Clicky

00:59:54

# Superchats

0

Superchat Value

0.00$


# Chat Messages

222

# Active Chatters

23

Reload - 14.09.2022

851 views

RTV Dukagjini

Published on 14.09.2022 (Stats from 15.09.2022)

Description:

Reload - 14.09.2022
Search messages & users

  [3:16] Arta Banjska: nita πŸ‡§πŸ‡©πŸ‡§πŸ‡©πŸ‡§πŸ‡©πŸ‡§πŸ‡©

  [3:35] Arta Banjska: nita arta banjska :red_heart::red_heart::red_heart::red_heart::red_heart::red_heart:

  [3:56] Arta Banjska: nita Dirmi arta πŸ‡§πŸ‡©:hot_beverage::hot_beverage::hot_beverage::hot_beverage::hot_beverage::hot_beverage::hot_beverage::hot_beverage::grinning_face_with_big_eyes::smiling_face_with_hearts::smiling_face_with_hearts::smiling_face_with_hearts::smiling_face_with

  [4:12] Arta Banjska: nita :hot_beverage::hot_beverage::birthday_cake::hot_beverage::red_heart::red_heart::red_heart::red_heart::red_heart::red_heart::red_heart::red_heart::red_heart::red_heart::pinching_hand::pinching_hand::pinching_hand::pinching_hand::pinching_hand::front_f

  [4:27] Arta Banjska: nita :ice_cream::ice_cream::ice_cream::ice_cream::ice_cream::ice_cream::ice_cream::ice_cream::ice_cream::clinking_glasses::clinking_glasses::clinking_glasses::clinking_glasses::clinking_glasses::backhand_index_pointing_left::backhand_index_pointing_left::

  [4:38] Arta Banjska: nita :palms_up_together::palms_up_together::red_heart::red_heart::red_heart::red_heart::red_heart::red_heart::red_heart::red_heart::red_heart::red_heart::red_heart::red_heart::red_heart::red_heart:

  [4:47] Arta Banjska: nita :balloon::balloon::balloon::balloon:

  [5:04] Arta Banjska: nita beriku :red_heart::red_heart::red_heart:

  [5:16] Albin dodolli: :ok_hand::ok_hand::ok_hand::ok_hand::ok_hand:

  [5:20] Arta Banjska: nita :palms_up_together::balloon::balloon::balloon::balloon::balloon::balloon::balloon::balloon::balloon::balloon::smiling_face_with_hearts::smiling_face_with_hearts::smiling_face_with_hearts::smiling_face_with_hearts::smiling_face_with_hearts::grinning_f

  [5:25] Albin dodolli: :clapping_hands::clapping_hands::clapping_hands::clapping_hands:

  [5:40] Arta Banjska: nita Dirmi

  [6:15] Albin dodolli: :cloud_with_rain::cloud_with_rain::cloud_with_rain:

  [6:20] Arta Banjska: :clapping_hands::clapping_hands::clapping_hands::clapping_hands::clapping_hands::clapping_hands::nail_polish::nail_polish::nail_polish::clapping_hands::clapping_hands::clapping_hands: nita Dirmi :grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling

  [6:30] Ardushi: Ooo pershendetjeee

  [6:39] Arta Banjska: :cloud_with_rain::cloud_with_rain::cloud_with_rain::cloud_with_rain::cloud_with_rain::cloud_with_rain::cloud_with_rain::cloud_with_rain::cloud_with_rain::cloud_with_rain:

  [6:48] Albin dodolli: :police_car_light::police_car_light::police_car_light::police_car_light:

  [7:02] Arta Banjska: :cloud_with_rain::cloud_with_rain::cloud_with_rain::cloud_with_rain::cloud_with_rain::cloud_with_rain::cloud_with_rain::cloud_with_rain::cloud_with_rain::cloud_with_rain: 25 nita :cloud_with_rain::cloud_with_rain::cloud_with_rain::cloud_with_rain::cloud_w

  [7:14] Arta Banjska: nita :grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes::cloud_with_rain::cloud_with_rain::cloud_with_rain::cloud_with_rain:

  [7:34] Arta Banjska: nita banjska arta :cloud_with_rain::cloud_with_rain::cloud_with_rain::star_struck::star_struck::star_struck::star_struck::ice_cream::ice_cream::ice_cream::ice_cream::ice_cream::ice_cream::ice_cream::ice_cream:

