Clicky

00:55:39

# Superchats

0

Superchat Value

0.00$


# Chat Messages

75

# Active Chatters

12

Reload - 18.10.2022

501 views

RTV Dukagjini

Published on 18.10.2022 (Stats from 19.10.2022)

Description:

Reload - 18.10.2022
Search messages & users

  [0:41] Arta Banjska: nita :grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes:

  [0:53] Arta Banjska: nita beriku :beaming_face_with_smiling_eyes::beaming_face_with_smiling_eyes::beaming_face_with_smiling_eyes::beaming_face_with_smiling_eyes::beaming_face_with_smiling_eyes::beaming_face_with_smiling_eyes:

  [1:02] Arta Banjska: nita :grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes::smiling_face_with_hearts::smiling_face_with_hearts::smiling_face_with_hearts:

  [1:11] Agnesa dodolli: prsh

  [1:15] Arta Banjska: nita beriku :kissing_face_with_smiling_eyes::kissing_face_with_smiling_eyes::kissing_face_with_smiling_eyes::kissing_face_with_smiling_eyes::kissing_face_with_smiling_eyes:

  [1:21] Arta Banjska: :grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smil

  [1:39] Arta Banjska: arta banjska nita :grinning_squinting_face::grinning_face_with_sweat::grinning_face_with_sweat::grinning_face_with_sweat:

  [2:25] Ardushi: Pershendetje me te miret uromani ditlindjen se sod e kom

  [5:12] Nexhat Xhelili: hello milet

  [8:34] Amiii: hello 3 persheshi:elbowcough::elbowcough::elbowcough:

  [10:30] Albin dodolli: mirdita trakla nita drini

  [17:52] Zymrie Bekteshi: Pershendetje

  [22:48] Bedri Krasniqi: Pershendetje

  [33:38] Arta Banjska: nita:grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes:

  [33:45] Arta Banjska: :grinning_face::grinning_face::grinning_face::grinning_face::grinning_face::grinning_face::grinning_face:

  [33:59] Arta Banjska: :grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes::winking_face::winking_face::smiling_face_with_halo::smiling_face_with_halo::smiling_face_with_halo::smiling_face_with_halo::rolling_on_the_floor_laughing::

  [34:16] Arta Banjska: nita beriku :squinting_face_with_tongue::squinting_face_with_tongue::squinting_face_with_tongue::cherry_blossom::cherry_blossom::cherry_blossom::cherry_blossom::cherry_blossom::cherry_blossom::cherry_blossom::cherry_blossom:

  [34:26] Arta Banjska: :face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy::slightly_smiling_face:

  [34:35] Arta Banjska: nita :winking_face::winking_face::winking_face::winking_face::winking_face::winking_face::winking_face::winking_face::winking_face::winking_face::winking_face:

  [34:47] Arta Banjska: nita :beaming_face_with_smiling_eyes::beaming_face_with_smiling_eyes::beaming_face_with_smiling_eyes::beaming_face_with_smiling_eyes::beaming_face_with_smiling_eyes::beaming_face_with_smiling_eyes::rolling_on_the_floor_laughing::rolling_on_the_floor_laugh

  [34:52] Arta Banjska: :grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smil

  [35:09] Arta Banjska: :face_blowing_a_kiss::face_blowing_a_kiss::face_blowing_a_kiss::face_blowing_a_kiss::kissing_face::kissing_face::kissing_face:

  [35:16] Arta Banjska: :face_blowing_a_kiss::face_blowing_a_kiss::face_blowing_a_kiss::face_blowing_a_kiss::face_blowing_a_kiss::face_blowing_a_kiss::face_blowing_a_kiss::face_blowing_a_kiss::face_blowing_a_kiss::face_blowing_a_kiss::face_blowing_a_kiss::face_blowing_a_kiss:

  [35:25] Arta Banjska: nita :winking_face::winking_face::winking_face::winking_face::winking_face::winking_face::winking_face::winking_face::winking_face:

  [35:32] Zymrie Bekteshi: Mir se na erdhe arta banjska

  [35:34] Arta Banjska: :kissing_face::kissing_face::kissing_face::kissing_face::kissing_face::kissing_face::kissing_face::kissing_face_with_closed_eyes::kissing_face_with_closed_eyes::kissing_face_with_closed_eyes::smiling_face_with_hearts::smiling_face_with_hearts::smiling_fac

  [35:45] Arta Banjska: :grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes:

  [35:53] Arta Banjska: nita :beaming_face_with_smiling_eyes::beaming_face_with_smiling_eyes::beaming_face_with_smiling_eyes::beaming_face_with_smiling_eyes::beaming_face_with_smiling_eyes::beaming_face_with_smiling_eyes:

  [36:03] Arta Banjska: :upside_down_face::upside_down_face::upside_down_face::upside_down_face::upside_down_face::upside_down_face::upside_down_face::upside_down_face::face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy::face_with_tear

  [36:08] Arta Banjska: :upside_down_face::upside_down_face::upside_down_face::upside_down_face::upside_down_face::upside_down_face::smiling_face_with_halo::smiling_face_with_halo::smiling_face_with_halo:

  [36:13] Arta Banjska: :winking_face::winking_face::winking_face::winking_face::winking_face::winking_face:

  [36:20] Arta Banjska: nita 3

  [36:26] Arta Banjska: :grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes::rolling_on_the_floor_laughing::rolling_on_the_floor_laug

  [36:42] Arta Banjska: nita beriku :grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_fa

  [36:55] Arta Banjska: nita :beaming_face_with_smiling_eyes::beaming_face_with_smiling_eyes::beaming_face_with_smiling_eyes::beaming_face_with_smiling_eyes::beaming_face_with_smiling_eyes::beaming_face_with_smiling_eyes::beaming_face_with_smiling_eyes::grinning_squinting_face::

  [37:03] Arta Banjska: nita :grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes:

  [37:10] Arta Banjska: :face_blowing_a_kiss::face_blowing_a_kiss::upside_down_face::upside_down_face::upside_down_face::upside_down_face::upside_down_face::face_blowing_a_kiss::face_blowing_a_kiss::face_blowing_a_kiss::face_blowing_a_kiss::face_blowing_a_kiss::face_blowing_a_ki

  [37:49] Arta Banjska: :hot_beverage::hot_beverage::hot_beverage::hot_beverage::hot_beverage::hot_beverage::chocolate_bar::chocolate_bar::chocolate_bar::chocolate_bar::chocolate_bar::candy::candy::candy::candy::candy::lollipop::lollipop::lollipop::lollipop::lollipop::custard::c

  [38:15] Arta Banjska: nita :glasses::glasses::glasses::glasses::strawberry::strawberry::strawberry::strawberry::strawberry::strawberry::strawberry::strawberry::strawberry::strawberry::cherries::cherries::cherries::cherries::cherries::face_blowing_a_kiss::face_blowing_a_kiss::f

  [38:25] Arta Banjska: :grinning_face_with_smiling_eyes::upside_down_face::upside_down_face::upside_down_face::upside_down_face::upside_down_face::upside_down_face::upside_down_face::upside_down_face::upside_down_face::upside_down_face::upside_down_face::upside_down_face::upsid

  [38:37] Arta Banjska: nita :beaming_face_with_smiling_eyes::beaming_face_with_smiling_eyes::beaming_face_with_smiling_eyes::beaming_face_with_smiling_eyes::beaming_face_with_smiling_eyes::beaming_face_with_smiling_eyes::beaming_face_with_smiling_eyes::beaming_face_with_smiling

  [38:48] Arta Banjska: :face_blowing_a_kiss::face_blowing_a_kiss::face_blowing_a_kiss::face_blowing_a_kiss::face_blowing_a_kiss::face_blowing_a_kiss::face_blowing_a_kiss::face_blowing_a_kiss::face_blowing_a_kiss::face_blowing_a_kiss::face_blowing_a_kiss::face_blowing_a_kiss:

  [39:00] Arta Banjska: :face_blowing_a_kiss::face_blowing_a_kiss::face_blowing_a_kiss::face_blowing_a_kiss::face_blowing_a_kiss::face_blowing_a_kiss::face_blowing_a_kiss::smiling_face_with_hearts::smiling_face_with_hearts::smiling_face_with_hearts::smiling_face_with_hearts::smi

  [39:16] Arta Banjska: :cloud_with_snow::cloud_with_snow::cloud_with_snow::cloud_with_snow::cloud_with_snow::cloud_with_snow::cloud_with_snow::cloud_with_snow::cloud_with_snow::cloud_with_snow::cloud_with_snow::cloud_with_snow::cloud_with_snow::cloud_with_snow::cloud_with_snow:

  [41:59] VALJA: hahahahbbabab

  [42:08] VALJA: lazdrana jon

  [42:40] Amiii: oj teta nit drini kogja po ta sill kohet e funditt

  [46:38] Arta Banjska: arta

  [46:45] Arta Banjska: :smiling_face_with_hearts::smiling_face_with_hearts::smiling_face_with_hearts::smiling_face_with_hearts::smiling_face_with_hearts::smiling_face_with_hearts::smiling_face_with_hearts::smiling_face_with_hearts::smiling_face_with_hearts::smiling_face_with_he

  [47:33] Zymrie Bekteshi: :rolling_on_the_floor_laughing::rolling_on_the_floor_laughing::rolling_on_the_floor_laughing::rolling_on_the_floor_laughing::rolling_on_the_floor_laughing::rolling_on_the_floor_laughing::rolling_on_the_floor_laughing:

  [47:51] VALJA: Fikrije kon e don ma shum a qata a mu

  [47:57] Edi Hashimi: drin bir a je pergadit per pytje?