  [7:46] Arta Banjska: 24 nita :cloud_with_rain::cloud_with_rain::smiling_face_with_hearts::smiling_face_with_hearts:

  [7:57] Arta Banjska: nita :ice_cream::ice_cream::ice_cream::cloud_with_rain::cloud_with_rain::cloud_with_rain::cloud_with_rain::cloud_with_rain::cloud_with_rain::cloud_with_rain::cloud_with_rain::cloud_with_rain:πŸ‡§πŸ‡©πŸ‡§πŸ‡©:kiss::kiss:

  [7:58] Halit Haxhijaj: hello

  [8:09] Arta Banjska: nita :cloud_with_rain::cloud_with_rain::cloud_with_rain::grinning_face_with_big_eyes::grinning_face_with_big_eyes::grinning_face_with_big_eyes::grinning_face_with_big_eyes::grinning_face_with_big_eyes::grinning_face_with_big_eyes::grinning_face_with_big_e

  [8:11] Advije Hasani: pershendetje

  [8:16] Fisnik Ethemi: :snowflake::snowman::snowman_without_snow::snowman_without_snow::snowman::cloud_with_snow::skier::snowboarder::skis::snowflake::snowflake:

  [8:17] Arta Banjska: :cloud_with_rain::cloud_with_rain::cloud_with_rain::cloud_with_rain::cloud_with_rain::cloud_with_rain::cloud_with_rain::cloud_with_rain::cloud_with_rain::cloud_with_rain::cloud_with_rain::cloud_with_rain::cloud_with_rain::cloud_with_rain::cloud_with_rain:

  [8:41] Arta Banjska: nita arta banjska :kiss::kiss::kiss::nail_polish::nail_polish::nail_polish::nail_polish::nail_polish::nail_polish::nail_polish:

  [8:56] Arta Banjska: nita :cloud_with_rain::cloud_with_rain::cloud_with_rain::cloud_with_rain::cloud_with_rain::cloud_with_rain::cloud_with_rain::clapping_hands::clapping_hands::cloud_with_rain::cloud_with_rain::grinning_face_with_big_eyes::grinning_face_with_big_eyes::grinni

  [9:10] Arta Banjska: nita :grinning_face_with_big_eyes::grinning_face_with_big_eyes::grinning_face_with_big_eyes::grinning_face_with_big_eyes::grinning_face_with_big_eyes::grinning_face_with_big_eyes::ice_cream::ice_cream::ice_cream::ice_cream::ice_cream::ice_cream::ice_cream

  [9:18] Arta Banjska: :cloud_with_rain::cloud_with_rain::cloud_with_rain::cloud_with_rain::cloud_with_rain::cloud_with_rain::cloud_with_rain::cloud_with_rain::cloud_with_rain::kiss::kiss::cloud_with_rain::cloud_with_rain::kiss::kiss::cloud_with_rain::cloud_with_rain:

  [9:30] Arta Banjska: nita :grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes::ice_cream::ice_cream::ice_cream::ice_cream::star_st

  [9:36] Pellazg Urani: ju persh nga πŸ‡¨πŸ‡­πŸ‡¨πŸ‡­πŸ‡¨πŸ‡­:thanksdoc::thanksdoc::thanksdoc::thanksdoc:

  [9:42] Arta Banjska: nita :grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes::cloud_with_rain::c

  [9:55] Pellazg Urani: oj nit

  [9:57] Arta Banjska: nita :grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes::star_struck::star_

  [10:07] Arta Banjska: nita :grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes::cloud_with_rain::cloud_with_rain::cloud_with_rain::cloud_with_rain::balloon:

  [10:19] Arta Banjska: nita :grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes::cloud_with_rain::cloud_with_rain::cloud_with_rain::cloud_with_rain::cloud_with_rain::cloud_with_rain::cloud_with_rain::cloud_with_rain::cloud_with_rai

  [10:25] Pellazg Urani: oj nitush qysh t kom oj zemer:thanksdoc::thanksdoc::thanksdoc::thanksdoc::thanksdoc::thanksdoc::thanksdoc::thanksdoc:

  [10:33] Arta Banjska: nita πŸ‡§πŸ‡©:balloon::balloon:πŸ‡§πŸ‡©πŸ‡§πŸ‡©πŸ‡§πŸ‡©πŸ‡§πŸ‡©πŸ‡§πŸ‡©πŸ‡§πŸ‡©

  [10:43] Arta Banjska: :balloon::balloon::balloon::balloon::kiss::kiss::kiss::kiss::kiss::kiss::cloud_with_rain::cloud_with_rain::cloud_with_rain::cloud_with_rain::cloud_with_rain::cloud_with_rain::cloud_with_rain:

  [10:59] Arta Banjska: nita banjska :balloon::balloon::balloon::balloon::balloon::balloon:

  [11:18] Arta Banjska: nita banjska :kiss::kiss::kiss::kiss::backhand_index_pointing_left:

  [11:19] Zymrie Bekteshi: Pershendetje

  [11:27] Arta Banjska: :kiss::kiss::kiss::kiss::kiss::kiss::kiss::kiss::kiss::kiss::kiss::kiss::kiss::kiss::kiss::kiss::kiss:

  [11:28] Rina D: Nita aa ,pe bon Arten bllok a ta boj Un

  [11:36] Arta Banjska: :kiss::kiss::kiss::kiss::kiss::kiss::kiss::kiss::kiss::clapping_hands::clapping_hands::clapping_hands::clapping_hands::clapping_hands:

  [11:44] Rina D: Mirdita ,daja Trakel Nita Drin:hot_beverage::hot_beverage::hot_beverage:

  [12:00] Arta Banjska: Rina b nita :pinching_hand::pinching_hand::pinching_hand:

  [12:02] Rina D: 1999 ,une i paskem pas 3 vjet jajaja

  [12:14] Pellazg Urani: :four_leaf_clover::four_leaf_clover::four_leaf_clover:

  [12:16] Rina D: une daja trakel ,jam rrit me zerin e juv

  [12:35] Arta Banjska: nita arta 1999

  [12:36] Halit Haxhijaj: un mdoket nja 10 vjet i bana me ju a

  [13:01] Pellazg Urani: suj me ardh se n baushtell n.ja kajsha

  [13:04] Rina D: Arta ,ti sje lidhje me Centrall ,oj bi:baby_chick:

  [13:07] Arta Banjska: nita arta banjska 1999

  [13:32] Arta Banjska: arta banjska nita 199

  [13:50] Arta Banjska: nita :kiss::kiss::kiss::kiss:

  [13:54] Pellazg Urani: daja a daj he:thanksdoc::thanksdoc::thanksdoc::thanksdoc::thanksdoc:

  [14:33] Hari. R: Mbreti pershendetje vlla :tumbler_glass::custard:

  [14:53] Pellazg Urani: hari hahaha persh

  [15:15] Rina D: Daja trakel ,po edhe nga puna gjith juu kam percjell

  [15:17] Hari. R: Nita pershendetje Marshall 15 kg mashum paske ba :rolling_on_the_floor_laughing::rolling_on_the_floor_laughing::rolling_on_the_floor_laughing::rolling_on_the_floor_laughing:

  [15:24] Ardushi: Une 50 hahah

  [15:36] Hari. R: Ardushi :grinning_face_with_sweat::grinning_face_with_sweat::grinning_face_with_sweat:

  [15:40] Rina D: Poo Nita

  [15:56] Liridon Heta: Ju ndegjoj qe nje koh por me shkru jam i hershem

  [16:00] Ardushi: Jooo une 50

  [16:02] Hari. R: Nita Mos ha vipa shum qetash :rolling_on_the_floor_laughing::grinning_face_with_sweat::rolling_on_the_floor_laughing::grinning_face_with_sweat::rolling_on_the_floor_laughing:

  [16:02] Rina D: E moj Nitaa ,u rrita u martova u bona Nan , per qeto vjet jajaja

  [16:15] Arjan morina: ju pershendes .u .rritem.me.juve e hajt respekt :beaming_face_with_smiling_eyes::victory_hand:

  [16:24] Arta Banjska: nita arta 50

  [16:28] Rina D: a ban me ardh ,dhe unee me Elen

  [16:30] Xifa Syla: Ndersa une Xifa e fest oj ditelindjen me Ju :star::star::star::star:

  [16:37] Halit Haxhijaj: trakla sa vjet po bahen kur ki pas emisionin me albionin

  [16:41] Petrit Dodaj: Daja Traken une prej Rrini pak pa gjum Oo prej 12ve tekterrnaj n2eee hajt rrini pak paaa gjumm :face_with_tears_of_joy:

  [16:42] Liridon Heta: Nita me fal qe nuk tkam pru qokollad:man_shrugging:

  [16:42] Arta Banjska: nita arta 50

  [16:43] Ardushi: E une a muj me ardh

  [17:03] Arta Banjska: 12 arta banjska

  [17:15] Rina D: se ajo ,ka shku Londer sot jaja ithash ,a varrim PLAKES Elizabeta je tu shku

  [17:39] Hari. R: Nita dergoj nje :airplane_departure::airplane_arrival:pi Gjermanijes :rolling_on_the_floor_laughing::rolling_on_the_floor_laughing::rolling_on_the_floor_laughing:

  [17:57] Arta Banjska: nita

  [18:14] Rina D: Nita ,o unee kam me ju pru qookollada ,veq se une ikom marak Kit Kat qokolladat

  [18:17] Liridon Heta: Ju premtoj ne tjetren her nje dhurat ma mir se qokollad....

  [18:18] Arta Banjska: nita :chocolate_bar::chocolate_bar::chocolate_bar::chocolate_bar::chocolate_bar::chocolate_bar:

  [18:30] KELMENDI: wnc Qikat e mirat - hala ngohet si me ban spotin Sot.

  [18:31] Ardushi: Une du me jau pru ni torte

  [18:41] Arta Banjska: nita arta banjska :chocolate_bar::chocolate_bar::chocolate_bar::chocolate_bar::chocolate_bar::chocolate_bar:

  [18:42] Rina D: :rolling_on_the_floor_laughing:arta ,jepja vetit ni tegell Nutella

  [18:57] Arta Banjska: nita :kiss::kiss::kiss::kiss::kiss:

  [19:03] Rina D: Liridon ,naj Nopolitank jajaj

  [19:11] Arta Banjska: nita :pinching_hand::pinching_hand::pinching_hand::pinching_hand::clapping_hands::clapping_hands::clapping_hands::clapping_hands::clapping_hands::clapping_hands::clapping_hands::clapping_hands:

  [19:19] Arta Banjska: :kiss::kiss::kiss::kiss::kiss::kiss::kiss::kiss::backhand_index_pointing_left::backhand_index_pointing_left::backhand_index_pointing_left::backhand_index_pointing_left::backhand_index_pointing_left::backhand_index_pointing_left::backhand_index_pointing_le

  [19:23] Arjan morina: moti ju percjelli besoj ju kujtohna :beaming_face_with_smiling_eyes::beaming_face_with_smiling_eyes: respekt :victory_hand:

  [19:30] Arta Banjska: nita :clapping_hands::clapping_hands::clapping_hands::clapping_hands::clapping_hands::red_heart::red_heart::red_heart::red_heart::red_heart::red_heart:

  [19:35] Rina D: Nita me gjith djalin ,kam me ardh se 7 muj me 17tin mi ban

  [19:42] Hari. R: Nita qetash ta bjen nje :articulated_lorry:Qokollada :rolling_on_the_floor_laughing::rolling_on_the_floor_laughing::rolling_on_the_floor_laughing:

  [19:53] Rina D: djali me 17 shkurt mka lind , diten e Pavarsis

  [20:03] Pellazg Urani: nita un jav bi do lula se zemra jeni nita:thanksdoc::thanksdoc::thanksdoc::thanksdoc::chillwcat::chillwcat::chillwcat:

  [20:17] Arta Banjska: nita 17 arta nita

  [20:19] Rina D: Nit per ty ,per Dajen trakel ja vlen ,ngaa Zvicraa

  [20:29] Rina D: Flmmm Nitush

  [20:34] Arta Banjska: nita :backhand_index_pointing_left::backhand_index_pointing_left::backhand_index_pointing_left::backhand_index_pointing_left:

  [20:38] Hari. R: Mbreti vllaqko Respekt :grinning_face::grinning_face:

  [20:41] Arta Banjska: :red_heart::red_heart:

  [21:32] Arta Banjska: nita

  [21:34] Rina D: pe dojka vetin ,kjoo jaja

  [21:38] Arta Banjska: :backhand_index_pointing_left::backhand_index_pointing_left::backhand_index_pointing_left::backhand_index_pointing_left::backhand_index_pointing_left::backhand_index_pointing_left:

  [21:44] Rina D: e paska qejf vetin

  [21:57] Arta Banjska: arta Rina b nita

  [22:06] Halit Haxhijaj: :face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy:

  [22:06] Arta Banjska: :red_heart::red_heart::red_heart::red_heart::red_heart::red_heart::red_heart::cloud_with_rain::cloud_with_rain::cloud_with_rain:

  [22:12] Hari. R: Nita kush ke kjo jalla :grinning_face::grinning_face::grinning_face:

  [22:20] Arta Banjska: 17 nita

  [22:23] KELMENDI: Jeni ma te mirt Nita e Trakla.

  [22:35] Arta Banjska: nita :backhand_index_pointing_left::backhand_index_pointing_left::backhand_index_pointing_left::backhand_index_pointing_left::backhand_index_pointing_left::backhand_index_pointing_left::backhand_index_pointing_left::backhand_index_pointing_left:

  [22:50] Arta Banjska: nita banjska

  [22:58] Arta Banjska: :red_heart::cloud_with_rain::cloud_with_rain::cloud_with_rain::cloud_with_rain::cloud_with_rain::cloud_with_rain::cloud_with_rain::cloud_with_rain::cloud_with_rain:

  [23:01] Rina D: Nit a esht ,loja kush e fiton Kerrin

  [23:09] Arta Banjska: :backhand_index_pointing_left::backhand_index_pointing_left::red_heart::red_heart::red_heart::red_heart::red_heart::red_heart::red_heart::red_heart::red_heart::red_heart::red_heart::red_heart::red_heart::red_heart::red_heart::red_heart:

  [23:12] Hari. R: Trakla Kur pi ndron :glasses:shoki se je si nje Moderator ne Gjermani :rolling_on_the_floor_laughing::rolling_on_the_floor_laughing::rolling_on_the_floor_laughing:

  [23:13] Rina D: nga auto Mita

  [23:18] Arta Banjska: R

  [23:18] A L B O: THUJ DRINIT PO THOT DIJARI KEJT ZEMREN TA HA

  [23:32] Xifa Syla: Oooo po te mire jeni bre, Ju duam shume:thumbs_up::thumbs_up::thumbs_up:

  [24:11] Rina D: Xifa edhe une a:rolling_on_the_floor_laughing:

  [24:34] A L B O: O THUJ DRINIT PO THOT DIJARI TA HA ZEMREN

  [25:32] Ferat Kabashi: Pershendetje nga suedia po shkelqeni

  [25:48] Halit Haxhijaj: haaaa urdhno me dajen haaaa

  [25:55] Albin dodolli: une ju ndjeku prej viti 2000

  [26:25] Hari. R: :tumbler_glass::tumbler_glass::tumbler_glass::tumbler_glass::tumbler_glass::tumbler_glass::tumbler_glass::grinning_face_with_sweat::grinning_face:

  [27:20] KELMENDI: o Drin mos me ka Nita aty duhet me ja vendos drynin Radio Dukagjinit.

  [28:54] Hari. R: Nita Ani bre kendo tregoj se din :rolling_on_the_floor_laughing::rolling_on_the_floor_laughing:

  [29:26] Albin dodolli: Respekt per ju rtv dugagjini radio me e ndegjuar ne krejt kosoven po na argetoni cdo dit ma shum e keshmja e dajes trakles e ka nje te keshme te mrekullushme

  [29:40] A L B O: Trakla thuj drinit a ma fal qat kmish

  [29:55] A L B O: thuj drinit qe sma fal qat kmish sen ske bo

  [30:32] Hari. R: only veq pantollat Mos ja kerko :grinning_face_with_sweat::grinning_face_with_sweat::grinning_face_with_sweat:

  [30:32] Liridon Heta: Un mendoj qΓ« Teta Nita Γ«shtΓ« shum e sinqert. Boll qe ban me ju aty :rolling_on_the_floor_laughing::face_with_tears_of_joy:, Pa keqkuptime Daja Trakell. zhΓ« vu zem... (je vous aime)

  [32:48] KELMENDI: Daja Trakel Je gjigand.