  [48:52] Bedri Krasniqi: Zyber apo edon ni teze te babes tem veq ajo i ka 67 vjet:rolling_on_the_floor_laughing::rolling_on_the_floor_laughing:

  [49:22] Zymrie Bekteshi: :rolling_on_the_floor_laughing::rolling_on_the_floor_laughing::rolling_on_the_floor_laughing::rolling_on_the_floor_laughing::rolling_on_the_floor_laughing::rolling_on_the_floor_laughing::rolling_on_the_floor_laughing::rolling_on_the_floor_laughing::rollin

  [49:43] hasan hasani: zyber te shkoj jeta tu lyp grue puna jote nuk ish kurgju

  [51:37] Zymrie Bekteshi: Bedri krasniqi i fitove 5 pula :rolling_on_the_floor_laughing::rolling_on_the_floor_laughing::rolling_on_the_floor_laughing::rolling_on_the_floor_laughing:

  [52:04] Bedri Krasniqi: Hahahhaha

  [52:14] Arta Banjska: nita

  [52:21] Arta Banjska: :smiling_face_with_hearts::smiling_face_with_hearts::smiling_face_with_hearts::smiling_face_with_hearts::smiling_face_with_hearts::smiling_face_with_hearts::smiling_face_with_hearts:

  [52:31] Arta Banjska: :face_blowing_a_kiss::face_blowing_a_kiss::face_blowing_a_kiss::face_blowing_a_kiss::face_blowing_a_kiss::face_blowing_a_kiss::face_blowing_a_kiss::face_blowing_a_kiss::face_blowing_a_kiss::face_blowing_a_kiss::face_blowing_a_kiss::face_blowing_a_kiss::fa

  [52:49] Arta Banjska: nita beriku :cloud_with_snow::cloud_with_snow::cloud_with_snow::cloud_with_snow::cloud_with_snow::cloud_with_snow::cloud_with_snow::cloud_with_snow::cloud_with_snow::cloud_with_snow:

  [52:57] Arta Banjska: :smiling_face_with_halo::smiling_face_with_halo::smiling_face_with_halo::smiling_face_with_halo::smiling_face_with_halo::smiling_face_with_halo::smiling_face_with_halo::smiling_face_with_halo::smiling_face_with_halo::smiling_face_with_halo::smiling_face_w

  [53:01] Xifa Syla: Oooo barcoleta e “PAKTE”:rolling_on_the_floor_laughing::rolling_on_the_floor_laughing::rolling_on_the_floor_laughing::rolling_on_the_floor_laughing:

  [53:05] Arta Banjska: :wine_glass::wine_glass::wine_glass::wine_glass::wine_glass::wine_glass::wine_glass::wine_glass::wine_glass::wine_glass::wine_glass::wine_glass::wine_glass:

  [53:13] Arta Banjska: :rolling_on_the_floor_laughing::rolling_on_the_floor_laughing::rolling_on_the_floor_laughing::rolling_on_the_floor_laughing::rolling_on_the_floor_laughing::rolling_on_the_floor_laughing::rolling_on_the_floor_laughing::rolling_on_the_floor_laughing::rollin

  [53:23] Arta Banjska: nita :cloud_with_snow::cloud_with_snow::cloud_with_snow::cloud_with_snow::kissing_face::kissing_face::face_blowing_a_kiss::face_blowing_a_kiss::face_blowing_a_kiss::face_blowing_a_kiss::kissing_face:

  [53:31] Arta Banjska: :cloud::cloud::cloud::cloud::cloud::cloud::cloud::cloud::cloud::cloud::cloud::cloud:

  [54:02] Arta Banjska: :cherries::cherries::cherries::cherries::cherries::strawberry::strawberry::strawberry:

  [54:21] Arta Banjska: :baby_chick::baby_chick::baby_chick::baby_chick::baby_chick::front_facing_baby_chick::front_facing_baby_chick::front_facing_baby_chick::front_facing_baby_chick::front_facing_baby_chick::front_facing_baby_chick::bird::bird::bird::bird::bird::bird::chicken:

  [54:35] Arta Banjska: nita :baby_chick::baby_chick::baby_chick::baby_chick::baby_chick::baby_chick::baby_chick::baby_chick::baby_chick::baby_chick::baby_chick:

  [54:44] Arta Banjska: :service_dog::service_dog::service_dog::service_dog::slightly_smiling_face::slightly_smiling_face::slightly_smiling_face::slightly_smiling_face::slightly_smiling_face::face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy::face_with_tears

  [54:54] Arta Banjska: nita :beaming_face_with_smiling_eyes::winking_face::winking_face::winking_face::winking_face::winking_face::winking_face::winking_face:

  [55:02] Arta Banjska: :face_blowing_a_kiss::face_blowing_a_kiss::face_blowing_a_kiss::face_blowing_a_kiss::face_blowing_a_kiss::face_blowing_a_kiss::face_blowing_a_kiss::face_blowing_a_kiss::face_blowing_a_kiss::face_blowing_a_kiss::face_blowing_a_kiss::face_blowing_a_kiss::fa

  [55:08] Arta Banjska: :face_blowing_a_kiss::face_blowing_a_kiss::face_blowing_a_kiss::face_blowing_a_kiss::face_blowing_a_kiss::face_blowing_a_kiss::face_blowing_a_kiss::face_blowing_a_kiss::face_blowing_a_kiss::face_blowing_a_kiss::face_blowing_a_kiss::face_blowing_a_kiss::fa

  [55:18] Arta Banjska: :grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smil