  [34:03] Hari. R: NITA une pi du veq do vipa Mi dergon ne Gjermani :winking_face_with_tongue::winking_face_with_tongue:

  [35:03] Hari. R: Nita Trakel qesh Me Nota :rolling_on_the_floor_laughing::rolling_on_the_floor_laughing::rolling_on_the_floor_laughing::rolling_on_the_floor_laughing:

  [36:42] Rina D: Driin ,ku je sot

  [38:24] Hari. R: Nita pat frig me pyet :rolling_on_the_floor_laughing::rolling_on_the_floor_laughing:

  [40:57] Hari. R: Ani mori nuse Ani cafgastare :face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy:

  [41:39] Luan Bajraktari: Hari tungatjeta zotni

  [41:57] Hari. R: ooo veq pak anesh edhe e dredhon majtas shum leht asht :grinning_face_with_sweat::grinning_face_with_sweat::grinning_face_with_sweat:

  [42:07] Hari. R: Luan Tungatjeta patriot :tumbler_glass::tumbler_glass::tumbler_glass:

  [42:24] Luan Bajraktari: Trakla dhe Drini tungjatjeta he burra, Nita tungjatjeta he zonje.

  [42:46] Hari. R: kujtesa pershendetje e nderuar :tumbler_glass::custard:

  [43:29] Rina D: Nita ,se e kryta punen une per sot

  [43:30] Luan Bajraktari: DRINIT PRAP PO I TUTEN MILETI, IKIN MILETI PREJ KAMERES SI PREJ UKIT, SUPHANE ALLAH :face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy:

  [43:40] Rina D: 1kg Limon

  [43:53] Luan Bajraktari: Dredhza

  [43:55] Rina D: :rolling_on_the_floor_laughing:

  [44:12] Hari. R: Luan kan frig se I shkojn Msyt Tani :face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy:

  [44:12] Rina D: po ,Limoni ka ma shum sheqer .

  [45:23] Rina D: Nita ,edhe ti asfallt kaa ket boten

  [45:42] Luan Bajraktari: Γ‡FAR FRANCE MORE, SHQIPNIA E ENVERIT :face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy:

  [45:50] Amiii: nita fort msuse e mir ishe kon a

  [45:57] Hari. R: kujtesa bash me erdh Interesant kjo :rolling_on_the_floor_laughing::rolling_on_the_floor_laughing:

  [46:49] Arta Banjska: arta 17

  [47:00] Arta Banjska: nita :cloud_with_rain::cloud_with_rain::cloud_with_rain::cloud_with_rain::cloud_with_rain:

  [47:03] Luan Bajraktari: KOMPIRI, KERTOLLA, DHE PATATJA, PO BEJNE REKLAM CIPSAVE :face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy:KONFLIKT INTERESI.

  [47:09] Hari. R: Kujtesa po kum qen atje sme pelqen fahre :face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy:Gjermania ka mat Mira

  [47:16] Rina D: Nita ,per msuse nuk esht per Modelle

  [47:19] Arta Banjska: nita arta banjska

  [47:29] Arta Banjska: nita :clapping_hands::clapping_hands::clapping_hands::clapping_hands::clapping_hands::clapping_hands::clapping_hands:

  [47:35] Hari. R: Arta:goodvibes::goodvibes:

  [47:44] Rina D: Drini ,spo mun as femna me nxon:rolling_on_the_floor_laughing:

  [47:54] Arta Banjska: nita Rina b

  [48:17] Luan Bajraktari: PSE MORE PO IKIN MILETI, DEPSYZ MILET :face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy:

  [48:18] Rina D: Ni femen ,sun e nxe ooo drin , ajde Pz nalna me fol une me koleget e mija ,sidmos une iq skom komplekse

  [48:18] Arta Banjska: dirini Arta

  [48:21] Hari. R: Kujtesa zvicra asht shum e Vogel kunder Gjermanis

  [48:26] Arta Banjska: :red_heart::red_heart::red_heart::red_heart::red_heart::red_heart::red_heart:

  [48:32] Rina D: Sem vjen,marre mu ndal para kamerva

  [48:51] Hari. R: Luan dekaaaa :rolling_on_the_floor_laughing::rolling_on_the_floor_laughing::rolling_on_the_floor_laughing::rolling_on_the_floor_laughing:

  [48:54] Arta Banjska: nita arta banjska :backhand_index_pointing_left::backhand_index_pointing_left::kiss::kiss:

  [49:04] Arta Banjska: :red_heart::red_heart::red_heart::red_heart::red_heart::red_heart::red_heart:

  [49:19] Arta Banjska: nita arta :clapping_hands::clapping_hands::clapping_hands::cloud_with_rain::cloud_with_rain::cloud_with_rain::cloud_with_rain:

  [49:25] Arta Banjska: nia

  [49:30] Arta Banjska: :kiss::kiss::kiss::kiss::kiss::kiss::kiss::kiss:

  [49:39] Hari. R: Luan kujtesa klb se ika

  [49:43] Arta Banjska: nita 1999

  [49:45] Rina D: si qika ,axhes tem emrin Mi Re La

  [49:47] Luan Bajraktari: MURELA, HALLALL JU KOFT

  [49:48] Bekim Isufi: pershendetje nga lyoni frances bekimi enesi

  [49:51] Rina D: Si Do Re La

  [49:56] Arta Banjska: nita :red_heart::red_heart::red_heart::red_heart::red_heart::red_heart:

  [49:57] Kujtesa: Hari klm shendet

  [50:04] Arta Banjska: :clapping_hands::clapping_hands::clapping_hands::clapping_hands::clapping_hands:

  [50:07] Hari. R: NITA klb e nderuar Mos Harro vipa Mi dergu :rolling_on_the_floor_laughing::rolling_on_the_floor_laughing::rolling_on_the_floor_laughing:

  [50:09] Rina D: jajajai , shum syt e Shipes ike:rolling_on_the_floor_laughing:

  [50:33] Kujtesa: :clapping_hands::clapping_hands::clapping_hands::clapping_hands::clapping_hands::clapping_hands::clapping_hands:

  [51:07] Rina D: Trakla ,ape nin:rolling_on_the_floor_laughing:

  [51:17] Hari. R: Mirela Respekt bravo :clapping_hands::clapping_hands::clapping_hands::clapping_hands:

  [51:38] Hari. R: Mirela Jakupi bash do ta shikoj :face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy:

  [51:59] Kujtesa: Ska Pa shqipe kudo Se jem Ju bajm krenar

  [52:27] Hari. R: Kujtesa asht Mrekulli knaqsi shum kjo

  [52:32] Luan Bajraktari: Pershendes krejt arushat si ikin prej DRINIT :face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy:

  [52:33] Hari. R: klb te gjith se ika

  [52:37] Rina D: Daja Trakel ,a sjan kthy kta Auslanderat a hala paska

  [52:45] Kujtesa: Po Valla

  [52:52] Kujtesa: Klm Hari

  [53:03] Rina D: :rolling_on_the_floor_laughing::rolling_on_the_floor_laughing:ska Innternet ,ta nxifsha Zvicren e frongat

  [53:15] Rina D: qe une ,po ta lshoj pak rrjet

  [53:23] Luan Bajraktari: Hari klm

  [53:40] Rina D: Ademi , si unee pa rrjet sdal jasht

  [53:58] Rina D: kshyre ,kjoo tu bo skleka

  [54:31] Rina D: Drin se vete , a esht e fejune me letra konka

  [55:01] Rina D: Qouu Adem , qou po thojn zogjt e malit

  [55:08] Rina D: dhe bilbilat ,qou Adeem

  [55:47] Luan Bajraktari: Drini do kaloj ne depresion, pse ikin njerezit, kjo pyetje rrin ne mendjen e tij gjith kohen, ikin se jan depsyz milet :face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy:

  [56:13] Bedri Krasniqi: Kaloni mir

  [56:27] Bedri Krasniqi: Nita trakla

  [56:59] Shemsedin Maksutaj: Respekt

  [57:22] Luan Bajraktari: DRINI SHKO NE TROPOJ, TYBE KA TA PYESESH TE KTHEN PERGJIGJE. TEK E MRAMJA JENA MALSIA E GJAKOVES

  [58:37] Luan Bajraktari: ZBLLOKOJE DRININ :face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy:

  [59:12] Luan Bajraktari: Se ka kalue ne depresion pre miletit

  [59:16] Bedri Krasniqi: Drini kallxoj se nuk jam mir :face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy: