Clicky

# Live Videos

1,651

Total Superchat Value

1.22$


Average $ per Stream

0.00$

Donators

1

Carmel Kiran Media

 

Top 20 Superchat-Users

User # Superchats $ Superchats
Premkumar Dias00.00$

Top 10 Chatters

User # Messages
Winnie Tellis2929
M1277
Jessie Dmello834
Diana Fernandes818
Karen Noronha750
Benedict Joachim Lobo527
Celine Mendonca491
lily sequeira437
Eugenia D'Souza342
Maria Dmello313

Past 20 Analyzed Live-Streams

Title Published Views Messages Superchat$
LIVE KANNADA MASS | 20-12-2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Rovel D'souza OCD |20.12.2022201700.00$
LIVE ENGLISH MASS | 19-12-2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Charles Serrao OCD |19.12.2022184600.00$
LIVE ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ 18-12-2022 I Infant Jesus Shrine | Sunday Mass | Fr. George Santhumayor OCD |18.12.2022337400.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 17/12/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Tony Dsouza OCD |17.12.2022256900.00$
ಖಂಯ್ ತುಜೆಂ ದಿರ್ವೆಂ, ಥಂಯ್ ತುಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಆಸಾ |16.12.202289100.00$
ಸಂಸಾರಾಚೊ ಬಲತ್ಕಾರ್ ಚಲ್ತೇ ಆಸಾ, ಝುಜೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಯಾ! Fr Vijay Machado15.12.2022205300.00$
EUCHARISTIC ADORATION | INFANT JESUS SHRINE, MANGALURU |15.12.2022149200.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Jesus Novena | 15/12/2022 | Fr Michael Shenoy OCD15.12.2022386800.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 14/12/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Shabas Crasta OCD |14.12.2022303700.00$
ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಕರ‍್ಯೆತ್? KONKANI REFLECTION BY FR STEPHEN LOBO OCD13.12.2022191200.00$
LIVE KANNADA MASS | 13-12-2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Ashwath D'souza OCD |13.12.2022205600.00$
ಆಜ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಸಲಿ? KONKANI REFLECTION12.12.2022194600.00$
LIVE ENGLISH MASS | 12-12-2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Jocy D'Souza OCD |12.12.2022205000.00$
LIVE ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ 11-12-2022 I Infant Jesus Shrine | Sunday Mass | Fr. George Santhumayour OCD |11.12.2022525400.00$
ದೆವಾಲಾಗಿಂ ಮಾಗ್ತಾನಾ ಆಮಿ ಕಶೆಂ ಮಾಗ್ಯೆತ್? Fr Noel Mascarenhas10.12.2022206600.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 10/12/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Canute D'Souza OCD |10.12.2022256100.00$
ದೆವಾಚೆಂ ಉತರ್ ನಿರ್ಲೆಕ್ಶೆನ್ ಚಿಲ್ಲುನ್ ಉಡಯ್ನಾಕಾ | Fr Jocy Siddakatte OCD | Carmel Kiran Media |09.12.202250200.00$
LIVE ENGLISH MASS | 09-12-2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Lancy Lewis OCD |09.12.2022185400.00$
EUCHARISTIC ADORATION - INFANT JESUS SHRINE, MANGALURU08.12.2022140200.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Jesus Novena | 08/12/2022 | Fr Ivan Dsouza OCD08.12.2022396600.00$
ಬೈಬಲ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ, ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಏಕ್ ಕಿಡೊ!! Fr Jocy Siddakatte OCD | Carmel Kiran Media07.12.2022163200.00$
LIVE ENGLISH MASS | 07-12-2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Michael Shenoy OCD |07.12.2022190700.00$
EUCHARISTIC ADORATION - INFANT JESUS SHRINE, MANGALURU06.12.202280000.00$
LIVE KANNADA MASS | 6-12-2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Tony D'souza OCD |06.12.2022188000.00$
EUCHARISTIC ADORATION - INFANT JESUS SHRINE, MANGALURU05.12.2022145300.00$
LIVE ENGLISH MASS | 05-12-2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Rudolph Pinto OCD |05.12.2022226400.00$
LIVE ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ 04-12-2022 I Infant Jesus Shrine | Sunday Mass | Fr. Rovel D'Souza OCD |04.12.2022379200.00$
Advent Reflections by Fr Rudolph Pinto OCD | Second Sunday of Advent |03.12.202239500.00$
ILLNESS OR WELLNESS? REFLECTION BY FR MICHEAL MORIS OCD03.12.20228100.00$
EUCHARISTIC ADORATION - INFANT JESUS SHRINE, MANGALURU03.12.2022163200.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 03/12/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Canute D'Souza OCD |03.12.2022270700.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 02/12/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Tony D'Souza OCD |02.12.2022353900.00$
ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕಶೆಂ ಕರ‍್ಚೆಂ? REFLECTION BY FR ROVEL DSOUZA OCD01.12.2022176500.00$
HOLY EUCHARISTIC ADORATION | FR ROVEL DSOUZA OCD01.12.202266300.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Jesus Novena | 01/12/2022 | Fr Lancy Lewis OCD01.12.2022418000.00$
ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಾವನಾ, ಮಾಗಿರ್ ಕಿತೆಂ ಕರಿಜೆ? | DEC 01, 2022 | FR MELWYN NORONHA30.11.2022436000.00$
ಕ್ರಮೇಣ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ಣ್ ದಾಡ್ಡೆಂ ಜಾತಾ | Advent Reflection by Fr Shabas Crasta OCD |30.11.202248900.00$
LIVE ENGLISH MASS | 30-11-2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Gregory D'Souza OCD |30.11.2022227200.00$
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ದೆವನ್ ಆಪಂವ್ಚೆಂ ನಾಕಾ | KONKANI REFLECTION BY FR ROVEL DSOUZA OCD29.11.202289300.00$
LIVE KANNADA MASS | 29-11-2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Rovel D'souza OCD |29.11.2022206300.00$
ಆಮಿ ಹಾಂಗಾಚ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಹಾಂಗಾಚ್ ಮೊರ್‍ಚೆಂ, ಮುಕಾರ್ ಕಾಂಯ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಲ್ಯಾಂಕ್ ಖಡಕ್ಕ್ ಜಾಪ್ ಆಯ್ಕಾ!28.11.2022467900.00$
ಕ್ರೀಸ್ತಾ ಯೆಣ್ಯಾಚೊ ದುಸ್ರೊ (2) ಹಫ್ತೊ - 2nd Sunday of Advent | Psalm | Denzil Pereira |28.11.2022106300.00$
LIVE ENGLISH MASS | 28-11-2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Lancy Lewis OCD |28.11.2022256700.00$
ತುಕಾ ಜೆಜುಚೆಂ ನಿಮಾಣೆಂ ಆಪವ್ಣೆಂ ಹೆಂ.. Advent Reflections | First Sunday of Advent | Jocy Siddakatte OCD27.11.2022144800.00$
LIVE ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ 27-11-2022 I Infant Jesus Shrine | Sunday Mass | Fr. Jocy D'Souza OCD |27.11.2022382500.00$
Advent Reflections by Fr Rudolph Pinto OCD | First Sunday of Advent |26.11.2022155100.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 26/11/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Shabas Crasta OCD |26.11.2022316900.00$
EUCHARISTIC ADORATION - PART 3 | BR PRAKASH & FR NOEL MASCARENHAS25.11.2022116100.00$
ಏಕ್ ಸವಾಲ್??? REFLECTION BY FR NOEL MASCARENHAS25.11.2022131300.00$
LIVE ENGLISH MASS | 25-11-2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Tony D'souza OCD |25.11.2022159200.00$
ಧಯ್ರಾನ್ ಉಬೆ ರಾವಾ ತುಮ್ಚ್ಯೊ ತಕ್ಲ್ಯೊ ಉರ್ಬಾನ್ ಧರಾ | REFLECTION BY FR IVAN DSOUZA OCD |24.11.202226600.00$
EUCHARISTIC ADORATION - PART 2 | BR PRAKASH & FR NOEL MASCARENHAS24.11.2022100600.00$
EUCHARISTIC ADORATION - INFANT JESUS SHRINE, MANGALURU24.11.2022111200.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Jesus Novena | 24/11/2022 | Fr Jocy DSouza OCD24.11.2022510100.00$
EUCHARISTIC ADORATION - PART 1 | BR PRAKASH & FR NOEL MASCARENHAS23.11.2022192000.00$
LIVE ENGLISH MASS | 23-11-2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Canute D'souza OCD |23.11.2022168400.00$
LIVE KANNADA MASS | 22-11-2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Rovel D'souza OCD |22.11.2022243400.00$
ಜೆಜು ರಡ್ಲೊ!!! KONKANI REFLECTION BY FR TONY DSOUZA OCD |21.11.202281300.00$
EUCHARISTIC ADORATION - PART 2 | BR PRAKASH & FR NOEL MASCARENHAS21.11.2022220000.00$
LIVE ENGLISH MASS | 21-11-2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Charles Serrao OCD |21.11.2022212800.00$
Reflection on Solemnity of Christ the King by Fr Stephen Lobo OCD20.11.2022226300.00$
LIVE ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ 20-11-2022 I Infant Jesus Shrine | Sunday Mass | Fr. Stephen Lobo OCD |20.11.2022576400.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 19/11/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Lancy Lewis OCD |19.11.2022159400.00$
EUCHARISTIC ADORATION - PART 1 | BR PRAKASH & FR NOEL MASCARENHAS18.11.2022255100.00$
ENGLISH MASS LIVE | 18/11/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Canute Tauro OCD18.11.2022169300.00$
Children's Days Special Adoration for Kids | Fr Stephen Lobo OCD | Carmel Kiran Media |17.11.2022264400.00$
HOLY EUCHARISTIC ADORATION | FR ROVEL DSOUZA OCD17.11.2022138800.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Jesus Novena | 17/11/2022 | Fr Stephen Lobo OCD17.11.2022488500.00$
LIVE ENGLISH MASS | 16-11-2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Canute OCD |16.11.2022246700.00$
ದೆವಾಚೆಂ ರಾಜ್ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಆನಿ ಆಮ್ಚೆ ಭಿತರ್ ಆಸಾ!!! by Fr Richard D Souza15.11.202230600.00$
ಪಾಪಾ ಬಾಹ್ರೇನ್ ಆಯ್ಲೊ! Exclusive report on Pope's visit to Bahrain |15.11.2022263300.00$
LIVE KANNADA MASS | 15-11-2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Canute D'souza OCD |15.11.2022200800.00$
Spiritual talk - part 3 | Fr Noel Mascarenhas14.11.2022143000.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 14/11/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Shabas Crasta OCD |14.11.2022269900.00$
LIVE ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ 13-11-2022 I Infant Jesus Shrine | Sunday Mass | Fr. Rudolph Pinto OCD |13.11.2022481500.00$
Spiritual talk - part 2 | Fr Noel Mascarenhas12.11.2022450600.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 12/11/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass |12.11.2022172600.00$
MORNING PRAYER | PRAISE & WORSHIP | BR JOSEPH POTTA | CARMEL KIRAN11.11.2022101600.00$
ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ದೋನ್ ಜಲ್ಮ್ ಆಸಾತ್.. | KONKANI REFLECTION | FR RYAN PINTO OCD11.11.202279900.00$
ENGLISH MASS | 11/11/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Lancy Lewis OCD11.11.202276300.00$
Spiritual talk - part 1 | Fr Noel Mascarenhas10.11.2022215600.00$
LIVE | HOLY EUCHARISTIC ADORATION | FR ROVEL DSOUZA OCD10.11.202295500.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Jesus Novena | 10/11/2022 | Fr Rovel D'souza OCD10.11.2022489400.00$
ENGLISH MASS LIVE | 09/11/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Michael Shenoy OCD09.11.2022118800.00$
ತುಮಿ ಜಾವ್ನ್ ಸರ್ಗಿಂ ವಚಾನಾಂತ್, ವೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ವಚುಂಕ್ ಸೊಡಿನಾಂತ್ - BY FR MELWYN NORONHA08.11.2022237400.00$
LIVE KANNADA MASS | 08-11-2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Lancy Lewis OCD |08.11.2022256600.00$
Spiritual talk - part 3 | Fr Melwyn Noronha07.11.2022445700.00$
ENGLISH MASS LIVE | 07/11/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Jocy D'souza OCD07.11.2022220100.00$
LIVE ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ 06-11-2022 I Infant Jesus Shrine | Sunday Mass | Fr. Shabas Crasta OCD |06.11.2022407800.00$
Spiritual talk - part 2 | Fr Melwyn Noronha05.11.2022150000.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 05/11/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Michael Shenoy OCD |05.11.2022311600.00$
Spiritual talk - part 1 | Fr Melwyn Noronha04.11.2022249300.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 04/11/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Tony D'souza OCD |04.11.2022350800.00$
LIVE | HOLY EUCHARISTIC ADORATION | FR ROVEL DSOUZA OCD03.11.2022265100.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Jesus Novena | 03/11/2022 | Fr Canute D'souza OCD03.11.2022461000.00$
GREET & WORSHIP THE LORD IN THE MORNING | PRAISE & WORSHIP | BR PRAKASH BANDRA | CARMEL KIRAN02.11.2022411000.00$
ALL SOULS DAY | ಆಲ್ಮಾಂವ್ಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ I Nov 2 | CK01.11.2022509800.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 01/11/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Rovel D'souza OCD |01.11.2022443900.00$
ENGLISH MASS LIVE | 31/10/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Canute D'souza OCD31.10.2022212700.00$
LIVE ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ 30-10-2022 I Infant Jesus Shrine | Sunday Mass | Fr. Shabas Crasta OCD |30.10.2022429200.00$
TESTIMONY | JESUS IS THE DIVINE HEALER | BR PRAKASH, BANDRA | CARMEL KIRAN29.10.2022661200.00$
ಬಾಳಾಕ್ ಐಸಿಯುಚ್ಯಾ ನರ್ಸಾಚೆ ಹಾತಿಂ ದಿಲ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್, ಜೆಜುಚೆ ಹಾತಿಂ ದಿಲ್ಲೆಂ!!! PART 229.10.2022467600.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 29/10/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Rovel D'souza OCD |29.10.2022338700.00$
ಏ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾ... ತುಜೆ ಥಂಯ್ ಉಜೊ ಆಸಾಜೆ ನಾ ತರ್ ತುಕಾ ಉಜ್ಯಾಂತ್ ಘಾಲ್ತಲೆ | By Fr Jocy Siddakatte OCD |28.10.2022152500.00$
ONLINE LOAN ಕಾಡ್ನ್ ಜೀವ್ ನಾಕಾಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ! - TESTIMONY28.10.20221289800.00$
ENGLISH MASS LIVE | 28/10/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Rudolph Pinto OCD28.10.2022237500.00$
ಉಜೊ ಉಜೊ Reflection by Fr. Michael Morris OCD27.10.2022122400.00$
SPIRITUAL TALK - BR PRAKASH, BANDRA PART 127.10.20221014400.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Jesus Novena | 27/10/2022 | Fr Shabas Crasta OCD27.10.2022520000.00$
LIVE SPECIAL EUCHARISTIC ADORATION26.10.2022866500.00$
TESTIMONY | JESUS IS THE DIVINE HEALER | BR PRAKASH, BANDRA | CARMEL KIRAN26.10.2022921800.00$
TESTIMONY | JESUS IS THE DIVINE HEALER | BR PRAKASH, BANDRA | CARMEL KIRAN26.10.20221400700.00$
GREET & WORSHIP THE LORD IN THE MORNING | PRAISE & WORSHIP | BR PRAKASH BANDRA | CARMEL KIRAN26.10.20221649200.00$
ENGLISH MASS LIVE | 26/10/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Don Tony D'souza OCD26.10.2022202600.00$
Taste and see that the Lord is GOOD. This is what the faithful had to say...25.10.2022256200.00$
JESUS IS THE DIVINE HEALER | TESTIMONY | BR PRAKASH, BANDRA | CARMEL KIRAN25.10.20222138100.00$
MORNING PRAYER | PRAISE & WORSHIP | BR PRAKASH BANDRA | FR ROVEL OCD | CARMEL KIRAN25.10.20221645400.00$
LIVE KANNADA MASS | 25-10-2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Michael Morris OCD |25.10.2022254200.00$
LIVE SPECIAL EUCHARISTIC ADORATION24.10.20221201400.00$
ENGLISH MASS LIVE | 24/10/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Charles Serrao OCD24.10.2022305400.00$
LIVE ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ 23-10-2022 I Infant Jesus Shrine | Sunday Mass | Fr. Lancy Lewis OCD |23.10.2022461100.00$
ENGLISH MASS LIVE | 21/10/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Canute D'souza OCD21.10.2022227900.00$
ತುಮಿ ಕಪಟ್ಯಾನೋ |Konkani Reflection by Fr Rovel Dsouza OCD20.10.202248900.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Jesus Novena | 20/10/2022 | Fr Rudolph Pinto OCD20.10.2022446700.00$
ತುಮಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬರ್‍ಯಾಕ್ ಬರೊ ಫಳ್ ಪಾಟಿಂ ಮೆಳನಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್?! FR RAYAN PINTO OCD19.10.2022204100.00$
ಜೆಜು ಪ್ರಕಾರ್ ದುರ್ಬಳಿಂ ಕೋಣ್? - FR STEPHEN LOBO OCD19.10.2022146700.00$
ENGLISH MASS LIVE | 19/10/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Gregory D'souza OCD19.10.2022216700.00$
ಹಾತ್ ಧರ್'ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೊಡಿನಾಕಾ ಸೊಡ್ಚೆಬರಿ ಕರಿನಾಕಾ | FR CLIFFORD FERNANDES18.10.2022253700.00$
LIVE KANNADA MASS | 18-10-2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Lancy Lewis OCD |18.10.2022234500.00$
ಜಾಣ್ವಾಯೆಚಿ ಚಾವಿ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ನಾಕಾ | Konkani Reflection by Fr Shabas Crasta OCD |17.10.2022119300.00$
ENGLISH MASS LIVE | 17/10/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Shabas Crasta OCD17.10.2022262000.00$
LIVE ಯುವಜಣಾಂಖಾತಿರ್ ರೆತಿರ್ l Youth Retreat (Konkani) l Set Yourself FreeI | Fr. Rovel D'souza OCD |16.10.2022297900.00$
LIVE ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ 16-10-2022 I Infant Jesus Shrine | Sunday Mass | Fr. Jocy D'souza OCD |16.10.2022412800.00$
ಸಾಂತ್ v/s ಕಪಟಿ | By Fr Tony DSouza OCD15.10.202250300.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 15/10/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Canute D'souza OCD |15.10.2022333600.00$
ತಾಣಿಂ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್‍ಲೆ, ತುಮಿ ಫೊಂಡ್ ಭಾಂದ್ತಾತ್ by Fr Jocy Siddakatte OCD14.10.202267200.00$
NANNATMAVU KAADIDE | ನನ್ನಾತ್ಮವು ಕಾದಿದೆ | NEW SPIRITUAL VIDEO SONG |14.10.2022169200.00$
5 ವರ್ಸಾಂಚೆ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಮುಸ್ಲಿಮಾಂಚೆ ಹಾತಿಂ ಮಾಡ್ತಿರ್ ಮೊರೊಂಕ್‌ ಧಾಂವೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿ ಹಿ ಸಾಂತಿಣ್ -14.10.2022302800.00$
ENGLISH MASS LIVE | 14/10/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Shabas Crasta OCD14.10.2022263500.00$
ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಚೆಂ ಆರಾಧನ್ - BY FR ROVEL DSOUZA OCD13.10.2022132500.00$
SPECIAL MASS FOR THE MARRIED COUPLES | 13/10/2022 | Infant Jesus Shrine13.10.2022531200.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Jesus Novena | 06/10/2022 | Fr Jocy DSouza OCD13.10.2022364800.00$
ಆತ್ಮೀಕ್ ಥರಾನ್ ಆರಂಭ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ರಗ್ತಾಮಾಸನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಕರುಂಕ್ ತುಮಿ ಸೊಧ್ತಾತ್? BY FR TONY DSOUZA OCD12.10.202249400.00$
God v/s Greed - ಗ್ರೆಸ್ತ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಬೈಬಲ್ 'ಪಿಸೊ' ಮ್ಹಣ್ತಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್?! BY FR STEPHEN LOBO OCD12.10.2022337400.00$
ENGLISH MASS LIVE | 12/10/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Lancy Lewis OCD12.10.2022237500.00$
LIVE KANNADA MASS | 11-10-2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Tony D'souza OCD |11.10.2022205800.00$
ENGLISH MASS LIVE | 10/10/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Charles Serarro OCD10.10.2022250700.00$
LIVE ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ 9-10-2022 I Infant Jesus Shrine | Sunday Mass | Fr. Rovel D'souza OCD |09.10.2022368500.00$
Idiot Galatians! ಪಾವ್ಲುನ್ ಹೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳೆಂ?! By Fr. Jocy DSouza OCD |08.10.202255000.00$
ಮ್ಹಜೆ ಬರಿ ಭುರ್ಗಾಂನಿ ಕಶ್ಟೊಂಚೆಂ ನಾಕಾ, ದೆವಾ - FR CLIFFORD FERNANDES08.10.2022205700.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 08/10/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. canute D'souza OCD |08.10.2022320000.00$
ಆಮಿ ಮಾಗೊಂಕ್ ಶಿಕ್ಯಾಂ By Fr Lancy Lewis OCD |07.10.202251400.00$
ಲಗ್ನಾಕ್ ಧರ್ಮಾಭಿತರ್‍ಲೊ ಚಲೊ/ಚಲಿಚ್ ಜಾಯ್ಜೆ?! - FR CLIFFORD FERNANDES07.10.2022817900.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 07/10/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Jocy D'souza OCD |07.10.2022334800.00$
LIVE Special Mass for the Sick and Elderly | Infant Jesus Novena | 06/10/2022 |06.10.2022192500.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Jesus Novena | 06/10/2022 | Fr Deep Fernandes OCD06.10.2022506700.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 05/10/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Shabas Crasta OCD |05.10.2022284700.00$
ಹೆರಾಂಕ್ ಆಮಿ ಕಶೆಂ ಭಡ್ವೊ ಜಾವ್ಯೆತ್ ?| Konkani Reflection by Fr Wilfred Rodrigues OCD |04.10.202250300.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 04/10/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Gregory D'souza OCD |04.10.2022207400.00$
ANGELS & DEMONS |Konkani Reflection By Fr Michael Morris OCD |03.10.202233500.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 10/3/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Charles Serrao OCD |03.10.2022290100.00$
LIVE ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ 2-10-2022 I Infant Jesus Shrine | Sunday Mass | Fr. Rudolph Pinto OCD |02.10.2022393400.00$
ಸಯ್ತಾನ್ ತುಮ್ಚೆ ಸರ್ಶಿಂ ದೆಂವೊನ್ ಆಯ್ಲಾ!!! | Konkani Reflection by Fr Jocy Dsouza OCD |01.10.202277600.00$
ತುಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೊ01.10.202237100.00$
ENGLISH MASS LIVE | 01/10/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Rovel D'souza OCD01.10.2022313700.00$
ತೆ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬೊವಾರಿಂ ಆಸಾತ್ !!! |Konkani Reflection by Fr Rudolph Pinto OCD|30.09.202251400.00$
ENGLISH MASS LIVE | 30/09/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Lancy Lewis OCD30.09.2022296600.00$
SPECIAL MASS FOR THE CHILDREN | 29/9/2022 | Infant Jesus Shrine |29.09.2022321200.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Jesus Novena | 29/9/2022 | Fr Micheal Moris29.09.2022454600.00$
LIVE KANNADA MASS | 27-9-2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Canute D'souza OCD |27.09.2022243000.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 26/9/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Gregory D'souza OCD |26.09.2022318800.00$
LIVE ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ 25-9-2022 I Infant Jesus Shrine | Sunday Mass | Fr. Rudolph Dsouza OCD |25.09.2022403000.00$
Episode 01: 3 LEVELS OF OUR LIFE | SELF KNOWLEDGE, THE BEST KNOWLEDGE |24.09.202225200.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 24/9/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Tony D'souza OCD |24.09.2022340200.00$
ENGLISH MASS LIVE | 23/09/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Michael Shenoy OCD23.09.2022275400.00$
ಸಗ್ಳೆಂ ವ್ಯರ್ಥ್ | Reflection by Fr Rovel DSouza OCD |22.09.202260100.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Jesus Novena | 22/9/2022 | Fr Rudolph Pinto OCD22.09.2022500500.00$
ಅನುಪ್ಕಾರ್ ಪಣ್ ಆಂಕ್ವಾರ್ ಸಾಯ್ಭಿಣಿಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಿ ಆಟ್ವಿ ದುಖ್ - Reflection By Fr Michael Moris OCD21.09.202283500.00$
ಸೊಮಿಯಾಕ್ ಧಿನ್ವಾಸುಯಾಂ - A 70 Lanam Voddam | ಲ್ಹಾನಾಂ ವ್ಹಡಾಂ | Lyrics and Tune: Fr Ronald Serrao |21.09.202295000.00$
ENGLISH MASS LIVE | 21/09/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Rovel Dsouza OCD21.09.2022255600.00$
ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಕಷ್ಟ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮರಿಯೆಚಿ ಶಿಕವ್ಣ್ ಕಸಲಿ? - By Fr Canute Dsouza OCD20.09.202235700.00$
ಕೀರ್ತನ್ | ಸಾದ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಸವಿಸಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ | 26th Sunday in Ordinary Time | Denzil Pereira |20.09.202294100.00$
LIVE KANNADA MASS | 20-9-2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Lancy Lewis OCD |20.09.2022228600.00$
ENGLISH MASS LIVE | 19/09/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Rayan Pinto OCD19.09.2022295300.00$
LIVE ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ 18-09-2022 I Infant Jesus Shrine | Sunday Mass | Fr. Rovel Dsouza OCD |18.09.2022410600.00$
ಮೊಗಾಖಾತಿರ್ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಪಾಪ್ಸಾಲ್ಲಿಂ | Reflection by Fr. Rudolph Pinto OCD |17.09.2022117100.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 17/9/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Michael Morris OCD |17.09.2022329800.00$
ದುಖಿಂ ಮಧೆಂ ಭರ್ವಸೊ | Reflection by Fr. Don Tony OCD |16.09.202248900.00$
ENGLISH MASS LIVE | 16/09/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Jocy D'souza OCD16.09.2022302800.00$
ಜೆಜುಕ್ 'ಮನ್ಶಾನ್ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಕೆಲೊ' - ಹೆಂ ಮರಿಯೆಕ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ | By Fr. Jocy DSouza OCD |15.09.2022107600.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Jesus Novena | 15/9/2022 | Fr Don Tony15.09.2022438800.00$
ಶಿವಮೊಗ್ಗಾಚೆಂ ’ಸನ್ನಿಧಿ’ | Konkani Vlog 19 |14.09.2022502000.00$
ENGLISH MASS LIVE | 14/09/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Canute D'souza OCD14.09.2022277200.00$
LIVE KANNADA MASS | 13-09-2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Tony D'souza OCD |13.09.2022290400.00$
ENGLISH MASS LIVE | 12/09/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Gregory D'souza OCD12.09.2022283800.00$
LIVE ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ 11-09-2022 I Infant Jesus Shrine | Sunday Mass | Fr. Jocy Dsouza OCD |11.09.2022467900.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 10/9/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Stephen Lobo OCD |10.09.2022404200.00$
LIVE Mother Teresa 25th Memorial Celebration | Town Hall | Mangaluru09.09.2022321200.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 9/9/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Michael Morris OCD |09.09.2022310800.00$
ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ತಯಾರಾಯ್ l Novena to Monti Mai l Day 0907.09.202285500.00$
ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚ್ಯಾ ದೊಂಗ್ರಾರ್ ಕೊಣಾಕ್ ಚಡುಂಕ್ ಮೆಳತ್? Reflection by Fr Rudolph Pinto OCD07.09.202269800.00$
Faith Talk 1-10 | Fr Stephen Lobo OCD and Fr Rayan Pinto OCD | Carmel Kiran Media07.09.2022186200.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 7/9/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Michael Morris OCD |07.09.2022319600.00$
ಫಾದರ್ ಮಾಕಾ ಹೆಂ ಜಿವಿತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ!!! | Konkani Reflection by Fr. Rayan Pinto OCD |06.09.2022243400.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 6/9/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Rudolph Pinto OCD |06.09.2022317300.00$
ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ತಯಾರಾಯ್ l Novena to Monti Mai l Day 0705.09.2022179400.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 5/9/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Rovel Dsouza OCD |05.09.2022344900.00$
ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ತಯಾರಾಯ್ l Novena to Monti Mai l Day 0604.09.2022149700.00$
LIVE ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ 04-09-2022 I Infant Jesus Shrine | Sunday Mass | Fr. Nelson OCD |04.09.2022412100.00$
ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ತಯಾರಾಯ್ l Novena to Monti Mai l Day 0503.09.2022198600.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 3/9/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Tony Dsouza OCD |03.09.2022179800.00$
ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ತಯಾರಾಯ್ l Novena to Monti Mai l Day 0402.09.2022215300.00$
ಫಾಲ್ಯಾಂ ಕಾಜಾರ್ ದೆಕುನ್ ಆಜ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕುಮ್ಸಾರ್!? Konkani Reflection by Fr. Jocy Siddakatte OCD |02.09.2022121400.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 2/9/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Shabas Crasta OCD |02.09.2022301200.00$
ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ತಯಾರಾಯ್ l ನವೆನಾಚೊ ತಿಸ್ರೊ ದೀಸ್ Novena to Monti Mai l Day 0301.09.2022452100.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Jesus Novena | 01//2022 | Fr Rudolph Lobo01.09.2022536800,00$
ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ತಯಾರಾಯ್ l ನವೆನಾಚೊ ದುಸ್ರೊ ದೀಸ್ Novena to Monti Mai l Day 0231.08.2022437700.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 31/8/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Shabas Crasta OCD |31.08.2022358200.00$
ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ತಯಾರಾಯ್ l ನವೆನಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ದೀಸ್ Novena to Monti Mai l Day 0130.08.2022702000.00$
ಸಾಂಜೆರ್ 7 ವೊರಾರ್ ತುಜೆಂ ಮರಣ್! Reflective Message by Fr. Stephen Lobo OCD |30.08.2022472100.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 30/8/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Lancy Lewis OCD |30.08.2022405500.00$
ENGLISH MASS LIVE | 29/8/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Tony D'souza OCD29.08.2022388900.00$
LIVE ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ 28-08-2022 I Infant Jesus Shrine | Sunday Mass | Fr. Gregory D'souza OCD |28.08.2022482400.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 27/8/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Jocy Dsouza OCD |27.08.2022489400.00$
LIVE ENGLISH MASS | 26/8/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Charles Serrao OCD26.08.2022315100.00$
ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆ ಹಿಶಾರೆ ಕಿತೆಂ? Konkani Reflection by Fr. Gregory D'Souza OCD |25.08.202271500.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Jesus Novena | 25/8/2022 | Fr Gregory Dsouza OCD25.08.2022597900.00$
We don't want to be a Part of this Church! | Reflection by Fr. Stephen lobo OCD |24.08.2022238800.00$
LIVE ENGLISH MASS | 24/8/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Lancy Lewis OCD |24.08.2022309000.00$
ಫಾತ್ರಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಕಾಡ್ತಲೊಂ ಆನಿ ___ ಕಾಳಿಜ್ ದಿತಲೊಂ | Konkani Reflection by Fr Rudolph Lobo OCD |23.08.2022202200.00$
LIVE KANNADA MASS | 23/8/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Ronald Furtado OCD |23.08.2022275200.00$
LIVE ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ 21-08-2022 I Infant Jesus Shrine | Sunday Mass | Fr. Lancy Lewis OCD |21.08.2022525600.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 20/8/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. John Pinto OCD |20.08.2022447500.00$
ಅಗ್ರಾರ್ ಪುರ್ವಜಾಂಚಿ ಜಿಣ್ಯೆಪಯ್ಣಾ ಕಾಣಿ l Agrar Diary Ep. 01l19.08.2022393100.00$
ತಾಣಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಿವ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಕ್ ಸಾಂಡ್ಲಾಂ by Fr. Rovel DSouza OCD |26.07.202244900.00$
LIVE KANNADA MASS | 26/7/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. JoCy Dsouza OCD |26.07.2022276000.00$
ENGLISH MASS LIVE | 25/7/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Canute DSouza OCD |25.07.2022267700.00$
LIVE ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ 24-07-2022 I Infant Jesus Shrine | Sunday Mass | Fr. Rovel OCD & Dn. Kiran |24.07.2022420300.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 23/7/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Shabhas Crasta OCD |23.07.2022370100.00$
ENGLISH MASS LIVE | 22/7/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Gregory DSouza OCD |22.07.2022306200.00$
ಆಂಕ್ವಾರ್ ಮರ್‍ಯೆಚೆ ಕಷ್ಟ್ ಪಳೆಯಾ! The Virgin Mary's Struggles |20.07.2022118400.00$
ENGLISH MASS LIVE | 20/7/2022 | Infant Jesus Shrine | Fr. Canute Dsouza OCD |20.07.2022258300.00$
LIVE KANNADA MASS | 19/7/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Tony Dsouza OCD |19.07.2022260800.00$
What is your Burden? English Reflection by Fr. Micheal Moris OCD18.07.202244800.00$
ENGLISH MASS LIVE | 18/7/2022 | Infant Jesus Shrine | Fr. Rovel D'souzaOCD |18.07.2022186100.00$
LIVE ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ 17-07-2022 I Infant Jesus Shrine | Sunday Mass | Fr. Gregory Dsouza OCD |17.07.2022379700.00$
7 Hours of Positive Energy Meditation Music | Stress Relief Music, Sleep Music15.07.202225000.00$
ಆಮ್ಚೊ ಹರ್ಬೊಸ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾ | Konkani Reflection by Fr. Gregory Dsouza OCD |15.07.202277700.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 15/7/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Shabhas Crasta OCD |15.07.2022378600.00$
ಹಚ್ಚಹಸಿರು ಬಳ್ಕುಂಜೆಗೆ 'ಬರಡು' ಕುಣಿಕೆ ಯಾಕೆ?! #SaveBalkunje14.07.2022186300.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Jesus Novena | 14/7/2022 | Fr Rudolph Lobo OCD14.07.2022471300.00$
ಇಂಥಹ ಆಸ್ತಿ, ಹಣ ನಿಮಗೆ ಬೇಡ Kannada reflection by Fr. Canute DSouza OCD13.07.202238400.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 13/7/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. JoCy D'souza OCD |13.07.2022395100.00$
ದೆಂವ್ಸಾರ್ ಆಸಾಗಿ?! Konkani Reflection by Fr. Rovel DSouza OCD |12.07.202285300.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 12/7/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Gregory D'souza OCD |12.07.2022335500.00$
ಕಿತೆಂ ಹ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆಮಿ ಉಣೆಂ ಕರುಂಕ್ ನಾ | KONKANI REFLECTION By Fr. Rudolph Pinto OCD11.07.2022120900.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 11/7/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Charles Serrao OCD |11.07.2022340700.00$
LIVE ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ 10-07-2022 I Infant Jesus Shrine | Sunday Mass | Fr. Canute Dsouza OCD |10.07.2022405700.00$
ಹೊ ಸಂಸಾರ್ ಸ್ವಾರ್ಥಿ, ಸ್ವಾರ್ಥಿ | KONKANI REFLECTION By Fr. Gregory DSouza OCD09.07.202228300.00$
4 hours 🔴 Deep Sleep Music 24/7, Calming Music, Sleep, Relaxing Music, Study, Sleep Meditation08.07.202234000.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 08/7/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Shabas Crasta OCD |08.07.2022353900.00$
ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಮಿಸಾವಾಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಕಶೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ? KONKANI REFLECTION By Fr. Shabash Crasta OCD07.07.202237900.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Jesus Novena | 07/7/2022 | Fr Shabash OCD07.07.2022546300.00$
ಹೆಂ ಬಾಳ್ ಮುಕಾರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ತ್? Fr Joachim Rodrigues OCD06.07.202235000.00$
ENGLISH MASS LIVE | 06/7/2022 | Infant Jesus Shrine | Fr. Jocy OCD & Dn. Kiran OCD |06.07.2022319200.00$
ಮನ್ಶಾಚಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಕಸಲಿ? Konkani Reflection by Fr. Rovel DSouza OCD |05.07.202259200.00$
ಮರಿಯಳ್ ಗಿತಾಂ | Melodious Marian Hymns | By Fr. Alwyn Sequeira OCD |05.07.202273900.00$
Beautiful Relaxing Sleep Music Mix 🎵 Stress Relief Music • Calm The Mind • Deep Sleep05.07.202220500.00$
KANNADA MASS LIVE | 05/07/2022 | Infant Jesus Shrine | Fr. Canute D'souza OCD |05.07.2022247700.00$
ಕುಮ್ಸಾರ್ ಏಕ್ License ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಾಂ?! Reflection by Fr. Gregory DSouza OCD |04.07.2022115000.00$
ENGLISH MASS LIVE | 04/7/2022 | Infant Jesus Shrine | Fr. Tony D'souza OCD |04.07.2022321300.00$
LIVE ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ 03-07-2022 I Infant Jesus Shrine | Sunday Mass | Fr. Rovel Dsouza OCD |03.07.2022495100.00$
ಪ್ರವಾದಿ? ಕೋಣ್ ತೊ? Konkani Reflection by Fr. Rudolph Lobo02.07.202242900.00$
The Sound of Inner Peace | Relaxing Music for Meditation, Zen, Yoga& Stress Relief02.07.202228300.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 2/7/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr Charles Serrao OCD02.07.2022359900.00$
ಸೊಮ್ಯಾಚೆರ್ ಧ್ರಡ್ ಬಾವಾಡ್ತ್ | Reflection by Fr. Don Tony OCD01.07.202255500.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 1/7/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr Rudolph Pinto OCD01.07.2022396000.00$
ದೇವ್ ಮೌನ್ ರಾವ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ... Reflection by Fr. Rovel DSouza OCD30.06.202280900.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Jesus Novena | 30/6/2022 | Fr Rudolph Pinto OCD |30.06.2022577000.00$
Without SACRIFIES Christian Life is not Possible | Reflection by Fr. Daniel Christian OCD29.06.202233600.00$
LIVE 29-06-2022 I Infant Jesus Shrine | English Mass | Fr. Gregory D'souza OCD |29.06.2022298400.00$
ಭುರ್ಗೊ ಪುಡೆಂ ಕಿತೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವತ್? Konkani Reflection by Fr. Ivan DSouza OCD28.06.202251500.00$
LIVE 28-06-2022 I Infant Jesus Shrine | Kannada Mass | Fr. Tony D'souza OCD |28.06.2022302600.00$
LIVE ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ 26-06-2022 I Infant Jesus Shrine | Sunday Mass | Fr. Shabas Crasta OCD |26.06.2022402300.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 25/6/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Deep Fernandes OCD |25.06.2022431000.00$
ಬೊಂಬ್ಯಾಕ್ ಭೆಟಯಿಲ್ಲೆಂ ಖಾಂವ್ಕ್ ನಾ ಆಮಿ? Konkani Reflection by Fr. Rudolph Pinto OCD |24.06.2022131200.00$
ಜೆಜುಚೆಂ ನಿಮಾಣೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ? Konkani Reflection by Fr. Raymond Santhanaz OCD |24.06.202244600.00$
ತೊಂಡ್ಪಾಶಿ ಮಾಗ್ಣೆಂ - ಆಮಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಕಶೆಂ ಮಾಗಾಜೆ? Konkani Reflection by Fr. Ivan Dsouza OCD24.06.202275300.00$
A gentle relaxing music. Useful to reduce stress, to sleep and also to meditate.24.06.20226600.00$
ENGLISH MASS LIVE | 24/6/2022 | Infant Jesus Shrine | Fr. Rudolph Pinto OCD |24.06.2022345200.00$
ಪಾತ್ಕಾಚಿ Salary ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ ಮರಣ್ | Konkani Reflection by Fr. Rovel DSouza OCD |23.06.202251300.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Jesus Novena | 23/6/2022 | Fr Rovel DSouza OCD23.06.2022226300.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Jesus Novena | 23/6/2022 | Fr Joachim Rodrigues OCD23.06.2022603600.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 22/6/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Stephen Lobo OCD |22.06.2022395000.00$
KANNADA MASS LIVE | 21/6/2022 | Infant Jesus Shrine | Fr. Canute D'souza OCD |21.06.2022254600.00$
ಪವಿತ್ರ್ ಸಭಾ ಪಿಟೊ ಜಾಲ್ಯಾ? Can one Kids' Building Block build a huge Palace? Fr. Stephen Lobo OCD |20.06.2022104000.00$
What a Friend We have in Jesus - Relaxing Music - Wear Headphones -20.06.202226600.00$
ENGLISH MASS LIVE | 20/6/2022 | Infant Jesus Shrine | Fr. Lancy OCD |20.06.2022269100.00$
LIVE ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ 19-06-2022 I Infant Jesus Shrine | Sunday Mass | Fr. Don Tony D'souza OCD |19.06.2022433100.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 18/6/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Jocy D'souza OCD |18.06.2022362900.00$
ರಾಗಾರ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ‌ ಕಿತ್ಲೆಂ ಆಪಾಯಾಚೆಂ ಜಾಣಾಂತ್? Reflection by Fr. Lancy lewis OCD17.06.202250500.00$
ದೇವ್ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಚಡ್?! Reflection By Fr. Gregory Dsouza, OCD17.06.202261500.00$
ENGLISH MASS LIVE | 17/6/2022 | Infant Jesus Shrine | Fr. Rayan OCD and Dn. Rakesh OCD |17.06.2022380700.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Jesus Novena | 16/6/2022 | Fr Gregory D'souza OCD16.06.2022478800.00$
ENGLISH MASS LIVE | 15/6/2022 | Infant Jesus Shrine | Fr. Rovel D'souza OCD and Dn. Melvin OCD |16.06.202225600.00$
ENGLISH MASS LIVE | 15/6/2022 | Infant Jesus Shrine | Fr. Rovel D'souza OCD and Dn. Melvin OCD |15.06.2022343200.00$
ಕೊಣಾಕ್ ಚಿಟ್ಕೊನ್ ರಾವ್ಯಾಂ? | KONKANI REFLECTION By Fr. Stephen Lobo OCD |14.06.2022135300.00$
KANNADA MASS LIVE | 14/6/2022 | Infant Jesus Shrine | Fr. Jocy D'souza OCD |14.06.2022310300.00$
ENGLISH MASS LIVE | 13/6/2022 | Infant Jesus Shrine | Fr. Shabhas Crasta OCD |13.06.2022242300.00$
LIVE ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ 12-06-2022 I Infant Jesus Shrine | Sunday Mass | Fr. Charles Serrao OCD |12.06.2022356800.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 11/6/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Rovel D'souza OCD |11.06.2022401500.00$
ENGLISH MASS LIVE | 10/6/2022 | Infant Jesus Shrine | Fr. Rudolph Pinto OCD |10.06.2022294100.00$
ENGLISH MASS LIVE | 8/6/2022 | Infant Jesus Shrine | Fr. Canute Dsouza OCD |08.06.2022286600.00$
ತಾಜಾ ತಾಜಾ ಫ್ರೂಟ್ಸ್.. ಶೀದಾ ರುಕಾಥಾವ್ನ್ ಗುಳುಂ! | Konkani Vlog 17 | Carmel Kiran Media07.06.2022257500.00$
KANNADA MASS LIVE | 7/6/2022 | Infant Jesus Shrine | Fr. Lancy Lewis OCD | new07.06.2022267300.00$
LIVE ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ 05-06-2022 I Infant Jesus Shrine | Sunday Mass | Fr. Rovel D'souza OCD |05.06.2022405300.00$
ಮ್ಹಜೆ ಕಷ್ಟ್ ಆನಿಂ ಮ್ಹಜೊ ದೇವ್? Reflection by Fr. Rovel DSouza OCD |04.06.202277600.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 4/6/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Stephen Lobo OCD |04.06.2022376100.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 3/6/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Canute Dsouza OCD |03.06.2022383500.00$
ಆಮಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಇತ್ಲಿಂ DULL ಕಿತ್ಯಾಕ್? Reflection by Fr. Stephen Lobo OCD |02.06.2022174800.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Jesus Novena | 02/6/2022 | Fr Gregory Dsouza OCD02.06.2022452000.00$
LIVE TV MASS| 1/6/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Jocy Dsouza OCD |01.06.2022397700.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 31/5/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Lancy Lewis OCD |31.05.2022384400.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 30/5/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Rovel Dsouza OCD |30.05.2022398300.00$
LIVE ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ 29-05-2022 I Infant Jesus Shrine | Sunday Mass | Fr. Rudolph Pinto OCD |29.05.2022487500.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 28/5/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Gregory Dsouza OCD |28.05.2022362600.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 27/5/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. JoCy Siddakatte OCD |27.05.2022426600.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Jesus Novena | 26/5/2022 | Fr Lancy Lewis OCD26.05.2022489400.00$
ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುಕಾ ಧಾಡ್ಲಾ ತೆಂಚ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ Reflection by Fr. Rovel Dsouza OCD |25.05.202233500.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 25/5/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Leslie Lewis OP |25.05.2022417800.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 24/5/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Lancy Lewis OCD |24.05.2022362000.00$
POPULAR MELODIOUS DEVOTIONAL SONGS by Fr. Alwyn Sequeira OCD |23.05.202292400.00$
LIVE ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ 22-05-2022 I Infant Jesus Shrine | Sunday Mass | Fr. Ryan Pinto OCD |22.05.2022498400.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 21/5/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Deep Fernandes OCD |21.05.2022562500.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 20/5/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Stephen Lobo OCD |20.05.2022492200.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Jesus Novena | 19/5/2022 | Fr Rovel Dsouza OCD19.05.2022520400.00$
ಸೊಮ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಆರಾಧಾನ್ ಕರಾ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ನಾ!! Reflection by Fr. Jocy Siddakatte OCD |18.05.202241200.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 18/5/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Rudolph Pinto OCD |18.05.2022377600.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 17/5/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Lancy Lewis OCD |17.05.2022382200.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 16/5/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Jocy Dsouza OCD |16.05.2022390600.00$
LIVE Children Retreat Mass I Infant Jesus Shrine | Sunday Mass | Fr. Rovel Dsouza OCD |15.05.202295600.00$
Adoration for Children | Joel Lasrado | Infant Jesus Shrine, Mangalore15.05.2022238000.00$
LIVE ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ 15-05-2022 I Infant Jesus Shrine | Sunday Mass | Fr. Rovel Dsouza OCD |15.05.2022439400.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 14/5/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Rudolph Raj Pinto OCD |14.05.2022415900.00$
40 Hours Eucharistic Adoration Part 9 by Br. Joel Lasrado13.05.202264000.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 13/5/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Rovel Dsouza OCD |13.05.2022389200.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Jesus Novena | 12/5/2022 | Fr Jocy Dsouza OCD12.05.2022513100.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 11/5/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Rovel Dsouza OCD |11.05.2022396000.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 10/5/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Lancy Lewis OCD |10.05.2022348900.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 9/5/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Charles Serrao OCD |09.05.2022414900.00$
LIVE FIRST HOLY COMMUNION | 08/05/2022 | Infant Mary Church, Bajjodi, Mangaluru |08.05.2022223500.00$
LIVE ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ 08-04-2022 I Infant Jesus Shrine | Sunday Mass | Fr. Canute Dsouza OCD |08.05.2022344200.00$
40 Hours Eucharistic Adoration Part 8 by Br. Joel Lasrado07.05.202270200.00$
Relaxing Piano Music & Water Sounds 24/7 - Ideal for Stress Relief and Healing07.05.202250400.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 7/5/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Rudolph Dsouza OCD |07.05.2022396400.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 6/5/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Michael Morris OCD |06.05.2022396600.00$
ಗಂಗವಲ್ಲಿ! in Search of Gangavalli | Konkani Vlog 16 | Carmel Kiran Media05.05.2022227800.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Jesus Novena | 05/5/2022 | Fr Gregory Dsouza OCD05.05.2022437800.00$
40 Hours Eucharistic Adoration Part 7 by Br. Joel Lasrado04.05.2022126500.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 4/5/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Stephen Lobo OCD |04.05.2022388400.00$
(LYRICAL VIDEO) SANDDLO-GI MHAKA EKSURO | ORIGINAL KONKANI HYMN |03.05.202215900.00$
40 Hours Eucharistic Adoration Part 603.05.202239100.00$
40 Hours Eucharistic Adoration Part 503.05.202230200.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 3/5/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Rovel Dsouza OCD |03.05.2022297400.00$
3 ವರ‍್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಕುಮ್ಗಾರ್ ‘ಜಿವೆಂ ಮಾಸ್’ ಜಾಲೊ ಮಾಗಿರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ? Reflection by Fr. Jocy Siddakatte OCD02.05.2022338000.00$
Anti-Anxiety Cleanse l Peaceful Positive Energy Meditation Music l Relax Mind Body l Healing Music02.05.202222500.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 2/5/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Lancy Lewis OCD |02.05.2022379400.00$
LIVE ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ 01-05-2022 I Infant Jesus Shrine | Sunday Mass | Fr. Charles Serrao OCD |01.05.2022427900.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 30/4/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Canute DSouza OCD |30.04.2022388400.00$
40 Hours Eucharistic Adoration Part 429.04.202252700.00$
40 Hours Eucharistic Adoration Part 329.04.2022107500.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 29/4/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Lancy Lewis OCD |29.04.2022417000.00$
40 Hours Eucharistic Adoration Part 228.04.2022132100.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Jesus Novena | 28/4/2022 | Fr Micheal Moris OCD28.04.2022520900.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 27/4/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Jocy Dsouza OCD |27.04.2022437900.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 26/4/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Rovel Dsouza OCD |26.04.2022428400.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 25/4/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Charles Serrao OCD |25.04.2022135300.00$
LIVE ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ 24-04-2022 I Infant Jesus Shrine | Sunday Mass | Fr. Lancy Lewis OCD |24.04.2022435800.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 23/4/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Rovel Dsouza OCD |23.04.2022464700.00$
Spiritual Retreat 2022 | Last Part | Br. Prakash DSouza | CARMEL KIRAN MEDIA |22.04.2022553300.00$
Eucharistic Adoration | Spiritual Adoration | Part 24 | -22.04.2022271600.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 22/4/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Canute Dsouza OCD |22.04.2022113700.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Jesus Novena | 21/4/2022 | Fr Rudolph Pinto OCD21.04.2022727600.00$
Spiritual Retreat 2022 | Part 23 | Fr. Roshan Monteiro OCD | CARMEL KIRAN MEDIA |20.04.2022253900.00$
Spiritual Retreat 2022 | Part 21 | Br. Prakash DSouza | CARMEL KIRAN MEDIA |20.04.2022323800.00$
ಜೆಜುಚ್ಯಾ ರಗ್ತಾಚೆ ಸಾಕ್ಶಿ, ತುಂ ಆನಿ ಹಾಂವ್? by fr. Stephen Lobo OCD |20.04.202211600.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 20/4/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Micheal Morris OCD |20.04.2022179800.00$
Spiritual Retreat 2022 | Part 20 | Henry Fernandes | CARMEL KIRAN MEDIA |19.04.202247600.00$
Spiritual Retreat 2022 | Part 18 | Br. Prakash Dsouza | CARMEL KIRAN MEDIA |19.04.202252800.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 19/4/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Jocy Dsouza OCD |19.04.2022331200.00$
Spiritual Retreat 2022 | Part 17 - Eucharistic Adoration | Br. Prakash Dsouza | CARMEL KIRAN MEDIA |18.04.2022202700.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 18/4/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Micheal Moris OCD |18.04.2022355000.00$
LIVE TV MASS | EASTER VIGIL MASS I Infant Jesus Shrine, Carmel Hill, Mangaluru |16.04.2022969100.00$
Spiritual Retreat 2022 | Part 16 - Action Songs | Fr. Stephen Lobo OCD | CARMEL KIRAN MEDIA |16.04.2022265900.00$
LIVE | Good Friday Service I Infant Jesus Shrine, Carmel Hill, Mangaluru |15.04.2022849100.00$
LIVE KANNADA Way of the Cross on Good Friday | Infant Jesus Shrine, Carmel Hill, Mangaluru15.04.2022214800.00$
Spiritual Retreat 2022 | Part 15 - Eucharistic Adoration | Br. Prakash Dsouza | CARMEL KIRAN MEDIA |15.04.2022346400.00$
LIVE Way of the Cross on Good Friday | Infant Jesus Shrine, Carmel Hill, Mangaluru15.04.20221166500.00$
LIVE Adoration | Maundy Thursday Adoration | Infant Jesus Shrine, Carmel Hill, Mangaluru14.04.2022302400.00$
LIVE TV MASS | Maundy Thursday Eucharistic Celebration | Infant Jesus Shrine | Mangaluru14.04.2022903500.00$
Amazing thing about Easter14.04.202253300.00$
Spiritual Retreat 2022 | Part 14 - Eucharistic Adoration | Br. Prakash Dsouza | CARMEL KIRAN MEDIA |14.04.2022340900.00$
Spiritual Retreat 2022 | Part 13 - Eucharistic Adoration | Br. Prakash Dsouza | CARMEL KIRAN MEDIA |14.04.2022355500.00$
Spiritual Retreat 2022 | Part 12 - Eucharistic Adoration | Br. Prakash Dsouza | CARMEL KIRAN MEDIA |14.04.2022360600.00$
Spiritual Retreat 2022 | Part 11 | Br. Prakash Dsouza | CARMEL KIRAN MEDIA |14.04.2022789100.00$
SANDDLO-GI MHAKA EKSURO | ORIGINAL KONKANI HYMN |12.04.2022797300.00$
Spiritual Retreat 2022 | Part 10, Action Songs | Br. Prakash Dsouza | CARMEL KIRAN MEDIA |12.04.2022891000.00$
Beautiful Relaxing Music, Peaceful Soothing Instrumental Music12.04.2022282000.00$
Spiritual Retreat 2022 | Part 9 | Henry Fernandes, Redemptorist | CARMEL KIRAN MEDIA |11.04.2022637300.00$
PALM SUNDAY I LIVE Mass I April 10, 2022 I Infant Jesus Shrine, Mangalore |10.04.2022660800.00$
ಸೊಮಿಯಾಚ್ಯಾ ಕಶ್ಟಾಂಚೊ (ತಾಳಿಯಾಂಚೊ) ಆಯ್ತಾರ್ | | Palm Sunday | April 10, 2022 | Rostin Dcosta |09.04.2022276300.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 09/4/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Ivan DSouza OCD |09.04.2022453400.00$
Spiritual Retreat 2022 | Part 8, Action Songs | Henry Fernandes, Redemptorist | CARMEL KIRAN MEDIA |08.04.2022576400.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 08/4/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Micheal Shenoy OCD |08.04.2022459000.00$
Spiritual Retreat 2022 | Part 7, Action Songs | Henry Fernandes, Redemptorist | CARMEL KIRAN MEDIA |07.04.2022491500.00$
Spiritual Retreat 2022 | Part 6, Action Songs | Henry Fernandes, Redemptorist | CARMEL KIRAN MEDIA |07.04.2022712300.00$
Spiritual Retreat 2022 | Part 5, Action Songs | Br. Prakash DSouza, Mumbai | CARMEL KIRAN MEDIA |07.04.2022911800.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Jesus Novena | 07/4/2022 | Fr Jocy Dsouza OCD07.04.2022232100.00$
Spiritual Retreat 2022 | Part 4, Action Songs | Br. Prakash DSouza, Mumbai | CARMEL KIRAN MEDIA |06.04.2022537100.00$
Spiritual Retreat 2022 | Part 3, Br. Prakash DSouza | CARMEL KIRAN MEDIA |06.04.2022861300.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 6/4/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Rudolph Pinto OCD |06.04.2022526100.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 5/4/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Jocy Dsouza OCD |05.04.2022415400.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 4/4/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Stephen Pereira OCD |04.04.2022230700.00$
Live Adoration | Infant jesus Shrine, carmel Hill Mangaluru03.04.20221432000.00$
LIVE ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ 03-004-2022 I Infant Jesus Shrine | Sunday Mass | Fr. Canute Dsouza OCD |03.04.2022509300.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 2/4/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Michael Morris OCD |02.04.2022514400.00$
No Compromise!!! Konkani Reflection by Fr. Stephen Lobo OCD |01.04.2022105600.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 1/4/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. RovelDsouza OCD |01.04.2022424400.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Jesus Novena | 31/3/2022 | Fr Rudolph Pinto OCD31.03.2022559400.00$
Meditation Music || Anxiety Cleanse || Positive Energy || Healing music30.03.202291600.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 30/3/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Jocy Dsouza OCD |30.03.2022410700.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 29/3/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Stephen Lobo OCD |29.03.2022434100.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 28/3/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Canute Dsouza OCD |28.03.2022380900.00$
LIVE ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ 27-3-2022 I Infant Jesus Shrine | Sunday Mass | Fr. Rudolph Pinto OCD |27.03.2022464600.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 26/3/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Rovel Dsouza OCD |26.03.2022391100.00$
ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಬರೊ ನಾಂ! Konkani Reflection by Fr Stephen Lobo OCD25.03.2022177300.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 25/3/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Ivan Dsouza OCD |25.03.2022401300.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Jesus Novena | 24/3/2022 | Fr Jocy Dsouza OCD24.03.2022524100.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 23/3/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Canute Dsouza OCD |23.03.2022448200.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 22/3/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Gregory Dsouza OCD |22.03.2022384200.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 21/3/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Charles Serrao OCD |21.03.2022433900.00$
LIVE ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ 20-03-2022 I Infant Jesus Shrine | Sunday Mass | Fr. Micheal Morris OCD |20.03.2022445800.00$
LIVE MASS | Platinum Jubilee of St. Joseph's Monastery, Carmel Hill, Mangaluru |19.03.2022266700.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 19/3/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Jocy OCD |19.03.2022472900.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 18/3/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Michael Shenoy OCD |18.03.2022503000.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Jesus Novena | 17/3/2022 | Fr Stephen Lobo OCD17.03.2022571400.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 16/3/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Gregory Dsouza OCD |16.03.2022404300.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 15/3/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Canute Dsouza OCD |15.03.2022430200.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 14/3/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Rovel Dsouza OCD |14.03.2022468800.00$
LIVE ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ 13-03-2022 I Infant Jesus Shrine | Sunday Mass | Fr. Tony Dsouza OCD |13.03.2022493800.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 12/3/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Lancy Lewis OCD |12.03.2022396700.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 11/3/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Ivan Dsouza OCD |11.03.2022468800.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Jesus Novena | 10/3/2022 | Fr Jocy Dsouza OCD10.03.2022565000.00$
WAY OF THE CROSS | ಖುರ್ಸಾ ವಾಟ್ |09.03.202275900.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 09/3/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Charles Serrao OCD |09.03.2022436600.00$
ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ಪೂನ್ ಶೆತಾಂತ್ ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್ ದೆಶಾಂನಿ ಶಾಂತಿ ವಸ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆನಿ ಎವ್ಕರಿಸ್ತಾಚೊ ಪುರ್ಶಾಂವ್08.03.2022160300.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 08/3/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Micheal Morris OCD |08.03.2022428000.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 07/3/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Canute Dsouza OCD |07.03.2022451100.00$
LIVE ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ 06-03-2022 I Infant Jesus Shrine | Sunday Mass | Fr. Rovel Dsouza OCD |06.03.2022566100.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 05/3/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Tony Dsouza OCD |05.03.2022472300.00$
LIVE Way of the Cross| Infant Jesus Shrine | First Friday of Lent04.03.2022147600.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 04/3/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Jocy Dsouza OCD |04.03.2022433400.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 03/3/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Gregory Dsouza OCD |03.03.2022604200.00$
ASH WEDNESDAY LIVE ಗೊಬ್ರಾಚೊ ಬುದ್ವಾರ್ | 02/3/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass |02.03.2022790400.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 01/3/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Michael Morris OCD |01.03.2022420500.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 28/2/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Rovel Dsouza OCD |28.02.2022704100.00$
LIVE ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ 27-2-2022 I Infant Jesus Shrine | Sunday Mass | Fr. Prakash Dcunha OCD |27.02.2022513900.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 26/2/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Ligoury Crasta OCD |26.02.2022466400.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 25/2/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Michael Morris OCD |25.02.2022460500.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Jesus Novena | 24/2/2022 | Fr Stephen Lobo OCD24.02.2022640700.00$
ಧರಿಸಿದ ಬಟ್ಟೆ ನೋಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಡಿ Kannada Reflection by Fr. Canute Dsouza OCD |23.02.202241100.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 23/2/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Rudolph Pinto OCD |23.02.2022444200.00$
ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಅವಯ್ ಬಾಪಯ್ಚಿ ಕಿತ್ಲಿ ವಳೊಕ್ ಅಸಾ? Reflection by Fr. Patrick Lobo OCD22.02.2022111700.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 22/2/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Gregory Dsouza OCD |22.02.2022369300.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 21/2/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Patrick Lobo OCD |21.02.2022429700.00$
LIVE ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ 20-2-2022 I Infant Jesus Shrine | Sunday Mass | Fr. Rovel Dsouza OCD |20.02.2022598700.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 19/2/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Rudolph Pinto OCD |19.02.2022490900.00$
ಅನ್ಯ ಸ್ತ್ರೀಯ, ಅನನ್ಯ ವಿಶ್ವಾಸ | Kannada Reflection by Fr. lancy lewis OCD |18.02.202247800.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 18/2/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Michael Morris OCD |18.02.2022481700.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Jesus Novena | 17/2/2022 | Fr Rudolph Pinto OCD17.02.2022660000.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 16/2/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Ivan Dsouza OCD |16.02.2022450000.00$
ಪರಬಗ್ ಪೋಪಿಕಾಲ... ಕೋಣ್ ಹೊ ಪರಬ? Reflection by Fr. Rovel DSouza OCD15.02.2022342700.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 15/2/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Rovel Dsouza OCD |15.02.2022436500.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 14/2/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Tony Dsouza OCD |14.02.2022465200.00$
LIVE ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ 13-2-2022 I Infant Jesus Shrine | Sunday Mass | Fr. Stephen Lobo OCD |13.02.2022586200.00$
ದೆದೆಸ್ಪೊರ್ ಸ್ರೀ ಕೊಣಾ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗ್ತಾ? Reflection by Fr. Stephen Lobo OCD |12.02.2022206700.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 12/2/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Charles Serrao OCD |12.02.2022439700.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 11/2/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Joachim Rodrigues OCD |11.02.2022443300.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Jesus Novena | 10/2/2022 | Fr Rudolph Pinto OCD10.02.2022677300.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 9/2/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Gregory Dsouza OCD |09.02.2022480800.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 8/2/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Vishan Monis OCD |08.02.2022479900.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 7/2/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Stephen Lobo OCD |07.02.2022506300.00$
LIVE ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ 6-2-2022 I Infant Jesus Shrine | Sunday Mass | Fr. George Santhumayor OCD |06.02.2022683600.00$
ತುಂ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಪಣ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಯೋಗ್ಯ್? | Reflection by Fr. Rudolph Pinto OCD05.02.2022119700.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 5/2/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Rovel Dsouza OCD |05.02.2022454800.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 4/2/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Tony Dsouza OCD |04.02.2022490700.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Jesus Novena | 3/2/2022 | Fr Lancy Lewis OCD03.02.2022610500.00$
QUICK NEWS | ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಚಲಿಯಾಂಚೆಂ ಅಪಹರಣ್! Carmel Studio, Mangaluru02.02.2022196200.00$
Presentation of the Lord | 2/2/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Rovel Dsouza OCD02.02.2022492400.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 1/2/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Rudolph Pinto OCD |01.02.2022507500.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 31/1/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Michael Morris OCD |31.01.2022485700.00$
LIVE Feast of Infant Mary Church, Bajjodi | Festal Mass 10.00 AM30.01.2022350900.00$
LIVE ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ 30 -1-2022 I Infant Jesus Shrine | Sunday Mass | Fr. Lancy Lewis OCD |30.01.2022664000.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 29/1/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Rudolph Pinto OCD |29.01.2022498800.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 28/1/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Jocy Dsouza OCD |28.01.2022497400.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Jesus Novena | 27/1/2022 | Fr Vincent Sequeira27.01.2022643600.00$
Konkani Vlog 15 | ವಿಸ್ರೊನ್ ವೆಚೊ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ಲೊ 'ನಂತೂರ್ ಕ್ರಾಸ್!'26.01.2022555800.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 26/1/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Ivan Dsouza OCD |26.01.2022414400.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 25/1/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr Joyson Saldanha OCD |25.01.2022450000.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 24/1/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Jocy OCD |24.01.2022462200.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 24/1/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Jocy OCD |24.01.202241800.00$
LIVE ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ 23 -1-2022 I Infant Jesus Shrine | Sunday Mass | Fr. Rudolph Pinto OCD |23.01.2022814700.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 22/1/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Lancy Lewis OCD |22.01.2022453400.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 21/1/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Tony Dsouza OCD |21.01.2022458500.00$
Annual Day at Asha Deep Madanthyar | LIVE20.01.2022347200.00$
ANNUAL FEAST OF INFANT JESUS AT MADANTHYAR | 20/1/2022 | Fr. GEORGE SANTHUMAYOR OCD |20.01.2022171300.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Jesus Novena | 20/1/2022 | Fr Rudolph Pinto OCD20.01.2022586900.00$
ಸಾಂಗ್ ಭಾವಾ, ಸಾಂಗ್ ಭಯ್ಣಿ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಂತ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ಜಯ್? Reflection By Fr. Wilfred Rodrigues OCD |19.01.2022192300.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 17/1/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Micheal Shenoy OCD |17.01.2022513900.00$
LIVE ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ 16 -1-2022 I Infant Jesus Shrine | Sunday Mass | Fr. Tony D'souza OCD |16.01.2022827500.00$
ಪಾಪಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕೊಣಾಕ್ ಆಪಯ್ತಾ? By FR. ARCHIE GONSALVES OCD |15.01.2022179700.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 15/1/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Stephen Pereira OCD |15.01.2022503500.00$
ANNUAL FEAST OF INFANT JESUS 2022 | 6.00 PM KONKANI MASS | FR. ARCHIE GONSALVES OCD |14.01.2022453500.00$
ANNUAL FEAST OF INFANT JESUS 2022 | ENGLISH MASS | FR. JOE ANTONY14.01.2022200800.00$
ANNUAL FEAST OF INFANT JESUS 2022 | MALAYALAM MASS | JOE ANTONY14.01.202278100.00$
ANNUAL FEAST OF INFANT JESUS 2022 | KONKANI MASS | FR. CHARLES SERRAO OCD |14.01.2022145900.00$
ANNUAL FEAST OF INFANT JESUS 2022 | 10.30 AM KONKANI MASS | FR. RUDOLPH PINTO OCD |14.01.2022285200.00$
ANNUAL FEAST OF INFANT JESUS 2022 | 10.30 AM KONKANI MASS | FR. DEEP FERNANDES OCD |14.01.2022284900.00$
ANNUAL FEAST OF INFANT JESUS 2022 | 9.00 AM KONKANI MASS | FR. WIFLRED RODRIGUES OCD |14.01.2022283700.00$
ANNUAL FEAST OF INFANT JESUS 2022 | 7.30 AM KANNADA MASS | FR. TONY DSOUZA OCD |14.01.2022230300.00$
ANNUAL FEAST OF INFANT JESUS 2022 | KONKANI MASS | FR. ROVEL DSOUZA OCD |14.01.2022689900.00$
ಕೆದಾಳಾ ಯೆತಲಿ ಆಮ್ಚಿ ಘಡಿ? Reflection by Fr. Gregory DSouza OCD |13.01.2022136200.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Jesus Novena | 13/1/2022 | Fr Rudolph Pinto OCD13.01.2022669100.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 12/1/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Rovel Dsouza OCD |12.01.2022467600.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 11/1/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Stephen Pereira OCD |11.01.2022473800.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 10/1/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Tony Dsouza OCD |10.01.2022509500.00$
LIVE ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ 09 -1-2022 I Infant Jesus Shrine | Sunday Mass | Fr. Deep Fernandes OCD |09.01.2022836700.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 8/1/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Stephen Pereira OCD |08.01.2022554400.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 7/1/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Rovel Dsouza OCD |07.01.2022518700.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Jesus Novena | 6/1/2022 | Daily Mass06.01.2022688800.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 05/01/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Charles Serrao OCD05.01.2022646100.00$
Inauguration of Annual Feast of Infant Jesus 2022 | Flag Hoisting04.01.2022227600.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 4/1/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Patrick Lobo OCD |04.01.2022454200.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 3/1/2022 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Rovel Dsouza OCD |03.01.2022471300.00$
LIVE ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ I 2-1-2022 I Infant Jesus Shrine | Sunday Mass | Fr Rayan Pinto OCD |02.01.2022515600.00$
LIVE ನವೆಂ ವರಸ್ ಆಚರಣ್ 2022 | New Year Mass 2022 | Infant Jesus Shrine, Mangaluru |31.12.2021568400.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 31/12/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Canute Dsouza OCD |31.12.2021351900.00$
Exclusive Interview ’ಆಮಿ ಕಥೊಲಿಕ್, ಆಮಿ ಮತಾಂತರ್ ಕರಿನಾಂವ್’ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ರಾವಯಾ! |30.12.2021356600.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Jesus Novena | 30/12/2021 | Fr Jocy Dsouza OCD |30.12.2021486000.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 29/12/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Michael Morris OCD |29.12.2021370700.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 28/12/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Rudolph Pinto OCD |28.12.2021373100.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 27/12/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Ashwath Dsouza OCD |27.12.2021308200.00$
LIVE ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ I 26-12-2021 I Infant Jesus Shrine | Sunday Mass | Fr Tony Dsouza OCD |26.12.2021335100.00$
LIVE CHRISTMAS MASS from Infant Jesus Shrine, Carmel Hill, Mangaluru24.12.2021469800.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 24/12/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Michael Morris OCD |24.12.2021321000.00$
Fanthyar Kombyacha | Lead vocals: Simone Monteiro | Christmas Special |23.12.202121500.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Jesus Novena | 23/12/2021 | Fr Jocy Dsouza OCD |23.12.2021416000.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 22/12/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Tony Dsouza OCD |22.12.2021346700.00$
CARMEL KIRAN presents CHRISTMAS CAROLS |21.12.202183300.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 21/12/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Stephen Lobo OCD |21.12.2021306300.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 20/12/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Canute Dsouza OCD |20.12.2021334600.00$
LIVE ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ I 19-12-2021 I Infant Jesus Shrine | Sunday Mass | Fr Rudolph Pinto OCD |19.12.2021415600.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 18/12/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Michael Morris OCD |18.12.2021357400.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 17/12/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Charles Serrao OCD |17.12.2021376100.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Jesus Novena | 16/12/2021 | Fr Lancy Lewis OCD |16.12.2021494100.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 15/12/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Jocy Dsouza OCD |15.12.2021398600.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 14/12/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Rudolph Pinto OCD |14.12.2021313400.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 13/12/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Ivan Dsouza OCD |13.12.2021442000.00$
LIVE ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ I 12-12-2021 I Infant Jesus Shrine | Sunday Mass | Fr Gregory Dsouza OCD |12.12.2021446300.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 11/12/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Jocy Dsouza OCD |11.12.2021404900.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 10/12/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Stephen Pereira OCD |10.12.2021426700.00$
#Shorts09.12.202142400.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Jesus Novena | 09/12/2021 | Fr Rovel Dsouza OCD |09.12.2021565900.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 08/12/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Michael Morris OCD |08.12.2021501300.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 07/12/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Gregory Dsouza OCD |07.12.2021428700.00$
ಹ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕ್ರಿಸ್ಮಸಾಪಯ್ಲೆಂ LOCKDOWN ಜಾತಾಗಿ?! By Fr. Jocy Siddakatte OCD |06.12.2021411000.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 06/12/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Charles Searro OCD |06.12.2021404400.00$
LIVE ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ I 05-12-2021 I Infant Jesus Shrine | Sunday Mass | Fr Lancy Lewis OCD |05.12.2021474300.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 4/12/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Tony Dsouza OCD |04.12.2021423800.00$
Advent Reflections-2 by Fr. Archibald Gonsalves OCD | Second Sunday of Advent | Lk 3:1-6 |03.12.202158700.00$
LIVE Feast of St. Francis Xaviour | 3/12/2021 | Infant Jesus Shrine | Fr. Jocy Dsouza OCD |03.12.2021498900.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Jesus Novena | 02/12/2021 | Fr Stephen Lobo OCD |02.12.2021654000.00$
Konkani Vlog - 14 | ಖುರ್ಸಾ ಗುಡೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಕಸೊ? | HOLY HILL of Mangaluru01.12.2021394100.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 1/12/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Charles Serrao OCD |01.12.2021438900.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 30/11/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Ivan Sequeira OCD |30.11.2021433700.00$
ಕೀರ್ತನ್ | ಕ್ರಿಸ್ತಾಯೆಣ್ಯಾಚೊ ಕಾಳ್ | ದುಸ್ರೊ ಆಯ್ತಾರ್ | Livea Gomes & Denzil Pereira | Advent Psalm29.11.2021129100.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 29/11/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Stephen Lobo OCD |29.11.2021437100.00$
LIVE ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ I 28-11-2021 I Infant Jesus Shrine | Sunday Mass | Fr Gregory Dsouza OCD |28.11.2021482000.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 27/11/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Michael Morris OCD |27.11.2021422100.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 26/11/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Canute Dsouza OCD |26.11.2021418700.00$
ಜೆಜು ರಡ್ಲೊ | By Fr Rudolph Pinto, OCD | CARMEL STUDIO |25.11.2021136200.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Jesus Novena | 25/11/2021 | Fr Ryan Pinto OCD |25.11.2021632300.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 24/11/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Patrick Lobo OCD |24.11.2021420300.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 23/11/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Jocy Dsouza OCD |23.11.2021392800.00$
Eucharistic Adoration | At Infant Jesus Shrine, Mangalore |22.11.2021117000.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 22/11/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Rudolph Dsouza OCD |22.11.2021434100.00$
Eucharistic Adoration | At Infant Jesus Shrine, Mangalore |21.11.2021124700.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 21/11/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Don Tony Dsouza OCD |21.11.2021425500.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 20/11/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Rovel Dsouza OCD |20.11.2021434100.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 19/11/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Ivan Dsouza OCD |19.11.2021424300.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Jesus Novena | 18/11/2021 | Fr Ryan Pinto OCD |18.11.2021655100.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 17/11/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Gregory Dsouza OCD |17.11.2021405600.00$
Konkani Vlog 13 | ಹ್ಯೆ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಆಟ್ ಕೊನ್ಶೆ | Carmelite Mission at Sunkeri, Karwar |16.11.2021350200.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 16/11/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Michael Morris OCD |16.11.2021450700.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 15/11/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Jeevan Tauro OCD |15.11.2021428200.00$
LIVE ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ I 14-11-2021 I Infant Jesus Shrine | Sunday Mass | Fr Praveen Dsouza OCD |14.11.2021407600.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 13/11/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Rovel Dsouza OCD |13.11.2021516600.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 12/11/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Tony Dsouza OCD |12.11.2021452400.00$
LIVE | Children's Day Special | Mass Novena and Prayer for Children | Fr. Rupesh Madtha | 11-11-202111.11.2021207800.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Jesus Novena | 11/11/2021 | Fr Jocy Dsouza OCD |11.11.2021618400.00$
ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಎಕ್ಲೊ ಕಿತೆಂ ಕರಿತ್? | By Fr. Rovel Dsouza OCD |10.11.2021246200.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 10/11/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Ivan Dsouza OCD |10.11.2021421900.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 09/11/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Lancy Lewis OCD |09.11.2021443300.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 8/11/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Charles Serrao OCD |08.11.2021439400.00$
LIVE ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ I 7-11-2021 I Infant Jesus Shrine | Sunday Mass | Fr Jocy Dsouza OCD |07.11.2021484500.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 6/11/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Ashwath Dsouza OCD |06.11.2021409900.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 05/11/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Canute Dsouza OCD |05.11.2021430300.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Jesus Novena | 04/11/2021 | Fr Stephen Lobo OCD |04.11.2021662200.00$
A DOCUMENTARY ON OUR LADY OF POMPEI CHURCH, GURPUR | CENTENARY CELEBRATION (1921-2021)03.11.2021267400.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 3/11/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Rovel Dsouza OCD |03.11.2021462700.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 2/11/2021 | Infant Jesus Shrine | All Souls Day | Fr. Rudolph Dsouza OCD |02.11.2021534600.00$
ಆಮಿ ಕಶೆಂ ಮಾಗಜಯ್? By Fr. Alwyn Sequeira OCD |01.11.2021126700.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 1/11/2021 | Infant Jesus Shrine | All Saints Day | Fr. Rovel Dsouza OCD |01.11.2021567400.00$
LIVE ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ I 31-10-2021 I Infant Jesus Shrine | Sunday Mass | Fr Michael Morris OCD |31.10.2021487300.00$
ಚೀನಾಂತ್ಲೆ ಧಯ್ರಾದಿಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಚರ್ಚ್ | Fr. Antony Pereira |30.10.2021149700.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 30/10/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Rudolph Pinto OCD |30.10.2021440700.00$
14 ದಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರೊಮಾಂತ್ 'ಕೊಂಕ್ಣಿ' ಆಯ್ಕಾಲಿ! Ep 03 | SHE MET THE POPE | JESVITA QUADRAS |29.10.2021300400.00$
ಖೊಟೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ವಾಟೆನ್ ನಾಸಾಕ್ ಪಾವ್ತಾತ್ | By Fr. Richard Dsouza OCD |29.10.202196600.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 29/10/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Jocy Dsouza OCD |29.10.2021439200.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Jesus Novena | 28/10/2021 | Fr. Rovel Dsouza OCD28.10.2021571500.00$
ತಾಣೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ವೊಕಾತ್ ಘಾಲಾಂ | By Fr. Gregory Dsouza OCD | CARMEL STUDIO |27.10.2021320800.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 27/10/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Tony Dsouza OCD |27.10.2021666800.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 26/10/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Stephen Lobo OCD |26.10.2021431200.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 25/10/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Canute Dsouza OCD |25.10.2021428000.00$
LIVE ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ I 24-10-2021 I Infant Jesus Shrine | Sunday Mass | Fr Lancy Lewis OCD |24.10.2021479200.00$
Exploring Honnavar | ಹೊನ್ನಾವರಾಂತ್ ಪೊರ್ಚುಗೀಸಾಂಚಿಂ ಪಾವ್ಲಾಂ! KONKANI VLOG 1223.10.2021416000.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 22/10/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Charles Searro OCD |22.10.2021444000.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Jesus Novena | 21/10/2021 | Fr. Michael Morris OCD21.10.20215905700.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 20/10/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Michael Morris OCD |20.10.20214595590.00$
ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ಪಣ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆವ್ಯೆತ್ | Quick News | Carmel Studio19.10.2021182000.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 19/10/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Rovel Dsouza OCD |19.10.20214297420.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 18/10/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Gregory Dsouza OCD |18.10.20214406320.00$
LIVE ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ I 17-10-2021 I Infant Jesus Shrine | Sunday Mass | Fr Rovel Dsouza OCD |17.10.20215473370.00$
ತುಮ್ಚೆಂ Favorite Shrine | Konkani Vlog - 11 |16.10.2021178860.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 16/10/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Lancy Lewis OCD |16.10.20214348430.00$
LIVE Solemnity of St. St. Teresa of Avila | 15/10/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass15.10.20214327470.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Jesus Novena | 14/10/2021 | Fr. George Santhumayor OCD14.10.20216462730.00$
ಗುಡ್ಯಾರ್ ಗಜಾಲಿ With Fr Michael | KONKANI VLOG - 10 | Part - 1 |13.10.20211083800.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 12/10/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Ivan Dsouza OCD |12.10.20214396410.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 11/10/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Ashwath Dsouza OCD |11.10.20214849540.00$
LIVE ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ I 10-10-2021 I Infant Jesus Shrine | Sunday Mass | Fr Jocy Siddakatte OCD |10.10.20212134440.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 9/10/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Charles Searro OCD |09.10.20214619500.00$
OFF TO BAMBIL | Konkani Vlog - 09 |08.10.2021566730.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 8/10/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Canute Dsouza OCD |08.10.20214630400.00$
LEAVE ME ALONE | Why are we Lonely? | By Fr. Stephen Lobo OCD |07.10.2021406900.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Jesus Novena | 7/10/2021 | Fr Jocy Dsouza OCD |07.10.20216791830.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 6/10/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Gregory Dsouza OCD |06.10.20215022560.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 5/10/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Micheal Shenoy, OCD |05.10.20215076520.00$
ಖಂಯ್ ಗೆಲ್ಯೊ ತ್ಯೊ ಹಾಸೊ | Konkani Song | Fr. Sandeep Goveas | CARMEL STUDIO |04.10.2021228800.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 04/10/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Lancy Lewis OCD |04.10.20215060630.00$
LIVE ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ I 03-10-2021 I Infant Jesus Shrine | Sunday Mass | Fr Jocy Siddakatte OCD |03.10.20217350500.00$
ಪಾಂಯಾಚಿ ಧುಳ್ ಪಾಪುಡ್ನ್ ಸೊಡಾ | By Fr. Tony DSouza OCD |02.10.202170100.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 02/10/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Tony Dsouza OCD |02.10.20215776450.00$
To Therese, with love! | A Letter by a Seminarian | Br. Prithesh Steeve Crasta OCD ||01.10.2021114400.00$
LIVE Solemnity of St. Therese of Child Jesus | LIttle Flower | Daily Mass | Fr. Rovel Dsouza OCD |01.10.20215547670.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Jesus Novena | 30/09/2021 | Fr Ivan Dsouza OCD |30.09.20216897790.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 29/09/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Stephen Lobo OCD |29.09.20215687890.00$
"ತಾಲಿಬಾನಿಂಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಸಾಂಪ್ಡೊನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊ!" | Fr. Jerome Sequeira S.J |28.09.20211228320.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 28/09/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Rayan Pinto OCD |28.09.20213552590.00$
ಕೊವಿಡ್ ಕಾಳಾರ್ ಐಸಿವೈಯಮನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಅಜ್ಯಾಪ್ | Melisha and Leon Saldanha | CARMEL STUDIO |27.09.2021212500.00$
ದೆವಾಳ್ ನಾಕಾ, ಪಯ್ಲೆಂ ಆಮ್ಚಿಂ ಘರಾಂ ಬಾಂದ್ಯಾಂ | By Fr. Rudolph Pinto OCD |27.09.2021225600.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 27/09/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Patrick Lobo OCD |27.09.20215033630.00$
LIVE ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ I 26-9-2021 I Infant Jesus Shrine | Sunday Mass | Fr Charles Serrao OCD |26.09.20216731460.00$
ಭಾಂಗಾರ್ ನಾ, ದಿರ್ವೆಂ ನಾ, ಹಿ ಲ್ಹಾನ್ ಕಾಣಿಕ್ ಮಾತ್ರ್ | Konkani Vlog - 07 |25.09.2021994630.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 25/09/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Ivan Dsouza OCD |25.09.20215061510.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 24/09/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Canute Dsouza OCD |24.09.20215087440.00$
Chit Chat with Fr. Alwyn Dcunha | CARMEL STUDIO |23.09.202141750.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Jesus Novena | 23/09/2021 | Fr Rovel Dsouza OCD |23.09.20214825740.00$
ಪಾತಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? | By Fr. Rovel Dsouza OCD | CARMEL STUDIO |22.09.2021158420.00$
ಪೊಪಾಯ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್! | Konkani Vlog - 06 |22.09.20211042730.00$
STUTHI A BLEND OF MUSIC AND FAITH | CARMELITE BROTHERS |22.09.202159800.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 22/09/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Micheal Shenoy, OCD |22.09.20215037550.00$
ಮರ್‍ಣಾಚ್ಯಾ ಪೆಟೆ ಮುಕಾರ್ ರಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಫಾಯ್ದೊ? | By Fr. Stephen Lobo OCD | CARMEL STUDIO |21.09.2021779010.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 21/09/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Tony Dsouza OCD |21.09.20215027780.00$
ಆಯ್ಚಿಂ ವಾಚ್ಪಾಂ ಕಾರಾತ್ಯಾ ಬರಿ ಕೊಡು | By Fr. Rudolph Pinto OCD | CARMEL STUDIO |20.09.2021362130.00$
STUTHI A BLEND OF MUSIC AND FAITH | CARMELITE BROTHERS |20.09.202194200.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 20/09/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Jocy Dsouza OCD |20.09.20215288460.00$
LIVE ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ I 19-9-2021 I Infant Jesus Shrine | Sunday Mass | Fr Rayan Pinto OCD |19.09.20217081860.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 18/09/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Charles Serrrao OCD |18.09.20215439580.00$
FRIDAY BULLETIN | Ep-13 | ಕೇರಳಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಚಲಿಯಾಂಚೆರ್ ’ಲವ್ ಜಿಹಾದ್’? ! Fr Jocy Siddakatte OCD |17.09.2021701000.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 17/09/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Rudolph Pinto OCD |17.09.20215177620.00$
LIVE Sacrament of Confirmation at Infant Mary Church, Bajjodi | Most Rev Dr Peter Paul Saldanha16.09.20213267180.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Jesus Novena | 16/09/2021 | Fr Canute Dsouza OCD |16.09.20216300710.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 15/09/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Micheal Shenoy, OCD |15.09.20215615970.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 14/09/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Ivan Dsouza OCD |14.09.20215265760.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 13/09/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Canute Dsouza OCD |13.09.20215637510.00$
LIVE ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ I 12-9-2021 I Infant Jesus Shrine | Sunday Mass | Fr Jocy Siddakatte OCD |12.09.20217769560.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 11/09/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Richard Saldanha OCD |11.09.20215463700.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 10/09/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Rudolph Pinto OCD |10.09.20215510630.00$
ಉಳಿಯ ಕುದ್ರ್ಯಾರ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು | Konkani vlog - 04 |09.09.20212310250.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Jesus Novena | 9/09/2021 | Fr Tony Dsouza OCD |09.09.20216467580.00$
LIVE ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮೀಸ್ |8/09/2021 | Infant Mary Church | Feast of Nativity Monthi fest08.09.20214605200.00$
LIVE ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮೀಸ್ |8/09/2021 | Infant Jesus Shrine | Feast of Nativity Monthi fest08.09.20218438770.00$
STUTHI | A BLEND OF FAITH & MUSIC | EPS 02 | By: CARMELITE BROTHERS | CARMEL STUDIO |07.09.2021289100.00$
ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಅಫ್ಘಾನಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚಿ ಗತ್ ಕಿತೆಂ!? QUICK NEWS07.09.2021174200.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 7/09/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Lancy Lewis OCD |07.09.20214804250.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 6/09/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Rovel Dsouza OCD |06.09.20215332380.00$
LIVE ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ I 5-9-2021 I Infant Jesus Shrine | Sunday MASS | Fr Michael Morris OCD |05.09.20212773590.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 4/09/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Rudolph Pinto OCD |04.09.20215456900.00$
ಸಗ್ಳಿ ವಾಖಾಣ್ಣಿ ತಾಕಾ, ಚಾ ಆನಿಂ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಮಾಕಾ | By Fr. Michael Morris OCD |03.09.2021245500.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 3/09/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Gregory Dsouza OCD |03.09.20214799510.00$
₹7000 ದೀ ನಾ ತರ್ ವಿಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಕರ್‍ತಾಂ | HoneyTrap | RJ Errol | Elson Hirgan | CARMEL STUDIO |02.09.2021428500.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Jesus Novena | 2/09/2021 | Fr Rayan Pinto OCD |02.09.20216973660.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 1/09/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Tony Dsouza OCD |01.09.20212374820.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 31/08/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Michael Morris OCD |31.08.20215242660.00$
ಟಿಪ್ಪುನ್ ಆಶೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾನಾಂಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚಿ ಭಂವ್ಡಿ | Konkani Vlog | Carmelite Fathers |30.08.2021876900.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 30/08/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Charles Serrao OCD |30.08.20216098580.00$
LIVE ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ I 29-8-2021 I Infant Jesus Shrine | Sunday MASS | Fr Tony Dsouza OCD |29.08.20219399610.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 28/08/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Rayan Pinto OCD |28.08.20212652910.00$
ತಾಕಾ ಮೆಲ್ಲೆಂ ಆಂಗಾರ್ ಆಯ್ಲಾಂ 🤷‍♂️😲😨🤢👹👹👹| Friday Bulletin 12 | Fr. Jocy Siddakatte OCD27.08.2021429300.00$
ನಿದಾನಾಕಾತ್ | DO NOT SLUMBER | By Fr. Lancy Lewis OCD |27.08.2021131600.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 27/08/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Canute Dsouza OCD |27.08.20215433670.00$
ಆತಾಂ ಕಾಜಾರಾಕ್ 50 ಜಣಾಂ ಮಾತ್ರ್! By Fr Rovel Dsouza OCD | CARMEL KIRAN |26.08.2021619800.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Jesus Novena Mass | 26/08/2021 | Fr. Charles Serrao |26.08.20217592920.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 25/08/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Gregory Dsouza OCD |25.08.20215747670.00$
Eucharistic Adoration | At Infant Jesus Shrine, Mangalore |24.08.20211775640.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 24/08/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Lancy Lewis OCD |24.08.20212377550.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 23/08/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Rudolph Pinto OCD |23.08.20215771690.00$
ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಗ್ರೊಟ್ಟ್ಯಾ ಭಂವ್ತಣಿ - ಕಾಣಿ ಜಿಣಿ.. | Carmel Grotto at Infant Jesus Shrine | Konkani Vlog22.08.2021708930.00$
Quick News |ಪಾಪಾ ಜುವಾಂವ್ ಪಾವ್ಲ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕಾಕ್ ಸಾಂತಿಪಣಾಚೊ ಮಾನ್ Cardinal Stefan Wyszyński22.08.2021176700.00$
LIVE ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ I 22-8-2021 I Infant Jesus Shrine | Sunday MASS | Fr Michael Morris OCD |22.08.20218336670.00$
Melodious Hymn to Mother Mary by Sonal Montheiro | Blue Angels Choir | O Ma O Ma |21.08.2021159320.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 21/08/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Jocy Dsouza OCD |21.08.20216345880.00$
ಸಾಸುಮಾಂಯ್ ಆನಿ ಸುನೆಚೊ ಪವಿತ್ರ್ ರಿಸ್ತಾ!! by Fr. Rayan Pinto OCD |20.08.2021256200.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 20/08/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Rayan Pinto OCD |20.08.20215983870.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Jesus Novena | 19/08/2021 | Fr Stephen Lobo OCD |19.08.20213450970.00$
ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಜಾಲೊ ಆಮ್ಚಿ ಶಾಂತ್; ತಶೆಂ ಆಮಿ ಶಾಂತಿಚೆ ದುತ್ ಜಾವ್ಯಾಂ | by Fr. Tony OCD |18.08.202136140.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 18/08/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Lancy Lewis OCD |18.08.20215465570.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 17/08/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Deep Fernandes OCD |17.08.20215432730.00$
GK TIME Know little more about your faith ಕಥೊಲಿಕಾಂಚೆ ಧಾ ಘುರ್ತ್ | Fr. Joseph Dsouza OCD |16.08.2021217210.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 16/08/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Tony Dsouza OCD |16.08.20215619690.00$
LIVE STUTHI - A BLEND OF FAITH & MUSIC |ಸ್ತುತಿ - ಭಾವಾಡ್ತ್ ಆನಿ ಸಂಗೀತಾಚೆಂ ಸಮ್ಮಿಲನ್ | Blue Angels Choir15.08.20212427100.00$
LIVE Independence Day Mass Feast of Assumption | 15/08/2021 | Infant Jesus Shrine | Fr Rudolph Pinto15.08.20219356940.00$
VISHAL BHARATH - JAI BHARATHA BY Oswald DSouza, Valencia14.08.202171610.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 14/08/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Gregory Dsouza OCD |14.08.20213852850.00$
FRIDAY BULLETIN | Ep-11 | ಸಾಂ ಪಾವ್ಲು ಸ್ತ್ರೀ ವಿರೋಧಿಗಿ? ! Fr Jocy Siddakatte OCD |13.08.2021378300.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 13/08/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Patrick Lobo OCD |13.08.20215743750.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Jesus Novena | 12/08/2021 | Fr. Joachim Rodrigues OCD12.08.20217726980.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 11/08/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Ivan Dsouza OCD |11.08.20215641720.00$
Best Retreat Destination in Mangalore | Konkani Vlog by Jocy Siddakatte OCD | Carmel Studio |10.08.2021530170.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 10/08/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Rovel Dsouza OCD |10.08.20214586550.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 9/08/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Stephen Pereira OCD |09.08.20215557890.00$
ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಚೆಂ ಆರಾಧನ್ Eucharistic Adoration | Infant Jesus Shrine |08.08.20211163180.00$
LIVE ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ I 8-8-2021 I Infant Jesus Shrine | Sunday MASS | Fr Charles Serrao OCD |08.08.20218922640.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 7/08/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Rudolph Pinto OCD |07.08.20216354830.00$
FRIDAY BULLETIN | Ep-10 | ಪೊರ್ಚುಗಿಸಾಂಥಾವ್ನ್ ದೇಶಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಕ್ ಮೆಳ್ ಲ್ಲೆ ಕಶ್ಟ್ ಜಾಣಾಂತ್?! Fr Jocy |06.08.2021754200.00$
ಜೆಜು ಆನಿ ಭಾಗೆವಂತಾಂಚಿ ಕಾಣಿ | FR RICHARD SALDANHA, OCD |06.08.2021107800.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 6/08/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Lancy Lewis OCD |06.08.20216120620.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Jesus Novena Mass | 5/08/2021 | Fr. Rudolph Pinto OCD05.08.20217974900.00$
WHAT IF YOU STRIP A PRIEST? Thought provoking message by Br Prithesh Crasta OCD |04.08.2021120600.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 4/08/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Micheal Shenoy, OCD |04.08.202159511000.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 3/08/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Jocy Dsouza OCD |03.08.20216099750.00$
ದಗಲ್ಬಾಜಿ | by Fr Rovel Dsouza OCD | CARMEL STUDIO |02.08.2021272310.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 2/08/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Rovel Dsouza OCD |02.08.20215389720.00$
LIVE ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ I 31-07-2021 I Infant Jesus Shrine | Sunday MASS | Fr Gregory Dsouza OCD |01.08.20215742420.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 31/07/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Stephen Lobo OCD |31.07.202165601530.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 30/07/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Lancy Lewis OCD |30.07.202157081000.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Jesus Novena Mass | 29/07/2021 | Fr. Rovel Dsouza OCD |29.07.202179111090.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 28/07/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Charles Serrao OCD |28.07.202155471040.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 27/07/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Gregory Dsouza OCD |27.07.20215739770.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 26/07/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Ivan Dsouza OCD |26.07.20216775990.00$
LIVE FIRST HOLY COMMUNION | 25/07/2021 | Infant Mary Church, Bajjodi, Mangaluru |25.07.20212439130.00$
LIVE ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ I 25-7-2021 I Infant Jesus Shrine | Sunday MASS | Fr Rudolph Pinto OCD |25.07.20218530750.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 24/07/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Tony Dsouza OCD |24.07.20216372970.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 23/07/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Gregory Dsouza OCD |23.07.202160611110.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Jesus Novena Mass | 22/07/2021 | Fr. Jocy Dsouza OCD |22.07.202179231280.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 21/07/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Rayan Pinto OCD |21.07.20216356940.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 20/07/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Canute Dsouza OCD |20.07.20215740680.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 19/07/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Stephen Lobo OCD |19.07.20215352680.00$
LIVE ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ I 18-7-2021 I Infant Jesus Shrine | Sunday MASS | Fr Rovel Dsouza OCD |18.07.20219928570.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 17/07/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Micheal Shenoy, OCD |17.07.202167041110.00$
Feast of Our Lady of Mount Carmel | Message by Fr Gregory Dsouza OCD | Carmel Studio, Mangaluru |16.07.2021231100.00$
LIVE ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚೆಂ ದಬಾಜಿಕ್ ಫೆಸ್ತ್ | Infant Jesus Shrine, Mangaluru | Fr. Charles Serrao OCD |16.07.2021124832360.00$
ಕಾರ್‍ಮೆಲ್ ಮಾಯೆಚ್ಯಾ ಮಾನಾಕ್ ಏಕ್ ನವೆಂ ಗೀತ್ | ಮಾಂಯ್ ತುಂ ಅಮ್ಚಿ, ರಾಣಿ ಸರ್ಗಿಂಚಿಂ| Carmel Studio, Mangaluru15.07.2021603800.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 15/07/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Lancy Lewis OCD |15.07.202186171220.00$
ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚೆಂ ನೊವೆನ್ - 08 Our Lady of Mount Carmel NOVENA 08 I Fr. Michael Shenoy OCD I14.07.2021155830.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 14/07/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Michael Morris OCD |14.07.202167031220.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 13/07/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Tony Dsouza OCD |13.07.20216756870.00$
ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚೆಂ ನೊವೆನ್ - 06 Our Lady of Mount Carmel NOVENA 05 I Fr. Canute Dsouza OCD I12.07.2021131000.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 12/07/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Canute Dsouza OCD |12.07.20216573880.00$
ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚೆಂ ನೊವೆನ್ - 05 Our Lady of Mount Carmel NOVENA 05 I Fr. Rovel Dsouza OCD I11.07.20211626100.00$
LIVE ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ I 11-7-2021 I Infant Jesus Shrine | Sunday MASS | Fr Rovel Dsouza OCD |11.07.202110021740.00$
FRIDAY BULLETIN |Ep-07 |ಲೊಕಾಖಾತಿರ್ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಮುಕಾರ್ ರಾವ್ಲಲೊ ಫಾದರ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ | Fr Jocy Siddakatte, OCD10.07.20212101800.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 10/07/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Ivan Dsouza OCD |10.07.202168271260.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 9/07/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Gregory Dsouza OCD |09.07.202167971130.00$
ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚೆಂ ನೊವೆನ್ - 02 Our Lady of Mount Carmel NOVENA 02 I Konkani I08.07.2021302330.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Jesus Novena Mass | 8/07/2021 | Fr. Ryan Pinto OCD|08.07.202191791370.00$
ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚೆಂ ಪೂನ್ಶೆತ್ | ಮಿಸಾಂಚಿ ನವಿ ವೆಳಾವಳ್ |07.07.2021220600.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 7/07/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Jocy Dsouza OCD |07.07.20216858770.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 6/07/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Stephen Lobo OCD |06.07.20216288790.00$
QUICK NEWS | ದೇಶಿ ಮಿಶನರಿ ಫಾದರ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತರ್‍ಲೊ | Fr Stan Swamy Passes away at 84 |05.07.20211225500.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 5/07/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Patrick Lobo OCD |05.07.20216461870.00$
LIVE ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ I 4-7-2021 I Infant Jesus Shrine | Sunday MASS | Fr Ivan Dsouza OCD |04.07.2021110401120.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 3/07/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Barnabas Monis OCD |03.07.202168641160.00$
FRIDAY BULLETIN - 06 | ಭಾರತಾಂತ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಉಣೊ ಜಾಲಾ? Fr. Jocy Siddakatte OCD02.07.20211108100.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 2/07/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Charles Serrao OCD |02.07.20216700870.00$
ಆಮಿ ಕಾರ್ಮೆಲಿತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್? who is a Carmelite? Carmel Studio, Mangaluru01.07.2021352200.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Jesus Novena Mass | 1/07/2021 | Fr. Michael Morris OCD|01.07.202179841050.00$
Daily Mass I Wednesday, Thirteenth Week in the Ordinary Season I Carmelite Monastery, Margao30.06.202140720.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 30/06/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Rayan Pinto OCD |30.06.20216512860.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 29/06/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Ashwath Dsouza OCD |29.06.20216384790.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 28/06/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Rayan Pinto OCD |28.06.20216585780.00$
QUICK NEWS | ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮರಿಯೆಚ್ಯಾ ಪೂನ್ ಶೆತಾಕ್ ತುಮಿ ಯೆತಾತ್?27.06.20211078600.00$
LIVE ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ I 27-06-2021 I Infant Jesus Shrine | Sunday MASS | Fr Rovel Dsouza OCD |27.06.202111150740.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 26/06/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Jocy Dsouza OCD |26.06.20215534260.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 25/06/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Lancy Lewis OCD |25.06.20215984580.00$
LIVE Final Profession Eucharistic Celebration | 24/06/202124.06.2021106083380.00$
Daily Mass I Solemnity of the Nativity of Saint John the Baptist I Carmelite Monastery, Margao |24.06.202142500.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Jesus Novena Mass | 24/06/2021 | Fr. Canute Dsouza OCD|24.06.20217304910.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 23/06/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Tony Dsouza OCD |23.06.20215818660.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 22/06/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Charles Serrao OCD |22.06.20215431430.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 21/06/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Canute Dsouza OCD |21.06.20215561560.00$
Daily Mass I 12th Sunday in the Ordinary Season I Carmelite Monastery, Margao20.06.202141440.00$
LIVE ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ I 20-06-2021 I Infant Jesus Shrine | Sunday MASS | Fr Jocy Dsouza OCD |20.06.20219946870.00$
QUICK NEWS! ಮಯನ್ಮಾರಾಂತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಚೆರ್ ಮಿಲಿಟ್ರಿಚೊ ಹಲ್ಲೊ |19.06.20214721300.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 19/06/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Barnabas Monis OCD |19.06.20215664770.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 18/06/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Michael Morris OCD |18.06.20215873600.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Jesus Novena Mass | 17/06/2021 | Fr. Jocy Dsouza OCD |17.06.20218193920.00$
Quick News! Covid Care by Carmelites |16.06.2021383700.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 16/06/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Charles Serrao OCD |16.06.20215772520.00$
Quick News| Next POPE!!! Will Antonio Tagle be the next Pope?15.06.2021872200.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 15/06/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Tony Dsouza OCD |15.06.20215755710.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 14/06/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Rovel Dsouza OCD |14.06.20216006730.00$
LIVE ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ I 13-06-2021 I Infant Jesus Shrine | Sunday MASS | Fr Gregory Dsouza OCD |13.06.202190631040.00$
LIVE | FEAST OF IMMACULATE HEART OF MARY | 12/06/2021 | Daily Mass | Fr. Rovel Dsouza OCD |12.06.20216201630.00$
FRIDAY BULLETIN | ಜುದೆವ್ ಕಿತೆಂ ಭಾಗೆವಂತ್ ಗಿ? | Fr. Jocy Siddakatte, OCD |11.06.2021885110.00$
LIVE | SOLEMNITY OF SACRED HEART OF JESUS | 11/06/2021 | Daily Mass | Fr. Patrick Lobo OCD |11.06.20216323680.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Jesus Novena Mass | 10/06/2021 | Fr. Stephen Lobo OCD |10.06.2021572290.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 9/06/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Gregory Dsouza OCD |09.06.20215636610.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 8/06/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Lancy Lewis OCD |08.06.20215404440.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 7/06/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Barnabas Monis OCD |07.06.20215529550.00$
English Sunday Mass | Solemnity of The Most Holy Body and Blood of Christ I Carmelite Monastery |06.06.202160300.00$
LIVE ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ I 6-06-2021 I Infant Jesus Shrine | Sunday MASS | Fr Michael Morris OCD |06.06.20219751790.00$
ಕೊವಿಡ್ ಪಿಡೆವೆಳಾ ಭೊಗ್ಚೆಂ ಎಕ್ಸುರ್'ಪಣ್ ಕೊಣಾಕೀ ನಾಕಾ | Loneliness felt | Fr. Lawrence D'Mello OCD |05.06.2021304400.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 5/06/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Joseph Dsouza OCD |05.06.20216566740.00$
ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಚೆಂ ಆರಾಧನ್ - Eucharistic Adoration | Infant Jesus Shrine |04.06.20212716610.00$
Daily Mass I Daily Mass I Friday, Ninth Week in the Ordinary Season I Carmelite Monastery, Margao04.06.202148200.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 4/06/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Ivan Dsouza OCD |04.06.20215761650.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Jesus Novena Mass | 3/06/2021 | Fr. Rovel Dsouza OCD |03.06.20217644920.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 2/06/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Rayan Pinto OCD |02.06.20216611890.00$
Daily Mass I Tuesday, Ninth Week in the Ordinary Season I Carmelite Monastery, Margao01.06.202143700.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 1/06/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Michael Morris OCD |01.06.20215195960.00$
Daily Mass I Feast of the Visitation of the Blessed Virgin Mary I Carmelite Monastery, Margao31.05.202139110.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 31/05/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Joe Tauro OCD |31.05.20216277620.00$
LIVE ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ I 30-05-2021 I Infant Jesus Shrine | Sunday MASS | Fr Sylvestre Periera OCD |30.05.202111646660.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 29/05/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Patrick Lobo OCD |29.05.20216803550.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 28/05/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Canute Dsouza OCD |28.05.20216053560.00$
ENLGLISH DAILY MASS I Thursday, Eight Week in the Ordinary Season I Carmelite Monastery, Margao |27.05.202150100.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 27/05/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Charles Serrao OCD |27.05.20217153610.00$
ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೊ ವಾಂಜೆಲ್ Mark 10: 46-52 | Daily Gospel Reading Konkani | CARMEL STUDIO, Mangaluru |26.05.202125200.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 26/05/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Lancy Lewis OCD |26.05.20216362360.00$
ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೊ ವಾಂಜೆಲ್ Mark 10, 32-45 | Daily Gospel Reading Konkani | CARMEL STUDIO, Mangaluru |25.05.202127600.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 25/05/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Lawrence D'Mello OCD |25.05.20216084400.00$
ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೊ ವಾಂಜೆಲ್ John 10, 28-31 | Daily Gospel Reading Konkani | CARMEL STUDIO, Mangaluru |24.05.202143200.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 24/05/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Michael Morris OCD |24.05.20216466460.00$
ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೊ ವಾಂಜೆಲ್ John 19, 25-34 | Daily Gospel Reading Konkani | CARMEL STUDIO, Mangaluru |23.05.202135300.00$
LIVE ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ I 23-05-2021 I Infant Jesus Shrine | Sunday MASS | Fr Rayan Pinto OCD |23.05.202111958820.00$
ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೊ ವಾಂಜೆಲ್ John 20, 19-23 | Daily Gospel Reading Konkani | CARMEL STUDIO, Mangaluru |22.05.202138600.00$
PENTECOST IN 5 MINUTES | by Fr. Stephen Lobo, OCD |22.05.2021264500.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 22/05/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Rovel Dsouza OCD |22.05.20216911410.00$
ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೊ ವಾಂಜೆಲ್ John 21, 20-25 | Daily Gospel Reading Konkani | CARMEL STUDIO, Mangaluru |21.05.202133810.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 21/05/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Gregory Dsouza OCD |21.05.20216403540.00$
ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೊ ವಾಂಜೆಲ್ John 21, 15-19 | Daily Gospel Reading Konkani | CARMEL STUDIO, Mangaluru |20.05.202129310.00$
Pentecost Reflection | ಕೆದಿಂಚ್ ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್ ದುಕಯ್ನಾಕಾ | Fr. Rayan Pinto, OCD20.05.2021294610.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 20/05/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Barnabas Monis OCD |20.05.20217070550.00$
Pentecost Reflection | ಮರಿಯೆಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ಲೊ ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮೊ | Fr. Jocy DSouza, OCD |19.05.2021155060.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 19/05/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Lawrence Dmello OCD |19.05.20216208430.00$
Pentecost Reflection | ಆಧುನಿಕ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮ್ಯಾಚಿ ಗರ್ಜ್ | Fr. Rovel DSouza, OCD |18.05.2021118010.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 18/05/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Charles Serrao OCD |18.05.20215533550.00$
ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೊ ವಾಂಜೆಲ್ John 17, 1-11a | Daily Gospel Reading Konkani | CARMEL STUDIO, Mangaluru |17.05.202131710.00$
ಸುವಾರ್ತಾ ಪರ್ಗಟ್ಣಿ ಆನಿ ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮೊ (ಧ. ಕೃ. 13:2) | Fr. Ivan DSouza, OCD |17.05.2021144730.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 17/05/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Stephen Lobo OCD |17.05.20216554460.00$
Pentecost Reflection-3 | ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮ್ಯಾನ್ ಹಾಡ್ಚೊ ಎಕ್ವಟ್ (1 ಕೊರಿಂಥ್ 12:13) | Fr. Jocy Dsouza OCD |16.05.2021186310.00$
LIVE ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ I 16-05-2021 I Infant Jesus Shrine | Sunday MASS | Fr Canute Dsouza OCD |16.05.202110586550.00$
Pentecost Reflection | ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮೊ ಶಿಕೊವ್ಣ್‍ದಾರ್ | Fr. Rayan Pinto OCD |15.05.2021201100.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 15/05/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Gregory Dsouza OCD |15.05.20216580450.00$
ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೊ ವಾಂಜೆಲ್ John 16, 23-28 | Daily Gospel Reading Konkani | CARMEL STUDIO, Mangaluru |14.05.202123310.00$
Pentecost Reflection | ತುಮಿ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಜಲ್ಮಜಯ್ | Fr. Rovel Dsouza OCD |14.05.2021105710.00$
CHAIN PRAYER | ನಿರಂತರ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಶಿಂಕಳ್ | ಕೊವಿಡ್ ಪಿಡೆಥಾವ್ನ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ರಕ್ಶಣ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾಕ್ |14.05.20214063710.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 14/05/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Jocy Dsouza OCD |14.05.20216193560.00$
ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೊ ವಾಂಜೆಲ್ John 15, 9-17 | Daily Gospel Reading Konkani | CARMEL STUDIO, Mangaluru |13.05.202128700.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Jesus Novena Mass | 13-5-2021| Fr. Ivan Dsouza OCD |13.05.20217406610.00$
ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೊ ವಾಂಜೆಲ್ John 16, 16-20 | Daily Gospel Reading Konkani | CARMEL STUDIO, Mangaluru |12.05.202132400.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 12/05/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Rayan Pinto OCD |12.05.20216674440.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 11/05/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Rovel Dsouza OCD |11.05.20215551350.00$
ಬೆಸಾಂವ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್? Fr. Boniface Pinto |10.05.202112355100.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 10/05/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Micheal Shenoy OCD |10.05.20215392320.00$
MOTHER'S DAY SPECIAL 2021 | Carmelite Friars, Carmel Hill, Mangaluru |09.05.2021498800.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 9/05/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Barnabas Monis OCD |09.05.20219750310.00$
ಯೆಮ್ಕೊಂಡಾಂತ್ ಜಿವಿತ್ ಕಶೆಂ ಆಸ್ತಾ? | By Fr. Nelson D'Almeida | CARMEL STUDIO |08.05.2021318300.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 8/05/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr Lancy Lewis OCD |08.05.20215813240.00$
ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಚೆಂ ಆರಾಧನ್ Eucharistic Adoration | Special prayer for healing | Infant Jesus Shrine |07.05.202156642990.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 7/05/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Charles Serrao OCD |07.05.20215786250.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Jesus Novena Mass | Fr. Jocy Dsouza OCD |06.05.2021591030.00$
ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೊ ವಾಂಜೆಲ್ John 15, 9-11 | Daily Gospel Reading Konkani | CARMEL STUDIO, Mangaluru |05.05.202153200.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 5/05/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass |05.05.20215775250.00$
ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೊ ವಾಂಜೆಲ್ John 15, 1-8 | Daily Gospel Reading Konkani | CARMEL STUDIO, Mangaluru |04.05.202139500.00$
Use and Throw | By Fr. Prakash DCunha, OCD | CARMEL STUDIO |04.05.2021205500.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 4/05/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Francis Dsouza OCD |04.05.20215293330.00$
ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೊ ವಾಂಜೆಲ್ John 14, 27-31 | CARMEL STUDIO, Mangaluru |03.05.2021104400.00$
"ಹಾ! ಕಿತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಭಾವಾಂ-ಭಯ್ಣಿಂಬರಿಂ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ" | By Fr. Maxim Noronha |03.05.2021154500.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 3/05/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Ivan Dsouza OCD |03.05.20215377290.00$
LIVE ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ I 02-05-2021 I Infant Jesus Shrine | Sunday MASS | Fr Rayan Pinto OCD |02.05.20218501570.00$
ಮೊಡ್ಕಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಇತ್ಲಿ ಥಂಡ್? | Fr. Clifford Fernandes |01.05.20214428600.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 1/05/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Jocy Dsouza OCD |01.05.20215949470.00$
ಮರಿಯೆಕ್ ಚಡಿತ್ ಮಾನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್? | By Fr. Jocy Dsouza, OCD |30.04.2021270100.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 30/04/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Canute Dsouza OCD |30.04.20215229520.00$
Online Story Telling Contest | ಕಾಣಿ ಕಾಣಿ ಕಾಂತ್ತಾ | Naman ballok Jesu |29.04.2021147400.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Jesus Novena Mass | 29-4-2021| Fr. Michael Morris OCD |29.04.20215957200.00$
Shalom | By Fr. Patrick Lobo, OCD | CARMEL STUDIO, Mangaluru |28.04.202174200.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 28/04/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Charles Serrao OCD |28.04.20215578420.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 26/04/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Lancy Lewis, OCD |26.04.20215554500.00$
LIVE ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ I 25-04-2021 I Infant Jesus Shrine | Sunday MASS | Fr Jocy Dsouza OCD |25.04.20218630740.00$
ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್ | 24/04/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr.Barnabas Monis OCD |24.04.20215369100.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Jesus Novena Mass | 22-4-2021| Fr. Rovel Dsouza OCD |22.04.20217559240.00$
I HAVE A DREAM | Most. Rev. Dr. Peter Paul Saldanha | CARMEL STUDIO |21.04.2021333900.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 21/04/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr.Michael Shenoy OCD |21.04.20215476230.00$
ಗುರುಗಳಾಗಲು ಹೋಗುವಾಗ 7 ಪಿಶಾಚಿಗಳು... ಗುರುಗಳಾದ ನಂತರ 70 ಪಿಶಾಚಿ...? | Most. Rev. Dr. Lawrence Mukkuzhy |20.04.2021572300.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 20/04/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Barnabas Monis OCD |20.04.20214854230.00$
ಕೊಣೆಂ ಚೂಕ್ ಕೆಲಿ ಮ್ಹಣುನ್ ದುರ್ಸೊಚೆಂ ನ್ಹಂಯ್ ಬಗಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಚೂಕ್ ಕಶಿ ಸಾರ್ಕಿ ಕರ್ಚಿ | Fr. Pius DSouza |19.04.2021174130.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 19/04/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Ajith Rodrigues OCD |19.04.20215476270.00$
LIVE ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ I 18-04-2021 I Infant Jesus Shrine | Sunday MASS | Fr Ashwath Dsouza OCD |18.04.20217625290.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 17/04/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Rovel Dsouza OCD |17.04.20215213420.00$
NEVER MAKE A DECISION WHEN YOU ARE ANGERY | Fr. Deep Fernandes, OCD | CARMEL STUDIO |16.04.2021126300.00$
ಸಂಸಾರಿ ಜಿವಿತ್ ಕೇವಲ್ ಏಕ್ ಪಯ್ಣ್, ತೆಂ ಅಕೇರ್ ಜಾತಾ | Fr. Charles Serrao, OCD | CARMEL STUDIO |16.04.202191800.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 16/04/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Stephen Lobo, OCD |16.04.20215226210.00$
ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ವಾದಾಳಾ ಸವೆಂ ಕೋಣ್ ಮುಕಾರುನ್ ವೆತಾ, ತಾಕಾ ಜಾಯ್ತೊ ಸಹಕಾರ್ ಮೆಳ್ತಾ | Fr. Ivan Dsouza, OCD |15.04.202174600.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Jesus Novena Mass | 15-4-2021| Fr. Ivan Dsouza OCD |15.04.20216059340.00$
ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ ಮುಕಾರ್ ಶಾಂತ್ ರಾವ್ ಆನಿ ತಾಚೆರ್ ಭರ್ವಸೊ ದವರ್ | Fr. Cyril Lobo | CARMEL STUDIO |14.04.2021407600.00$
Golden Jubilee Thanksgiving MASS I Infant Mary Church, Bajjodi | CARMEL STUDIO |14.04.20214609100.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 14/04/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Rovel Dsouza OCD |14.04.20214280130.00$
Thanksgiving Hymn by Newly ordained Priest | Fr. Ashwath DSouza & Fr. Vishan Vinu Monis, OCD |13.04.2021587800.00$
Yakshagana on Frs.Charles, Joe & Jossy - as Sts. Peter, Paul and John - By Fr. Alwyn Sequeira OCD |13.04.2021250100.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 13/04/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Lancy Lewis, OCD |13.04.20214873200.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 12/04/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Charles Serrao OCD |12.04.20214751170.00$
LIVE MASS | Divine Mercy Feast Day 11-04-2021|ದೈವಿಕ್ ಕಾಕುಳ್ತಿಚೆಂ ಫ಼ೆಸ್ತ್ | Infant Jesus Shrine |11.04.20213564760.00$
LIVE ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ I 11-04-2021 I Infant Jesus Shrine | Sunday MASS | Fr Canute Dsouza, OCD |11.04.20215054250.00$
LIVE MASS | Canonical Establishment of OCDS Mangalore Unit I 9-4-2021 |09.04.20212702340.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 09/04/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Canute Dsouza OCD |09.04.20214534180.00$
Golden Jubilee Celebration | Fr Charles Serrao | Fr Joe Tauro | Fr Jossey Rodrigues |08.04.20213418180.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Jesus Novena Mass | 8-4-2021| Fr. Jocy Dsouza, OCD |08.04.20215937530.00$
Sonthosacho Dis Udelo |Wishing song for the Ordination Konkani |Fr. Richard Menezes OCD |Carmelites|07.04.2021584600.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 07/04/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Rovel Dsouza OCD |07.04.20214958280.00$
LIVE | Golden Jubilee Thanksgiving MASS I 6-4-2021 I Infant Jesus Shrine, Carmel Hill, Mangaluru |06.04.20213379530.00$
Good Friday Reflection by Fr. Jocy Siddakatte, OCD |06.04.202126200.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 06/04/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Gregory Dsouza OCD |06.04.20214531240.00$
Inspiring Homily on Easter by Fr. Stephen Lobo, OCD | CARMEL STUDIO |05.04.2021466800.00$
Jesu Jivont Zala - Jesus is Risen | by Oswald, Valencia | Sung by: Dr. Prashanth Raj Lobo |05.04.202180500.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 05/04/2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Stephen Lobo OCD |05.04.20215146130.00$
LIVE | Good Friday Service I 2-4-2021 I Infant Jesus Shrine, Carmel Hill, Mangaluru |02.04.202194301920.00$
ಶಿಲುಬೆಯ ಹಾದಿ | Kannada Way of the Cross on Good Friday LIVE | Infant Jesus Shrine | Mangaluru |02.04.20213772350.00$
ಏ ಮರ್‍ಯೆಚ್ಯಾ ದುಖೇಸ್ತಿ ಕಾಳ್ಜಾ | ವಿಲ್ಫಿಯಾಬಾಚ್ಯಾ ಅಮರ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಹೆಂ ಗೀತ್: ಜೊಸೆಫ್ ಪಿಂಟೊ | Joseph Pinto02.04.2021304400.00$
Way of the Cross on Good Friday LIVE | Infant Jesus Shrine | Mangaluru02.04.202112395620.00$
LIVE | Maundy Thursday Eucharistic Celebration | Infant Jesus Shrine | Mangaluru01.04.202171511100.00$
Priesthood Day Special | Wishes by the Faithful to all the Priests | Carmel Studio, Mangaluru |01.04.2021243500.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 31-03-2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Michael Morris OCD |31.03.20216431380.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 30-03-2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Ivan DSouza OCD |30.03.20214935540.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 29-03-2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Jocy DSouza OCD |29.03.20215204120.00$
LIVE ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ I 28-03-2021 I Infant Jesus Shrine | Sunday MASS | Fr Rovel Dsouza OCD |28.03.20216819290.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 27-03-2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Canute DSouza OCD |27.03.20214549430.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 26-03-2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Tony DSouza, OCD|26.03.20214839480.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Jesus Novena Mass | 25-3-2021| Fr. Canute Dsouzs, OCD |25.03.20215758600.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 24-03-2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Rovel Dsouza OCD |24.03.20214762300.00$
Somiya Podvedara - ಸೊಮಿಯಾ ಪದ್ವೆದಾರಾ | by Oswald, Valencia | Sung by: Rony D'Cunha |23.03.202172900.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 23-03-2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Lancy Lewis OCD |23.03.20215550570.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 22-03-2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Francis OCD |22.03.20215523410.00$
LIVE Lenten Retreat 2021 (Kannada)| Infant Jesus Shrine, Mangaluru |21.03.202136631200.00$
LIVE Lenten Retreat 2021 (Kannada)| Infant Jesus Shrine, Mangaluru |21.03.202131401020.00$
LIVE ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ I 21-03-2021 I Infant Jesus Shrine | Sunday MASS | Fr Michael Morris OCD |21.03.20216039300.00$
LIVE SUNDAY MASS | 20-03-2021 | Infant Jesus Shrine | Fr. Lancy Lewis OCD |20.03.20211319170.00$
LIVE Lenten Retreat 2021 (Kannada)| Infant Jesus Shrine, Mangaluru |20.03.202140061120.00$
LIVE Lenten Retreat 2021 (Kannada)| Infant Jesus Shrine, Mangaluru |20.03.20213527880.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 20-03-2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Barnabas Monis OCD |20.03.20215186340.00$
LIVE Lenten Retreat 2021 (Kannada)| Infant Jesus Shrine, Mangaluru |19.03.20213434790.00$
LIVE Lenten Retreat 2021 (Kannada)| Infant Jesus Shrine, Mangaluru |19.03.202153701020.00$
LIVE Feast of St. Joseph |19-3-2021| Fr. Canute Dsouza OCD | March 19 |19.03.20214526430.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Jesus Novena Mass | 18-3-2021| Fr. Rudolf V Dsouza OCD|18.03.20217386530.00$
ಸಾಂ ಪಾವ್ಲುಕ್ ಖಾಂದ್ ಆನಿ ಭುಜ್ ದಿಲ್ಲೊ ಸಾಂತ್ ತಿಮೊಥಿ | ಕಲ್ವಾರಿ ಪಯ್ಣಾರ್ 40 ಲಿಸಾಂವಾಂ | Fr. Ivan Dsouza OCD|17.03.2021145210.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 17-03-2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Gregory Dsouza OCD |17.03.20215083360.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 16-03-2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Stephen Lobo OCD |16.03.20215099290.00$
ಜೆರೆಮಿಯಾ: ದೆವಾಕ್ ಊಂಚ್ ಉಬರ್‍ಲಾ| ಕಲ್ವಾರಿ ಪಯ್ಣಾರ್ 40 ಲಿಸಾಂವಾಂ | Fr. Tony Dsouza OCD|15.03.2021125330.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 15-03-2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Jocy Dsouza OCD |15.03.20215834300.00$
ಪಿಲಾತಾಚ್ಯಾ ಪತಿಣೆಚೆಂ ಸ್ವಪಣ್ | ಕಲ್ವಾರಿ ಪಯ್ಣಾರ್ 40 ಲಿಸಾಂವಾಂ | DAY - 25 | Jocy Dsouza OCD|14.03.2021147200.00$
ಕರ್‍ನ್ಯೊಂ ಉತ್ರಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಬಳಿಷ್ಟ್| Br. Johnson Pereira | Carmel Studio, Mangaluru13.03.2021189600.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 13-03-2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Ivan Dsouza OCD |13.03.20215285490.00$
ಸಾಂ ಪಾವ್ಲ್ ಅಂಧ್ ಭಕ್ತ್? | Fr. Rovel Dsouza OCD | Carmel Studio, Mangaluru12.03.2021123230.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 12-03-2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Michael Shenoy |12.03.20214901330.00$
WAY OF THE CROSS | ಖುರ್ಸಾ ವಾಟ್ | CARMEL STUDIO | INFANT JESUS SHRINE, MANGALURU |11.03.20211132870.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Jesus Novena Mass | 11-3-2021 | Fr. Charles Serrao OCD|11.03.20215003250.00$
ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಸೊಮ್ಯಾಸರ್ಶಿಂ ಹಾಡ್ಯಾಂ | Fr. Rovel Dsouza OCD | Carmel Studio, Mangaluru10.03.2021179300.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 10-03-2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Canute Dsouza OCD |10.03.20215947270.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 09-03-2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Gregory Dsouza OCD |09.03.20214889520.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 08-03-2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Lancy Lewis OCD |08.03.20215359380.00$
ಸೊಡಂವ್ಕ್ ವಚೊನ್ ಬಾಂದ್ಪಾಸಾಂತ್ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲೊ ರಾಯ್ | ಕಲ್ವಾರಿ ಪಯ್ಣಾರ್ | Fr. Jocy Dsouza OCD |07.03.2021157100.00$
LIVE Lenten Retreat Day - 3 | by Fr Augustine Mundackatt | Br Raghu - Logos Retreat Centre |07.03.20212228430.00$
LIVE ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ I 07-03-2021 I Infant Jesus Shrine | Sunday MASS | Fr. Tony Dsouza, OCD |07.03.20216166560.00$
LIVE SUNDAY MASS | 06-03-2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr Michael Shenoy OCD |06.03.20211553110.00$
LIVE Lenten Retreat Day - 2 | by Fr Augustine Mundackatt | Br Raghu - Logos Retreat Centre |06.03.20212714780.00$
LIVE Lenten Retreat Day - 2 | by Fr Augustine Mundackatt | Br Raghu - Logos Retreat Centre |06.03.20213857870.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 06-03-2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Francis OCD |06.03.20215061350.00$
ಖುರ್ಸಾ ವಾಟ್ - 3 | Way of the Cross | CARMEL STUDIO | INFANT JESUS SHRINE, MANGALURU |05.03.2021837080.00$
LIVE Lenten Retreat | by Fr Augustine Mundackatt | Br Raghu | Logos Retreat Centre |05.03.20212404590.00$
LIVE Lenten Retreat | by Fr Augustine Mundackatt | Br Raghu | Logos Retreat Centre |05.03.20214704740.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 05-03-2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Stephen Lobo OCD |05.03.20215546450.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Jesus Novena Mass | 04-3-2021 | Fr. Gregory Dsouza OCD|04.03.20216470460.00$
ಪಾಳಾಂಕ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಫಳಾಂತ್ ಮೆಳ್ತಾ | ಕಲ್ವಾರಿ ಪಯ್ಣಾರ್ 40 ಲಿಸಾಂವಾಂ | Br. Aaron Babush OCD |03.03.2021172500.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 03-03-2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Jocy Dsouza OCD |03.03.20215022360.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 02-03-2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Ivan Dsouza OCD |02.03.20214873190.00$
ಜಿಣ್ಯಿಂತ್ ಸಲ್ವಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಸಂಗಿಂ ರಾವ್ | ಕಲ್ವಾರಿ ಪಯ್ಣಾರ್ 40 ಲಿಸಾಂವಾಂ | Fr. Jocy Dsouza OCD |01.03.2021152520.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 01-03-2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Rovel Dsouza OCD |01.03.20215148210.00$
ದೇವ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಜಿವಿತ್, ಸೆವಾ ಮ್ಹಜಿ ಚಾಲ್ | ಕಲ್ವಾರಿ ಪಯ್ಣಾರ್ 40 ಲಿಸಾಂವಾಂ | Fr. Rayan Pinto OCD |28.02.2021194300.00$
LIVE ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ I Feb 28 I Infant Jesus Shrine | Sunday MASS | Fr. Jocy Dsouza, OCD |28.02.20216187130.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 27-02-2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Michael Shenoy |27.02.20215230310.00$
ಖುರ್ಸಾ ವಾಟ್ | Way of the Cross | CARMEL STUDIO | INFANT JESUS SHRINE, MANGALURU |26.02.2021427800.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 26-02-2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Barnabas Monis OCD |26.02.20214940320.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Jesus Novena Mass | 25-2-2021 | Fr. Barnabas Monis OCD|25.02.20216499340.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 24-02-2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Canute Dsouza OCD |24.02.20215396210.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 23-02-2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Charles Serrao OCD |23.02.20214391220.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 22-02-2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Tony Dsouza OCD |22.02.20214972150.00$
LIVE ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ I Feb 21 I Infant Jesus Shrine | Fr. Gregory Dsouza OCD | Sunday MASS |21.02.20215818240.00$
ಎಕಾ ದೊಳ್ಯಾಕ್ ದೂದ್, ಎಕಾ ದೊಳ್ಯಾಕ್ ದೀಕ್ | ಕಲ್ವಾರಿ ಪಯ್ಣಾರ್ 40 ಲಿಸಾಂವಾಂ | DAY - 3 | Rovel Dsouza OCD|20.02.2021268000.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 20-02-2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Stephen Lobo OCD |20.02.20215855200.00$
ಸ್ತ್ರಿಯೆಕ್ ಜುಜೆ ಸೊಭಿತ್ ದಿಸ್ಲೊ | ಕಲ್ವಾರಿ ಪಯ್ಣಾರ್… 40 ಲಿಸಾಂವಾಂ | DAY - 02 | Lent | Tony Dsouza OCD|19.02.2021271400.00$
ಖುರ್ಸಾ ವಾಟ್ - 1 | Way of the Cross | CARMEL STUDIO | INFANT JESUS SHRINE, MANGALURU |19.02.202115617110.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 19-02-2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Jocy DSouza OCD |19.02.20215360250.00$
ಜೊಶ್ವಾಚಿ ಲಿಂಬೊ ಪಿಳ್ಚಿ ಸವಯ್ | ಕಲ್ವಾರಿ ಪಯ್ಣಾರ್… 40 ಲಿಸಾಂವಾಂ | DAY - 01 | Lent | Fr. Jocy Dsouza OCD|18.02.2021443800.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Jesus Novena Mass | 18-2-2021 | Fr.Alwyn Sequeira OCD |18.02.20217095360.00$
#Hashtag (Ashtag) for ASH WEDNESDAY | by Fr. Stephen Lobo, OCD |17.02.2021268800.00$
LIVE Ash Wednesday Mass | 17-02-2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Lancy Lewis OCD |17.02.20217930300.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 16-02-2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Rayan Pinto OCD |16.02.20215105270.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 15-02-2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Michael Morris OCD |15.02.20215252300.00$
LIVE ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ I Feb 14 I Infant Jesus Shrine | Fr Canute Dsouza OCD | Sunday MASS |14.02.20215216360.00$
OLAVE ಒಲವೇ A New Kannada Spiritual Song | Lyrics: Jocy Siddakatte OCD | Tune: Vishan Monis OCD |13.02.2021796710.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 12-02-2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Ivan Dsouza OCD |12.02.20214693200.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Jesus Novena Mass | 11-2-2021 | Fr. Jocy Dsouza OCD |11.02.20216196430.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 10-02-2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Canute Dsouza OCD |10.02.20214472170.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 9-02-2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Lancy Lewis OCD |09.02.20215132240.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 8-02-2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Stephen Lobo |08.02.20215004170.00$
LIVE ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ I Feb 7 I Infant Jesus Shrine | Fr Ajith Rodrigues OCD | DAILY MASS |07.02.20215735240.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 6-02-2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Gregory Dsouza OCD |06.02.20214729220.00$
ಆಮ್ಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಆಮ್ಚ್ಯೊ ರಿವಾಚ್ಯೊ | Contest no.2 | ಬಾಂಳ್ತೆರ್ | Answers and Prizes |05.02.2021179900.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 5-02-2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Barnabas Monis OCD |05.02.20214884320.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Jesus Novena Mass | 4-2-2021 | Fr. Rayan Pinto OCD |04.02.20218443610.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 3-02-2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Tony Dsouza OCD |03.02.20214793330.00$
LIVE FEAST OF THE PRESENTATION OF THE LORD | 2-02-2021 | Infant Jesus Shrine | Fr Charles Serrao OCD02.02.20214488230.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 1-02-2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Jocy Dsouza OCD |01.02.20214954290.00$
LIVE Feast of Infant Mary Church, Bajjodi | Festal Mass 10.00 AM | Rev. Fr. Paul Melwyn Dsouza |31.01.20212569400.00$
LIVE ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ I Jan 31 I Infant Jesus Shrine | FR TONY DSOUZA OCD | SUNDAY MASS LIVE |31.01.20215316360.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 30-01-2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Rayan Pinto OCD |30.01.20215845420.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 29-01-2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Michael Shenoy OCD |29.01.20215138260.00$
Priestly Ordination of Fr. Adarsh Pedru Rodrigues | CARMEL STUDIO |28.01.2021859970.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Jesus Novena Mass | 28-1-2021 | Fr. Ivan Dsouza OCD |28.01.20215052500.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 27-01-2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Rovel Dsouza OCD |27.01.20214064390.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 26-01-2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Barnabas Monis OCD |26.01.20213748320.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 25-01-2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Lancy Lewis OCD |25.01.20213661200.00$
LIVE ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ I 24.01.2021 I Infant Jesus Shrine | Fr. Gregory DSouza, OCD |24.01.20214596180.00$
LIVE Infant Jesus Feast 2021 | Carmel Ashram Koteshwar | Fr. Pius James Dsouza OCD | Carmel Studio |23.01.2021135530.00$
LIVE Infant Jesus Feast 2021 | Carmel Ashram Koteshwar | Fr. Pius James Dsouza OCD | Carmel Studio |23.01.202185400.00$
LIVE Infant Jesus Feast 2021 | Carmel Ashram Koteshwar | Fr. Pius James Dsouza OCD | Carmel Studio |23.01.20211852240.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 23-01-2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Ivan Dsouza OCD |23.01.20214498170.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 22-01-2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Tony Dsouza OCD |22.01.20214234230.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 21-01-2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Rovel DSouza OCD |21.01.20216563520.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 20-01-2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Rovel DSouza OCD |20.01.20215235180.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 18-01-2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Jocy Dsouza OCD |18.01.20215127200.00$
LIVE Sunday Mass | 17-1-2021 | Infant Jesus Shrine |17.01.20215524240.00$
LIVE Annual Feast of Infant Jesus 2021 | Festal Mass 6.00 PM | Rev. Dr. Aloysius Paul Dsouza |16.01.202180882270.00$
LIVE Annual Feast of Infant Jesus 2021 | 16 Jan Day 3 | Fr. Ashwin Crasta |16.01.2021140910.00$
LIVE Annual Feast of Infant Jesus 2021 | 16 Jan Day 3 | Fr. Paul Melwyn DSouza |16.01.20214970410.00$
English LIVE Annual Feast of Infant Jesus 2021 | 16 Jan Day 3 | Fr. Nelson D'Almeida |16.01.20212737110.00$
LIVE Annual Feast of Infant Jesus 2021 | 16 Jan Day 3 | 6.00 AM Mass | Fr. Ashwin Crasta |16.01.20215737700.00$
LIVE Annual Feast of Infant Jesus 2021 | 15 Jan Day 2 | 1.00 PM Mass | MALAYALAM MASS |15.01.202183900.00$
LIVE Annual Feast of Infant Jesus 2021 | Festal Mass 10.30 AM | Rev. Dr. Peter Paul saldanha |15.01.202191371540.00$
LIVE Annual Feast of Infant Jesus 2021 | 15 Jan Day 2 | 9.00 AM Mass | Fr. J B Saldanha |15.01.20213437290.00$
LIVE Annual Feast of Infant Jesus 2021 | 15 Jan Day 2 | 7.30 AM Mass | Fr. Ashwin Dsouza OCD |15.01.20212582300.00$
LIVE Annual Feast of Infant Jesus 2021 | 15 Jan Day 2 | 6.00 AM Mass | Fr. Ashwin Dsouza OCD |15.01.20215075520.00$
LIVE Annual Feast of Infant Jesus 2021 | Festal Mass 01.00 PM |14.01.2021219280.00$
LIVE Annual Feast of Infant Jesus 2021 | Festal Mass 10.30 AM | Fr. Ronald Serrao |14.01.202192271240.00$
LIVE Annual Feast of Infant Jesus 2021 | Festal Mass 9.00 AM | Fr. Walter Dsouza |14.01.20213397480.00$
LIVE Annual Feast of Infant Jesus 2021 | Festal Mass 6.00 AM | Fr. Prakash Dcunha OCD |14.01.202179191030.00$
Kannada LIVE Annual Feast of Infant Jesus | DAY 9 Novena Mass | Fr. Sandeep Kumar OCD |13.01.202195390.00$
LIVE Annual Feast of Infant Jesus | DAY 9 Novena Mass | Fr. Pius James Dsouza13.01.20215228740.00$
English LIVE Annual Feast of Infant Jesus | DAY 9 Novena Mass |13.01.202196100.00$
Malayalam LIVE Annual Feast of Infant Jesus | DAY 9 Novena Mass |13.01.202137330.00$
LIVE Eucharistic Adoration | DAY 9 Novena Mass |13.01.202193500.00$
LIVE Eucharistic Adoration | DAY 9 Novena Mass |13.01.202177400.00$
LIVE Annual Feast of Infant Jesus | DAY 9 Novena Mass | Fr. Deep Fernandes OCD |13.01.20212822130.00$
LIVE Annual Feast of Infant Jesus | DAY 9 Novena Mass | Fr. Dominic Vas OCD |13.01.2021171920.00$
LIVE Annual Feast of Infant Jesus | DAY 9 Novena Mass | Fr. Sunil Dsouza OCD |13.01.2021197990.00$
LIVE Annual Feast of Infant Jesus | DAY 9 Novena Mass | Fr. Dominic Vas OCD |13.01.20215435590.00$
LIVE Annual Feast of Infant Jesus | DAY 8 Novena Mass |12.01.20211441130.00$
LIVE Annual Feast of Infant Jesus | DAY 8 Novena Mass | Fr. Clifford Fernandes |12.01.20218514750.00$
ELGLISH LIVE Annual Feast of Infant Jesus | DAY 8 Novena Mass |12.01.2021122350.00$
LIVE Annual Feast of Infant Jesus | DAY 8 Novena Mass | Fr. Michael Morris Shenoy |12.01.20211535130.00$
LIVE Eucharistic Adoration | DAY 8 Novena Mass |12.01.20211111160.00$
LIVE Annual Feast of Infant Jesus | DAY 8 Novena Mass | Fr. Vincent Montheiro |12.01.20211267230.00$
LIVE Annual Feast of Infant Jesus | DAY 8 Novena Mass | Fr. Rupesh Madtha |12.01.20212129170.00$
LIVE Annual Feast of Infant Jesus | DAY 8 Novena Mass | Fr. Ivan Sequeira OCD |12.01.20212043110.00$
LIVE Annual Feast of Infant Jesus | DAY 8 Novena Mass | Fr. Ivan Sequeira OCD |12.01.20215394390.00$
LIVE Annual Feast of Infant Jesus | DAY 7 Novena Mass | Fr. Jeevan Tauro11.01.202196140.00$
LIVE Annual Feast of Infant Jesus | DAY 7 Novena Mass | Fr. Ivan Dsouza11.01.20214153520.00$
Malayalam LIVE Annual Feast of Infant Jesus | DAY 7 Novena Mass |11.01.202131900.00$
LIVE Annual Feast of Infant Jesus | DAY 7 Novena Mass | Fr. Ajith Rodrigues OCD |11.01.2021192410.00$
Eucharistic Adoration | DAY 7 Novena Mass |11.01.20211010190.00$
LIVE Annual Feast of Infant Jesus | DAY 7 Novena Mass | Fr. Leslie Lewis |11.01.20211276370.00$
LIVE Annual Feast of Infant Jesus | DAY 7 Novena Mass | Fr. Leslie Lewis |11.01.20211219110.00$
LIVE Annual Feast of Infant Jesus | DAY 7 Novena Mass | Fr. Ajith Rodrigues OCD |11.01.20212833160.00$
LIVE Annual Feast of Infant Jesus | DAY 7 Novena Mass | Fr. Macson Dabre |11.01.20215016490.00$
LIVE Annual Feast of Infant Jesus | DAY 6 Novena Mass | Fr. Jeevan Tauro |10.01.2021111360.00$
LIVE Annual Feast of Infant Jesus | DAY 6 Novena Mass | Fr. Boniface Pinto |10.01.20213647320.00$
LIVE Annual Feast of Infant Jesus | DAY 6 Novena Mass | Fr. Wilson Tauro |10.01.2021146780.00$
LIVE Eucharistic Adoration especially for people working abroad | Fr. STEPHEN LOBO OCD |10.01.20211938140.00$
LIVE Annual Feast of Infant Jesus | DAY 6 Novena Mass | Fr. Joachim Fernandes |10.01.20212695220.00$
LIVE Annual Feast of Infant Jesus | DAY 6 Novena Mass | Fr. Lancy Lewis |10.01.20211652160.00$
LIVE Annual Feast of Infant Jesus | DAY 6 Novena Mass | Fr. Ashwin D Silva |10.01.20216099260.00$
LIVE Annual Feast of Infant Jesus | DAY 5 Novena Mass | Fr. Richard Menezes09.01.2021102270.00$
LIVE Annual Feast of Infant Jesus | DAY 5 Novena Mass | Fr. Joseph Martis |09.01.20213657520.00$
LIVE Annual Feast of Infant Jesus | DAY 5 Novena Mass | Fr. Roshan Monteiro |09.01.20213180440.00$
LIVE Annual Feast of Infant Jesus | DAY 5 Novena Mass | Fr. Stephen Lobo |09.01.20212233230.00$
LIVE Annual Feast of Infant Jesus | DAY 5 | 7.30 AM Novena Mass | Fr. Shaun |09.01.20213232160.00$
LIVE Annual Feast of Infant Jesus | DAY 5 | 6.00 AM Novena Mass | Fr. Alwyn Sequeira OCD |09.01.20215220380.00$
Kannada LIVE Annual Feast of Infant Jesus | DAY 4 | 7.30 PM Novena Mass | Fr. Vijay Dcosta08.01.2021109890.00$
LIVE Annual Feast of Infant Jesus | DAY 4 | 6.00 PM Novena Mass | Fr. Rockwin08.01.20213507310.00$
English LIVE Annual Feast of Infant Jesus | DAY 4 | 5.00 PM Novena Mass | Fr. Joseph Dsouza OCD |08.01.20211026150.00$
LIVE Annual Feast of Infant Jesus | DAY 4 | 1.00 PM Novena Mass | Fr. Vijay OCD |08.01.2021206990.00$
LIVE EUCHARISTIC ADORATION | DAY 4 | Infant Jesus Shrine | CARMEL KIRAN |08.01.20212137300.00$
LIVE Annual Feast of Infant Jesus | DAY 4 | 7.30 AM Novena Mass | Fr. Richard Saldanha OCD |08.01.20213966170.00$
LIVE Annual Feast of Infant Jesus | DAY 4 | 6.00 AM Novena Mass | Fr. Nelson Pinto OCD |08.01.20215353390.00$
Kannada Mass LIVE Annual Feast of Infant Jesus | DAY 3 | 7.30 PM | Fr. Suresh Saldanha OCD |07.01.2021135550.00$
LIVE Annual Feast of Infant Jesus | DAY 3 | 6.00 PM Mass | Fr. Leo Lasrado | Carmel Studio |07.01.20215093280.00$
LIVE Annual Feast of Infant Jesus | DAY 3 | 5.00 PM Mass | Carmel Studio07.01.20211307180.00$
LIVE Annual Feast of Infant Jesus | DAY 3 | 10.30 AM Mass | Fr Cyril Lobo | Carmel Studio07.01.20214628510.00$
LIVE Annual Feast of Infant Jesus | DAY 3 | 6.00 AM Mass | Fr Lancy Rebello | Carmel Studio07.01.20217307480.00$
LIVE Annual Feast of Infant Jesus | DAY 2 | 6.00 PM Mass | Fr Arun | Carmel Studio06.01.20214640350.00$
English Mass | LIVE Annual Feast of Infant Jesus | DAY 2 | 5.00 PM Mass | Fr Joy Dsouza |06.01.20211370180.00$
Malayalam Mass | LIVE Annual Feast of Infant Jesus | DAY 2 | 4.00 PM Mass | Carmel Studio |06.01.202141700.00$
LIVE Annual Feast of Infant Jesus | DAY 2 | 10.30.00 AM Mass | Fr. Archiebald Gonsalves OCD |06.01.20212704140.00$
LIVE Annual Feast of Infant Jesus | DAY 2 | 9.00 AM Mass | Fr. Clifford Pinto | Carmel Studio |06.01.20213237600.00$
LIVE Annual Feast of Infant Jesus | DAY 2 | 6.00 AM Mass | Fr. Ivan Dsouza OCD | Carmel Studio |06.01.20215573170.00$
LIVE Annual Feast of Infant Jesus | DAY 1 | 6.00 PM Mass | Fr. Vijay Machado | Carmel Studio |05.01.20213535270.00$
LIVE Annual Feast of Infant Jesus | DAY 1 | 10.30 AM Mass | Fr. Wilfred Rodrigues | Carmel Studio |05.01.20213058180.00$
LIVE Annual Feast of Infant Jesus | DAY 1 | 9.00 AM Mass | Fr. Rupesh Tauro | Carmel Studio |05.01.20212441140.00$
LIVE Annual Feast of Infant Jesus | DAY 1 | 6.00 AM Mass | Fr. Charles Serrao OCD | Carmel Studio |05.01.20216557210.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 4-1-2021 | Infant Jesus Shrine |Daily Mass |Fr. Michael Morris Shenoy OCD|04.01.20215959260.00$
LIVE ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ I Jan 03 I Infant Jesus Shrine | FR STEPHEN LOBO OCD | DAILY MASS LIVE |03.01.20216188150.00$
Annual Feast of INFANT JESUS 2021 | ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚಿ ವಾರ್ಶಿಕ್ ದಬಾಜಿಕ್ ಪರಬ್ 2021 | CARMEL KIRAN |03.01.2021512800.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 2-1-2021 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Barnabas Monis OCD |02.01.20214833120.00$
LIVE ನವೆಂ ವರಸ್ 2020 ದಿಸಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | New Year Day Mass 2020 | Infant Jesus Shrine, Mangaluru |01.01.20214572110.00$
LIVE ನವೆಂ ವರಸ್ ಆಚರಣ್ 2020 | New Year Mass 2020 | Infant Jesus Shrine, Mangaluru |31.12.202069621100.00$
2020 - ಏಕ್ ಮಿನುಟ್! ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ದೀಂವ್ಕ್ | Fr. Stephen Lobo OCD | CARMEL STUDIO |31.12.2020213500.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Jesus Novena Mass | 31-12-2020 | Fr. Lancy Lewis OCD |31.12.20205497240.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 30-12-2020 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Canute Dsouza OCD |30.12.20204491130.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 29-12-2020 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Ivan Dsouza OCD |29.12.20204440160.00$
Carmel Carols 2020 | Category 2 Above 21 | Team Mistle Toe | CARMEL STUDIO |28.12.202024000.00$
Carmel Carols 2020 | Category 2 Above 21 | Team Bliss of Cecilia | CARMEL STUDIO |28.12.202017300.00$
LIVE HOLY INNOCENTS DAY - December 28 | Infant Jesus Shrine | Fr Rovel Dsouza OCD | Daily Mass |28.12.20204354140.00$
LIVE Feast of Holy Family | ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ I Dec 27 I Infant Jesus Shrine | Fr Jocy Dsouza OCD |27.12.20205520490.00$
Carmel Carols 2020 | Category 2 Above 21 | Team Stars of Wonder | CARMEL STUDIO |26.12.202034900.00$
LIVE SUNDAY MASS | 27-12-2020 | Infant Jesus Shrine |26.12.2020166940.00$
Carmel Carols 2020 | Category 2 Above 21 | Team Carol's Angels | CARMEL STUDIO |26.12.202018400.00$
LIVE Feast of St. Stephen | 26-12-2020 | Daily Mass | Infant Jesus Shrine, Mangaluru |26.12.20203799120.00$
LIVE | ನತಲಾಂ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ದಿಸಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Jesus Shrine, Mangaluru | Carmel Studio | 25-12-2020|25.12.20205746190.00$
ದೇವ್ ದುತಾಚೆಂ ಗಾಯನ್ | Dev Dutanchem Gaian | By Oswald DSouza, Valencia | Sung by : Joseph Pinto |24.12.202026800.00$
Ie Jezu Ie | ಯೇ ಜೆಜು ಯೇ | Composer : Oswald DSouza, Valencia | Singer: Olinda DSouza |24.12.202017600.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Jesus Novena Mass | 24-12-2020 | Fr. Rayan Pinto OCD |24.12.20204530210.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 23-12-2020 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Jocy Dsouza OCD |23.12.20204287210.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 22-12-2020 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Felix Moras OCD |22.12.20203964100.00$
Carmel Carols 2020 | Category 3 Religious | St. Ann's of Providence | CARMEL STUDIO |21.12.202062700.00$
LIVE ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ I Dec 20 I Infant Jesus Shrine | Fr Charles Serrao OCD | 4th Sunday of Advent |20.12.20205149140.00$
LIVE SUNDAY MASS | 20-12-2020 | Infant Jesus Shrine |19.12.2020234600.00$
Carmel Carols 2020 | Category 3 Religious | Team Jingle Bells | CARMEL STUDIO |19.12.2020183100.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 19-12-2020 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Stephen Lobo OCD |19.12.20205487210.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 18-12-2020 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Canute Dsouza OCD |18.12.20204658190.00$
Carmel Carols 2020 | Category: Below 20 | Team The Frolic Five | CARMEL STUDIO | SUBSCRIBE |17.12.202098530.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Jesus Novena Mass | 17-12-2020 | Fr. Felix Moras OCD |17.12.20206433240.00$
Carmel Carols 2020 | Category: Below 20 | Team NEBULA | CARMEL STUDIO | SUBSCRIBE |16.12.2020180400.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 16-12-2020 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. CHARLES SERRAO OCD |16.12.20204851150.00$
Carmel Carols 2020 | Infant Jesus Shrine, Carmel Hill | Team RANIPURA | CARMEL STUDIO |15.12.2020360000.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 15-12-2020 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. JOCY DSOUZA OCD |15.12.20204630230.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 14-12-2020 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. TONY DSOUZA OCD |14.12.20205009350.00$
LIVE Carmel Christmas Carols Competition 2020 | Infant Jesus Shrine, Mangaluru |13.12.2020189181650.00$
LIVE ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ I Dec 13 I Infant Jesus Shrine | Fr Canute Dsouza OCD | 3rd Sunday of Advent |13.12.20206325240.00$
LIVE SUNDAY MASS | 13-12-2020 | Infant Jesus Shrine |12.12.2020174310.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 12-12-2020 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Felix Moras OCD12.12.20205431170.00$
ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಂಕಲಾಚೆಂ ಕಾಗತ್ | ಏಕ್ ಆಪೂರ್ಬಾಯೆಚಿ ನವಿ ಕಾರ್ಯಾವಳ್ | CARMEL KIRAN |11.12.2020189200.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 11-12-2020 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Lancy Lewis OCD11.12.20205196150.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Jesus Novena Mass | 10-12-2020 | Fr. Ryan Pinto OCD |10.12.2020185420.00$
First Holy Communion | Infant Mary Church, Bajjodi | CARMEL KIRAN |10.12.2020578850.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Jesus Novena Mass | 10-12-2020 | Fr. Jocy Dsouza OCD |10.12.20206138320.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 9-12-2020 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Ivan Dsouza OCD09.12.20204857140.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 8-12-2020 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Tony Dsouza OCD08.12.20205183200.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 7-12-2020 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. TONY DSOUZA OCD |07.12.20205606330.00$
LIVE Divine Office | ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ | Infant Jesus Shrine | 2nd Sunday of Advent |06.12.202096810.00$
LIVE ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ I Dec 6 I Infant Jesus Shrine | FR Jocy Dsouza OCD | 2nd Sunday of Advent |06.12.20206657240.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 5-12-2020 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. FELIX MORAS OCD |05.12.20205684170.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 4-12-2020 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. BARNABAS MONIS OCD |04.12.20205463200.00$
LIVE Feast of St. Francis Xavior |ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ |03-12-2020| Fr. Felix Moras OCD |03.12.20202023440.00$
LIVE Feast of St. Francis Xavior |ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ |03-12-2020| Fr. Rayan Pinto OCD |03.12.20206964150.00$
ಕಾರ್ಮೆಲಿತ್ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಮಾದ್ರಿಂಚಾ ಜಿವಿತಾಚೆರ್ ಏಕ್ ಝಳಕ್ | ದಯಾಕರ್ನ್ ಪಳೆಯಾ ಆನಿ ಹೆರಾಂಕ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರಾ |02.12.20202807800.00$
ಆದ್ವೆಂತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಕ್ ನಿಯಾಳ್ | FR. TONY DSOUZA OCD |02.12.202049400.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 2-12-2020 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Canute Dsouza OCD |02.12.20204799140.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 1-12-2020 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Rovel Dsouza OCD |01.12.20205087190.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 30-11-2020 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Rovel Dsouza OCD |30.11.20204625210.00$
LIVE Divine Office | ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ | Infant Jesus Shrine | 1st Sunday of Advent |29.11.2020166770.00$
LIVE ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ I Nov 29 I Infant Jesus Shrine | FR LANCY LEWIS OCD | 1st Sunday of Advent |29.11.20205193120.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 28-11-2020 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Tony Dsouza OCD |28.11.20205981210.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 27-11-2020 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Charles Serrao OCD |27.11.20205670200.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Jesus Novena Mass | 26-11-2020 | Fr. Don Tony, OCD |26.11.2020184370.00$
ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚಿ ಭಕ್ತಿಕ್ ಗಿತಾಂ | Infant Jesus Hymns | Carmel Studio, Mangaluru |26.11.202081400.00$
ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚಿ ಭಕ್ತಿಕ್ ಗಿತಾಂ | Infant Jesus Hymns | Carmel Studio, Mangaluru |26.11.2020214260.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Jesus Novena Mass | 26-11-2020 | FR. IVAN DSOUZA OCD |26.11.20206494430.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 25-11-2020 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Jocy Dsouza OCD |25.11.20205544280.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 24-11-2020 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Rovel Dsouza OCD |24.11.20205148330.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 23-11-2020 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Michael Shenoy OCD |23.11.20205554400.00$
LIVE First Holy Communion Mass I ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಮ್ಗಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Mary Church, Bajjodi |22.11.20203606160.00$
LIVE Sunday Mass I Nov 21 I Infant Jesus Shrine | Fr. Michael Shenoy OCD |21.11.2020174700.00$
LIVE Mother Mary Hymns | ಮರಿಯಾಳ್ ಗಿತಾಂ | Carmel Studio, Mangaluru |21.11.202043300.00$
LIVE Mother Mary Hymns | ಮರಿಯಾಳ್ ಗಿತಾಂ | Carmel Studio, Mangaluru |21.11.20201087120.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 21-11-2020 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Stephen Lobo OCD |21.11.20206535250.00$
ನಿರಂತರ್ ಆರಾಧಾನಾಚಿಂ ಗಿತಾಂ | Adoration Hymns | Carmel Studio, Mangaluru |20.11.20203631530.00$
LIVE(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್)| 20-11-2020 | Lk 19, 45 - 48 | Daily Mass | Fr. Ivan Dsouza OCD |20.11.20205731170.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Jesus Novena Mass | 19-11-2020 | Fr Stephen Lobo OCD |19.11.2020265890.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Jesus Novena Mass | 19-11-2020 | Fr Ryan Pinto OCD |19.11.20208391430.00$
LIVE(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್)| 18-11-2020 | Lk 19, 11-28 | Daily Mass | Fr.Canute Dsouza OCD |18.11.20205339210.00$
LIVE(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್)| 17-11-2020 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Gregory Dsouza OCD |17.11.20205007290.00$
LIVE(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್)| 16-11-2020 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Tony Dsouza OCD |16.11.20205862140.00$
LIVE Divine Office | ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ | Evening Prayer | Infant Jesus Shrine | Carmel Studio |15.11.202077350.00$
LIVE ಆಮ್ಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಆಮ್ಚ್ಯೊ ರಿವಾಚ್ಯೊ | Contest no.1 | ಗುರ್ವಾರಿಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ | Answers and Prizes |15.11.2020345520.00$
LIVE ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ I Nov 15 I Infant Jesus Shrine |15.11.20206190170.00$
LIVE Annual Feast Mass | St. Sebastian Church | Matadkeri, Honnavar |14.11.20204962910.00$
LIVE(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್)| 14-11-2020 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Jocy Dsouza OCD |14.11.20205213170.00$
LIVE(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್)| 13-11-2020 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr.Rovel Dsouza OCD |13.11.20205983140.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Jesus Novena Mass | 12-11-2020 |12.11.20202178110.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Jesus Novena Mass | 12-11-2020 | Fr Ryan Pinto OCD |12.11.20204837180.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Jesus Novena Mass | 12-11-2020 | Fr Jocy Dsouza OCD |12.11.20207960190.00$
ಬುದ್ವಾರಾಕ್ ನಿರಂತರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಗಿತಾಂ | Konkani Devotional Songs | Infant Jesus Shrine, Mangaluru |11.11.20201669140.00$
ಬುದ್ವಾರಾಕ್ ನಿರಂತರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಗಿತಾಂ | Konkani Devotional Songs | Infant Jesus Shrine, Mangaluru |11.11.2020259650.00$
LIVE(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್)| 11-11-2020 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr.Ivan Dsouza OCD |11.11.20204609230.00$
ಮ್ಹನ್ಶಾ ಶಾಸ್ತಿರ್ - 7 | ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾ ಜಿವಿತ್ ಆನಿಂ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕ್ | Fr. Dr. Gregory , OCD |10.11.202033300.00$
ನಿರಂತರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಕ್ತಿಕ್ ಗಿತಾಂ | Konkani Devotional Songs | Infant Jesus Shrine, Mangaluru |10.11.20202895220.00$
LIVE(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್)| 10-11-2020 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Rayan Pinto OCD |10.11.20205135240.00$
LIVE(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್)| 09-11-2020 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Charles Serrao OCD |09.11.20206176140.00$
Divine Office | ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ | Evening Prayer | Infant Jesus Shrine | Carmel Studio |08.11.20201039240.00$
LIVE ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ I Nov 8 I Infant Jesus Shrine | Fr. Barnabas Monis, OCD |08.11.20206348120.00$
Konkani Mother Mary | ಮರಿಯಾಳ್ ಗಿತಾಂ | Carmel Studio, Mangaluru |07.11.2020114650.00$
LIVE(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್)| 07-11-2020 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Lancy Lewis, OCD |07.11.20205641160.00$
ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಚೆಂ ಆರಾಧನ್ | ADORATION |06.11.20203343220.00$
ನಿರಂತರ್ ಆರಾಧಾನಾಚಿಂ ಗಿತಾಂ | Adoration Hymns | Carmel Studio, Mangaluru |06.11.20203483380.00$
LIVE(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್)| 06-11-2020 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr Canute Dsouza OCD|06.11.20205529220.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Jesus Novena Mass | 5-11-2020 | Fr Lancy Lewis OCD |05.11.2020149670.00$
ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚಿ ಭಕ್ತಿಕ್ ಗಿತಾಂ | Infant Jesus Hymns | Carmel Studio, Mangaluru |05.11.20206765330.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Jesus Novena Mass | 5-11-2020 | Fr Charles Serrao OCD |05.11.20207157160.00$
LIVE(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್)| 04-11-2020 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr Rovel Dsouza OCD |04.11.20206464200.00$
LIVE(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್)| 03-11-2020 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr Tony Dsouza OCD|03.11.20206255260.00$
LIVE ಆಲ್ಮಾಂವ್ಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಮೀಸ್ I Nov 2 I All Souls Day | Fr. Gregory Dsouza OCD |02.11.20202117170.00$
Be a CARMELITE!!! Carmelite Joy, Vocation Promotion video | Fr. Tony Dsouza OCD- 9902753507 |02.11.2020363710.00$
Watch LIVE ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ I Nov 1 I All Saints Day | Fr. Alwyn Sequeira OCD |01.11.20207402150.00$
SHINE CHILDREN SHINE (Eps 6) | Children's Program | CARMEL KIRAN |31.10.202048100.00$
Watch LIVE(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್)| 31-10-2020 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr Charles Serrao OCD|31.10.20205562260.00$
Unbox with Dias | A new venture to introduce talented youth | Wencita Dias | Neilesh Rasquinha |30.10.2020313500.00$
ನಿರಂತರ್ ಆರಾಧಾನಾಚಿಂ ಗಿತಾಂ | Adoration Hymns | Carmel Studio, Mangaluru30.10.20203038810.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Jesus Novena Mass | 29-10-2020 | Fr Rayan Pinto OCD |29.10.2020175670.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Jesus Novena Mass | 29-10-2020 | Fr Rovel Dsouza OCD |29.10.20207732250.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 28-10-2020 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr Michael Morris OCD |28.10.20205771230.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 27-10-2020 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr Tony Dsouza OCD |27.10.20204879240.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 26-10-2020 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr Stephen Lobo OCD |26.10.20206751260.00$
LIVE ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ I Oct 25 I Infant Jesus Shrine | Fr. Jocy Dsouza OCD |25.10.20207864190.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 24-10-2020 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr Barnabas Monis OCD |24.10.20206664290.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 23-10-2020 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr JoCy Dsouza OCD |23.10.20206030230.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | St. John Paul II | 22-10-2020 | Fr Michael OCD |22.10.20207347160.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 21-10-2020 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr Tony Dsouza OCD |21.10.20205465210.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 20-10-2020 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr Rovel Dsouza OCD |20.10.20206506150.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 19-10-2020 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr Deep Fernandes OCD |19.10.20206485320.00$
LIVE ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ I Oct 18 I Infant Jesus Shrine | Fr. Tony Dsouza OCD |18.10.2020684260.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 17-10-2020 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Lancy Lewis OCD |17.10.20206014260.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 16-10-2020 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Jocy Dsouza OCD |16.10.20206819170.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | 15-10-2020 | Feast of Teresa of Avila |Fr. Rayan Pinto OCD |15.10.2020181560.00$
Feast of St. Teresa of Avila | Fr. Rayan Pinto OCD | ತುಂ ಕೋಣ್? ಹಾಂವ್ ತೆರೆಜಾಚೊ ಜೆಜು, ತುಂ ಕೋಣ್? |15.10.2020106900.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | 15-10-2020 | Feast of Teresa of Avila |Fr. Ajith OCD |15.10.20206612380.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 14-10-2020 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Barnabas Monis OCD |14.10.20206891270.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 13-10-2020 | Infant Jesus Shrine | Daily Mass | Fr. Charles Serrao OCD |13.10.20205701230.00$
PART 1 of 3 | ನವಿ ಶಿಕ್ಪಾ ಪೊಲಿಸಿ: ಪಾಡ್ ಗೀ, ಬರಿ?| New Education Policy 2020 | 2nd Part coming soon....12.10.2020162200.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 12-10-2020 | Daily Mass | Fr. Stephen Lobo OCD |12.10.20206876250.00$
LIVE ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ I Oct 11 I Infant Jesus Shrine | Fr. Canute Dsouza OCD |11.10.2020811980.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | 10-10-2020 |Daily Mass |Fr. Rovel Dsouza OCD |10.10.20206716360.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | 8-10-2020 | Infant Jesus Novena Mass |Fr. Gregory Dsouza OCD |08.10.2020200980.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Jesus Novena Mass | Fr. Ivan Dsouza OCD |08.10.20207147130.00$
LIVE Feast of Our Lady of Rosary | Oct 7 | Infant Jesus Shrine | Rosary and Adoration |07.10.20203578860.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass | Oct 7 | Infant Jesus Shrine | Fr. Barnabas Monis OCD |07.10.20207462290.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass | Oct 6 | Infant Jesus Shrine | Fr. Tony Dsouza OCD |06.10.20204183280.00$
LIVE ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ I Oct 4 I Infant Jesus Shrine | Fr. Lancy Lewis OCD |04.10.20207451310.00$
Sunday Mass | October 04 | Infant Jesus Shrine | Fr Gregory Dsouza OCD |03.10.2020447940.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass | Oct 3 | Infant Jesus Shrine | Fr. Deep Fernandes OCD|03.10.20206201410.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass | Oct 2 | Infant Jesus Shrine | Fr. Jocy Dsouza OCD|02.10.20206541100.00$
LIVE | ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Feast of St. Therese of child Jesus |01.10.2020232100.00$
LIVE ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Jesus Novena Mass | Little Flower01.10.20202706160.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass|Sep 30 | Infant Jesus Shrine | Fr. Charles Serrao OCD|Lk 9, 57-6230.09.20207646200.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass | Sep 29 | Infant Jesus Shrine | Fr. Lancy Lewis OCD |29.09.20207279120.00$
LIVE (ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass | Sep 28 | Infant Jesus Shrine | Fr. Jocy D'Souza OCD28.09.20209752810.00$
LIVE ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ I Sept 27 I Infant Jesus Shrine | Fr. Rayan Pinto OCD |27.09.202011555470.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass | Sep 26 | Infant Jesus Shrine | Fr. Rovel D Souza OCD |26.09.202012193570.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass | Sep 25 | Infant Jesus Shrine | Fr. Ivan D Souza OCD | Lk 9, 18-2224.09.20208251110.00$
its just live test (sorry for the trouble) for the masses24.09.20201271110.00$
ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Jesus Novena Mass | Fr. Tony Dsouza OCD | Lk 9, 7-923.09.20208446140.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass | Sep 22 | Infant Jesus Shrine | Fr. Stephen lobo OCD |21.09.20208215210.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass | Sep 21 | Fr. Barnabas Monis OCD |20.09.2020697680.00$
ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ I Sept 20 I Infant Jesus Shrine | Fr. Jocy Dsouza OCD |19.09.20209346220.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass | Sep 19 | Fr. Lancy Lewis OCD | Lk 8, 4-15 | 24th Saturday |18.09.20207998140.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass | Sep 18 | Fr. Don Tony Dsouza OCD | Lk 8, 1-3 | 24th Friday |17.09.2020804250.00$
ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | Infant Jesus Novena Mass | Fr. Rovel Dsouza OCD | Lk 7, 36-5016.09.20208860100.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass | Sep 16 | Fr. Rayan Pinto OCD | Lk 7, 31-3515.09.20208496190.00$
Special Mass for Mothers | Sep 15 I Mother of Sorrows | Fr. Stephen Lobo OCD|14.09.20208629110.00$
Carmel Kiran Live Stream Test14.09.202070400.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass | Sep 14 I Exaltation of the Cross | Fr. Rovel Dsouza OCD| Jn 3, 13-1713.09.2020763660.00$
ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ I Sept 12 I Infant Jesus Shrine | Fr. Don Tony Dsouza OCD | Mt, 18 : 21-35 |12.09.2020869370.00$
Glory to God (Gloria) New Tune by Fr. Augustine Robert OCD | Carmel Studio, Mangaluru |12.09.2020222400.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass | Sep 12 I 23rd Saturday | Fr. Barnabas Monis OCD | Lk 6, 43-4911.09.20207176120.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass | Sep 11 I 13th Friday | Fr. Patrick Lobo OCD | Lk 6, 39-4210.09.2020705290.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass | Sep 10 I 13th Thursday | Fr.Ivan Dsouza OCD | Lk 6, 27-3809.09.20208868130.00$
The feast of the Nativity of Mother Mary - Holy Mass - 08.09.2020 - Fr. Charles Serrao OCD08.09.2020651650.00$
ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ವಿಶೇಷ್ Monthi Fest special 2020 | Blue Angels Choir | Carmelite Friars | Carmel Studio07.09.2020924880.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass | Sep 7 I Infant Jesus Shrine | Fr. Lancy Lewis OCD | Lk 6, 6- 1106.09.20207208160.00$
SKA London Monthi Feast 2020 Mass | Cultural Programme | Fr. Deep, Fr. Stephen & Fr. Rovel OCD06.09.2020274090.00$
ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ I Sept 6 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru | Fr. Rayan Pinto, OCD | Mt, 18 : 15-20 |05.09.20208815230.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass | Sep 5 I Infant Jesus Shrine | Fr. Don Tony D'Souza OCD | Lk 6, 1- 504.09.20207374180.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass | Sep 4 I Infant Jesus Shrine | Fr. Joseph D'Souza OCD | Lk 5, 33-3903.09.2020749890.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass | Sep 3 I Infant Jesus Shrine | Fr. Felix Moras OCD | Lk 5, 1-1102.09.2020800570.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass | Sep 2 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru | Fr. Stephen Lobo OCD |01.09.20207963110.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass | Sep 1 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru | Fr. Patrick Lobo OCD |31.08.20206886160.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass | Aug 31 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru| Fr. Charles Serrao OCD |30.08.20207417280.00$
ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ I August 30 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru | Fr. Canute D Souza, OCD |29.08.2020934770.00$
Sunday Mass( English) | 22nd Sunday of Ordinary Time | Fr. Rovel D'Souza OCD |29.08.2020249040.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್)Daily Mass | Aug 29 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru| Fr. Barnabas Monis OCD |28.08.20207658160.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್)Daily Mass | Aug 28 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru| Fr. Gregory D'Souza, OCD |27.08.20207652100.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್)Daily Mass | Aug 27 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru| Fr. Felix Moras, OCD |26.08.20208506160.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್)Daily Mass | Aug 26 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru| Fr. Ivan Dsouza, OCD |25.08.20207900140.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್)Daily Mass | Aug 25 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru| Fr. Stephen Lobo, OCD |24.08.2020732300.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್)Daily Mass | Aug 24 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru| Fr. Lancy Lewis, OCD |23.08.2020780760.00$
ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ I August 23 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru | Fr. Gregory D Souza, OCD |22.08.2020982060.00$
Sunday Mass( English) | 21th Sunday of Ordinary Time | Fr. Patrick Lobo, OCD |22.08.2020204700.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್)Daily Mass | Aug 22 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru| Fr. Charles Serrao, OCD |21.08.20207323160.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್)Daily Mass | Aug 21 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru| Fr. Canute D Souza, OCD |20.08.2020744670.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್)Daily Mass | Aug 20 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru| Fr. Rovel D Souza, OCD |19.08.202010079150.00$
ಸ್ವೀಡನಾಚಾ ಸಾಂ. ಬ್ರಿಜಿತಾಚಿಂ 15 ಮಾಗ್ಣಿಂ | CARMEL KIRAN |19.08.2020303200.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್)Daily Mass | Aug 19 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru| Fr. Joseph D Souza, OCD |18.08.2020715170.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್)Daily Mass | Aug 18 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru| Fr. Ivan D Souza, OCD |17.08.20207283110.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್)Daily Mass | Aug 17 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru| Fr. Felix Moras, OCD |16.08.20207679120.00$
ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ I August 16 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru | Fr. Gregory D Souza, OCD |15.08.20208546130.00$
Sunday Mass( English) | 20th Sunday of Ordinary Time | Fr.Lancy , OCD |15.08.2020177610.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್)Daily Mass | Aug 15 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru| Fr. Joseph D Souza, OCD |14.08.20208279210.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್)Daily Mass | Aug 14 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru| Fr. Ligoury Crasta, OCD |13.08.20207271140.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass | Aug 12 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru | Fr. Ivan D Souza, OCD |11.08.2020724760.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass | Aug 11 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru | Fr. Joseph D Souza, OCD |10.08.2020748470.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass | Aug 10 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru | Fr. Patrick Lobo, OCD |09.08.2020746860.00$
ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ I August 9 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru | Fr. Joseph D Souza, OCD |08.08.202010244100.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass | Aug 8 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru | Fr. Felix Moras, OCD |07.08.20207082120.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass | Aug 7 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru | Fr. Prakash D Cunha, OCD |06.08.2020768870.00$
Laan Vodd Fulam Ami | Official Video Song | Fr. Alwyn Sequeira, OCD |06.08.2020347500.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass | Aug 6 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru | Fr. Rayan Pinto, OCD |05.08.20209139130.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass | Aug 5 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru | Fr. Joseph D Souza, OCD |04.08.20207719100.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass | Aug 4 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru | Fr. Anoop Fernandes, OCD |03.08.2020778250.00$
Lessons from the Hill Top - 1 | Bro. Aaron Babush, OCD |03.08.2020101400.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass | August 3 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru | Fr. Pius D Souza, OCD |02.08.2020829860.00$
ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ I August 2 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru | Fr. Roshan Monteiro, OCD |01.08.20201069090.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass | August 1 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru| Fr. Ashwin D Souza, OCD |31.07.2020853060.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass | July 31 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru| Fr. Sunil D Souza, OCD30.07.2020793690.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass | July 30 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru| Fr. Wilfred Rodrigues, OCD29.07.20209082130.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass | July 29 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru | Fr. Felix Moras, OCD28.07.2020791600.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass | July 28 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru | Fr. Joseph D Souza, OCD27.07.2020781880.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass | July 27 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru | Fr. Joseph D Souza, OCD26.07.2020820330.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass | July 25 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru | Fr. Rayan Pinto, OCD24.07.202011041110.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass | July 24 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru | Fr. Felix Moras, OCD23.07.2020811130.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass | July 23 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru | Fr. Ligoury Crasta, OCD22.07.2020982490.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass | July 22 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru | Fr. Patrick Lobo, OCD21.07.2020861660.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) July 21 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru | Fr. Ivan D Souza, OCD |20.07.2020873720.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass July 20 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru | Fr. Rayan Pinto, OCD19.07.2020896080.00$
ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ I July 19 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru | Fr. Joseph D Souza, OCD |18.07.202010780140.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass July 18 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru | Fr. Ligoury Crasta, OCD17.07.2020797380.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass July 17 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru | Fr. Alwyn Sequeira, OCD16.07.2020833550.00$
ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಮಾಯೆಚಿ ಪರಬ್ | ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ - 9 | 15 July | Fr.Gregory D Souza, OCD |14.07.20201069000.00$
ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಮಾಯೆಚಿ ಪರಬ್ | ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ - 8 | 14 July | Fr. Ligoury Crasta, OCD |13.07.20209669160.00$
ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಮಾಯೆಚಿ ಪರಬ್ | ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ - 7 | 13 July | Fr. Wilfred Rodrigues, OCD |12.07.20209677120.00$
ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಮಾಯೆಚಿ ಪರಬ್ | ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ - 6 | 12 July | Fr. Sunil D Souza, OCD |11.07.20201206540.00$
Sunday Mass | 15th Sunday of OrdinaryTime | 12 July | Fr. Felix Moras, OCD |11.07.2020244700.00$
ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಮಾಯೆಚಿ ಪರಬ್ | ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ - 4 | 10 July | Fr. Ivan Sequeira, OCD |09.07.202011634150.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily MassI July 09 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru | Fr. Anoop Fernandes, OCD08.07.202013507100.00$
ಕಾರ್ಮೆಲ್ ರಾಣ್ಯೆ ವ್ಹಡ್ ಶೆಕಾಯೆ... By Fr. Joseph D Souza, OCD08.07.2020898010.00$
Priestly Ordination of Carmelite Deacons Live from Infant Jesus Shrine Bikarnakatta08.07.2020113172200.00$
ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಮಾಯೆಚಿ ಪರಬ್ | ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ - 2 | 8 July | Fr. Rayan Pinto, OCD |07.07.20201151770.00$
ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಮಾಯೆಚಿ ಪರಬ್ | ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮೀಸ್ - 1 | 7 July | Arun Sunil Lobo |06.07.20201166860.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily MassI July 06 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru | Fr. Felix Moras, OCD05.07.2020821620.00$
ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ I July 5 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru | Fr. Ligoury Crasta, OCD |04.07.20201036030.00$
NADA TE TURBE | Konkani Version | CARMEL KIRAN |04.07.2020349110.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily MassI July 04 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru | Fr. Wilfred Rodrigues, OCD03.07.2020882960.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily MassI July 03 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru | Fr. Gregory D Souza, OCD02.07.2020846940.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily MassI July 02 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru| Fr. Wilfred Rodrigues, OCD01.07.20201013420.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass I June 30 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru | Fr. Joseph D Souza, OCD |29.06.20207873100.00$
ಪೆದ್ರು ಆನಿ ಪಾವ್ಲುಚಿ ಮಾಪರಬ್ I June 29 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru | Fr. Jocy D Souza, OCD |28.06.2020826040.00$
ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ I June 28 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru | Fr. Rayan Pinto, OCD |27.06.20201125900.00$
SHINE CHILDREN SHINE (Eps 2) | Children's Program | CARMEL KIRAN |27.06.2020120300.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass I June 27 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru | Fr. Ligoury Crasta, OCD |26.06.20206761150.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass I June 26 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru| Fr. Alwyn Sequeira, OCD |25.06.2020776240.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass I June 25 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru| Fr. Prakash D Cunha, OCD |24.06.2020911060.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass I June 24 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru | Fr. Joseph D Souza, OCD |23.06.2020844380.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass I June 23 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru | Fr. Pius D Souza, OCD |22.06.2020689070.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass I June 22 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru | Fr. Ivan D Souza, OCD |21.06.2020706020.00$
ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ I June 21 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru | Fr. Patrick Lobo, OCD |20.06.2020914560.00$
Sunday Mass I June 21 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru | Fr. Gregory D Souza, OCD20.06.2020323700.00$
SHINE CHILDREN SHINE | Children's Program | CARMEL KIRAN |20.06.2020266900.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass I June 20 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru |Fr. Wilfred Rodrigues, OCD19.06.2020763750.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass I June 19 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru | Fr. Ligoury Crasta, OCD18.06.2020796290.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass I June 18 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru | Fr. Rayan Pinto, OCD17.06.2020946540.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass I June 17 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru | Fr. Jocy D'Souza, OCD16.06.2020791130.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass I June 16 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru | Fr. Prakash D'Cunha, OCD15.06.20208335120.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass I June 15 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru | Fr. Patrick Lobo, OCD14.06.20207586160.00$
ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ I June 14 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru | Fr. Pius James D'Souza, OCD |13.06.20201058050.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass I June 13 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru |Fr. Ligoury Crasta, OCD12.06.20206894100.00$
ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಕುಡಿ ರಗ್ತಾಚೆ ಪರ್ಬೆಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಚೆಂ ಆರಾಧನ್ | Fr. Wilfred Rodrigues, OCD |12.06.2020804880.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass I June 12 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru |Fr. Wilfred Rodrigues, OCD11.06.20207322150.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass I June 11 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru | Fr. Alwyn Sequeira, OCD10.06.20208089160.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass I June 10 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru | Fr. Patrick Lobo, OCD09.06.20206271140.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass I June 9 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru | Fr. Prakash D'Cunha, OCD08.06.20206828120.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass I June 8 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru | Fr. Ivan DSouza, OCD07.06.20207436140.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass I June 7 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru | Fr. Jocy D'Souza, OCD06.06.20209453120.00$
Sunday Mass I June 7 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru | Fr. Wilfred Rodrigues, OCD06.06.2020297820.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass I June 6 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru | Fr. Gregory D'Souza, OCD05.06.20207147170.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass I June 5 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru | Fr. Rayan Pinto, OCD04.06.20207538120.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass I June 4 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru | Fr. Richard Saldanha, OCD03.06.2020824480.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass I June 2 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru| Fr. Pius James D'Souza, OCD01.06.20206820110.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass I June 1 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru | Fr. Ligoury Crasta, OCD31.05.2020753760.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass I May 31 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru | Fr. Alwyn Sequeira, OCD30.05.202011107100.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass I May 30 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru | Fr. Joseph D'Souza, OCD29.05.20207493110.00$
ಯೇ ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮ್ಯಾ | Official Video Song | Br. Aaron Babush, OCD |29.05.20203755600.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass I May 29 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru | Fr. Patrick Lobo, OCD28.05.20207618140.00$
ಆಯ್ತಾರಾಚಿಂ ವಾಚ್ಪಾಂ ಆನಿ ನಿಯಾಳ್ | ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮ್ಯಾಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾಚಿ ಪರಬ್ | Year A | Fr. Ivan D'Souza, OCD28.05.202082900.00$
ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮ್ಯಾಚೆ ಪರ್ಬೆಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾ. ಆರಾಧನ್ | ADORATION | Dn. Anoop Fernandes, OCD |28.05.2020640060.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass I May 28 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru | Fr. Prakash D'Cunha, OCD27.05.20208972140.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass I May 27 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru | Fr. Ivan D"Souza, OCD26.05.20207199170.00$
ಮ್ಹನ್ಶಾ ಶಾಸ್ತಿರ್ - 5 | ಮ್ಹನ್ಶಾನ್ ಎಕ್ಸುರೊ ಆಸ್ಚೆಂ ಬರೆಂ ನ್ಹಯ್ | Fr. Dr. Gregory , OCD |26.05.202078510.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass I May 26 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru | Fr. Gregory D'Souza, OCD25.05.20206761150.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass I May 25 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru | Fr. Jocy Siddakatte, OCD24.05.2020809170.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass I May 24 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru | Fr. Rayan Pinto, OCD23.05.202012503240.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass I May 23 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru| Fr. Wilfred Rodrigues, OCD22.05.20207895140.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass I May 22 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru | Fr. Felix Moras, OCD21.05.20207580230.00$
ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಚೆಂ ಆರಾಧನ್ | ADORATION | Dn. Ashwin D'Souza, OCD |21.05.202014941120.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass I May 21 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru| Fr. Pius James D'Souza, OCD20.05.20208103180.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass I May 20 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru | Fr. Ligoury Crasta, OCD19.05.2020726150.00$
ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ ಕಾರ್ಮೆಲಾಕ್ | Official Video Song |19.05.20201719100.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass I May 19 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru | Fr. Alwyn Sequeira, OCD19.05.20207277270.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass I May 18 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru | Fr. Joseph D'Souza, OCD17.05.20207443160.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass I May 17 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru | Fr. Jocy Siddakatte, OCD16.05.20209975110.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass I May 16 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru | Fr. Gregory D'Souza, OCD15.05.20207759110.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass I May 15 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru | Fr. Patrick Lobo, OCD14.05.2020776580.00$
ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಚೆಂ ಆರಾಧನ್ | ADORATION | Dn. Sunil D'Souza, OCD |14.05.202019378250.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass I May 14 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru | Fr Rayan Pinto, OCD13.05.20209530110.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass I May 13 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru | Fr Ivan DSouza, OCD12.05.2020742040.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass I May 12 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru | Fr Pius James D'Souza, OCD11.05.2020735790.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass I May 11 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru | Fr. Felix Moras, OCD10.05.2020720880.00$
ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ I May 10 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru | Fr. Wilfred Rodrigues, OCD |09.05.20209462130.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass I May 9 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru | Fr. Ligoury Crasta, OCD08.05.20207793110.00$
ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಚೆಂ ಆರಾಧನ್ | ADORATION | Dn. Ivan Sequeira, OCD |08.05.2020963260.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass I May 8 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru | Fr. Alwyn Sequeira, OCD07.05.2020742370.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass I May 7 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru | Fr. Prakash D'Cunha, OCD06.05.20208332140.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass I May 6 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru | Fr. Joseph D'Souza, OCD05.05.20207089100.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass I May 5 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru | Fr. Jocy Siddakatte, OCD |04.05.2020712030.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass I May 4 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru | Fr. Wilfred, OCD |03.05.2020749040.00$
ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ I May 3 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru | Fr. Rayan Pinto, OCD |02.05.20201163810.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass I May 2 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru | Fr. Ivan DSouza, OCD |01.05.2020742350.00$
ಸಕ್ರಾಮೆಂತಾಚೆಂ ಆರಾಧನ್ | CARMEL KIRAN |01.05.20201101640.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್)Daily Mass I May 1 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru | Fr. Patrick Lobo, OCD |01.05.20207889130.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್)Daily Mass I April 30 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru | Fr. Ligoury Crasta, OCD |29.04.20208088100.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್)Daily Mass I April 29 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru | Fr. Alwyn Sequeira, OCD |28.04.2020742270.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass I April 28 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru | Fr. Wilfred, OCD |27.04.2020699050.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass I April 27 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru | Fr. Joseph DSouza, OCD |27.04.2020811410.00$
ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ | ಪಾಸ್ಖಾಚೊ ತಿಸ್ರೊ ಆಯ್ತಾರ್ | April 26 | Fr. Prakash DCunha, OCD |26.04.202010684100.00$
Sunday Mass | 3rd Sunday of Easter | April 26 | Fr. Pius DSouza, OCD |25.04.2020311200.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass I April 25 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru | Fr. Ivan DSouza, OCD |24.04.2020809170.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass I April 24 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru | Fr. Felix Moras, OCD |23.04.2020700240.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass I April 23 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru | Fr. Rayan Pinto, OCD |23.04.2020827320.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass I April 22 I Infant Jesus Shrine, Mangaluru | Fr. Alwyn, OCD |21.04.2020658840.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | Daily Mass | Fr. Pius DSouza, OCD | CARMEL KIRAN20.04.2020558440.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) | Daily Mass | Fr. Ligoury Crasta, OCD | CARMEL KIRAN |19.04.2020592110.00$
ದಯ್ವಿಕ್ ಕಾಕುಳ್ತಿಚಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಆರಾದಾನ್ | Adoration | By Fr. Prakash DCunha |19.04.2020583570.00$
ದಯ್ವಿಕ್ ಕಾಕುಳ್ತಿಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ | Divine Mercy Sunday | Fr. Wilfred Rodrigues, OCD | CARMEL KIRAN |18.04.2020928060.00$
Divine Mercy Sunday | English Mass | Fr. Pius James DSouza, OCD | Infant Jesus Shrine, Mangaluru |18.04.2020296220.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass, Easter Octave Saturday | Fr. Jocy Siddakatte, OCD | CARMEL KIRAN |17.04.2020605130.00$
Ye Dev Balla | Official Video Song | Hymn to Infant Jesus to eradicate COVID-19 |17.04.2020747700.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass, Easter Octave Friday | Fr. Patrick Lobo, OCD |17.04.2020719230.00$
Infant Jesus Novena Mass | Easter Octave Thursday | Fr. Prakash D Cunha, OCD |15.04.2020611980.00$
(ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮೀಸ್) Daily Mass, Easter Octave Tuesday | Fr. Rayan Pinto, OCD |14.04.2020718160.00$
Daily Mass, Easter Octave Monday | Fr. Alwyn Sequeira, OCD |12.04.2020612010.00$
ಪಳೆ ಉದೆಂತ್ ಉಜ್ವಾಡ್ಲ್ಯಾ | Official Video Song | Hymn by : Fr. Alwyn Sequeira, OCD |11.04.2020425100.00$
Conversation from the Cross | Official Video Song | Composed by : Fr. Alwyn Sequeira, OCD |10.04.2020290430.00$
"CORONA VIRUS"- 2 ಸಕಾಲಿಕ್ ಸವಾಲಾಂ - (EPs - 4).18.03.2020452100.00$
ಆಯ್ತಾರಾಚಿಂ ವಾಚ್ಪಾಂ ಆನಿ ನಿಯಾಳ್ | 3rd Sunday of Lent I Year A | Fr. Ligoury Crasta, OCD |13.03.202061900.00$
ಆಯ್ತಾರಾಚಿಂ ವಾಚ್ಪಾಂ ಆನಿ ನಿಯಾಳ್ | 6th Sunday of Ordinary time I Year A | Fr. Lancy Lewis, OCD |14.02.202062700.00$
INFANT JESUS NOVENA MASS | 13 Feb 2020 | Fr. Patrick, OCD |13.02.2020134000.00$
ದೆವಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಚೊ ನಿಯಾಳ್ | Fr. Wilfred Rodrigues, OCD |08.02.202082800.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2020 | January 16 | Holy Mass | Konkani | Rt. Rev. Dr.Cyprian Monis16.01.20202632250.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2020 | January 16 | Holy Mass | Konkani | Fr. Agnelo Rebello OCD16.01.2020147420.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2020 | January 16 | Holy Mass | Konkani |Fr. George Santhumayor OCD16.01.2020105110.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2020 | January 15 | Holy Mass | Konkani | Most Rev Bernard Moras15.01.20202957180.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2020 | January 15 | Holy Mass | Malayalam | Fr Francis15.01.202090950.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2020 | January 15 | Holy Mass | Konkani | Most.Rev.Alwyn Baretto15.01.20203358600.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2020 | January 15 | Holy Mass | Konkani |Fr.Archibald Gonsalves OCD15.01.2020186640.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2020 | January 15 | Holy Mass | Konkani | Fr Pius D'Souza OCD15.01.2020120200.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2020 | January 14 | Holy Mass | Konkani | REV. PETER PAUL SALDANHA14.01.20204866560.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2020 | January 14 | Holy Mass | Kannada | REV. FR. CLIFFORD14.01.20201276190.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2020 | January 14 | Holy Mass | Konkani | MOST. REV. WILLAM D'SOUZA14.01.20202567330.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2020 | January 14 | Holy Mass | Konkani | FR JOACHIM RODRIGUES OCD14.01.2020153290.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2020 | January 14 | Holy Mass | English | FR. MACSON DABRE OCD14.01.202087840.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2020 | January 14 | Holy Mass | Kannada | REV. FR. RONALD SERRAO14.01.2020166610.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2020 | January 13 | Holy Mass | Kannada | FR. RICHARD MENEGES OCD13.01.20201429100.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2020 | January 13 | Holy Mass | English | FR. RICHARD MENEGES OCD,13.01.202052400.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2020 | January 13 | Holy Mass | Malayalam | FR. BIJU SEBASTION OP13.01.202027400.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2020 | January 13 | Holy Mass | Konkani | FR. LANCY LEWIS OCD13.01.202055600.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2020 | January 13 | Holy Mass | Konkani | FR. RAJESH D'SOUZA OCD13.01.2020184780.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2020 | January 13 | Holy Mass | Konkani | FR. CYPRIAN PINTO13.01.202050210.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2020 | January 13 | Holy Mass | Konkani | FR. ALFRED MENEZES OCD13.01.202074100.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2020 | January 13 | Holy Mass | Konkani | FR. LANCY LEWIS OCD13.01.2020127110.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2020 | January 12 | Holy Mass | Kannada | FR. RICHARD MENEGES OCD12.01.202050100.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2020 | January 12 | Holy Mass | Konkani | FR. DEEP FERNANDES OCD12.01.202049900.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2020 | January 12 | Holy Mass | Konkani | FR. RICHARD MENEGES OCD12.01.202037100.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2020 | January 12 | Holy Mass | Malayalam | FR. SEBASTIAN PETER12.01.202030600.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2020 | January 12 | Holy Mass | Konkani |FR. JOSEPH D SOUZA OCD,12.01.2020105830.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2020 | January 12 | Holy Mass | Konkani |FR. DEEP FERNANDES OCD,12.01.20201397140.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2020 | January 12 | Holy Mass | Konkani | FR. MELWYN NORONHA,12.01.202086520.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2020 | January 12 | Holy Mass | Konkani | FR. SUNIL MONIS12.01.2020123100.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2020 | January 11 | Holy Mass | Kannadai | FR.CYRIL LOBO, BONDEL11.01.202040610.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2020 | January 11 | Holy Mass | Konkani | FR.RAYAN PINTO OCD11.01.2020122000.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2020 | January 11 | Holy Mass | Malayalam | FR. ROBY MATHEW OP11.01.202024300.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2020 | January 11 | Holy Mass | Konkani | Dn. Ashwin D Souza, OCD11.01.202060330.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2020 | January 11 | Holy Mass | Konkani | Fr. Rayan Pinto, OCD |11.01.2020105730.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2020 | January 11 | Holy Mass | Konkani | FR.NELSON ALMEIDA11.01.2020133600.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2020 | January 10 | Holy Mass | Konkani | FR. PRAVEEN D SOUZA10.01.2020104900.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2020 | January 10 | Holy Mass | Konkani | FR. VIJAY MACHADO10.01.202064810.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2020 | January 10 | Holy Mass | Konkani | FR. ABRAHAM10.01.2020205140.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2020 | January 10 | Holy Mass | Konkani | FR. JOHN PINTO OCD10.01.202076480.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2020 | January 10 | Holy Mass | Konkani | FR. JOHN PINTO OCD10.01.202089110.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2020 | January 09 | Holy Mass | Kannada | FR.NELSON PINTO OCD09.01.202046130.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2020 | January 09 | Holy Mass | Konkani |FR.BONIFACE PINTO09.01.2020127460.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2020 | January 09 | Holy Mass | Konkani |FR. JOY D SOUZA OCD09.01.202064360.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2020 | January 09 | Holy Mass | Konkani |FR.ALBAN D SOUZA09.01.2020212960.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2020 | January 09 | Holy Mass | Konkani |FR.JOSEPH MARTIS09.01.202066410.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2020 | January 09 | Holy Mass | Konkani | FR. LEO LASRADO09.01.202091570.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2020 | January 09 | Holy Mass | Konkani | FR.NELSON PINTO OCD09.01.2020104310.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2020 | January 08 | Holy Mass | Konkani | FR.ALWYN SEQUIERA OCD08.01.202094820.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2020 | January 08 | Holy Mass | Konkani |FR.IVAN D'SOUZA OCD08.01.202088520.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2020 | January 08 | Holy Mass | Konkani | FR.JOACHIM FERNANDES, SCC08.01.202030300.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2020 | January 08 | Holy Mass | Konkani | FR.JOACHIM FERNANDES, SCC08.01.202073050.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2020 | January 08 | Holy Mass | Konkani | FR.PAUL MELWYN D'SOUZA08.01.202088140.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2020 | January 08 | Holy Mass | Konkani | FR. MAXIM D'SOUZA08.01.202081540.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2020 | January 07 | Holy Mass | Kannada | Fr.Suresh Saldanha OCD07.01.202039310.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2020 | January 07 | Holy Mass || Konkani |07.01.202099600.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2020 | January 07 | Holy Mass | Malayalam | Fr. Roby Mathew OP07.01.202027200.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2020 | January 07 | Holy Mass | Konkani | Fr.Rovel D Souza OCD07.01.202064890.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2020 | January 07 | Holy Mass | Konkani | Fr.Arun Lobo07.01.2020189240.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2020 | January 07 | Holy Mass | Konkani | Fr.Rovel D'Souza OCD07.01.202047010.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2020 | January 07 | Holy Mass | Konkani | Fr.Richard Saldanha OCD07.01.202056320.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2020 | January 07 | Holy Mass | Konkani | FR. JOACHIM RODRIGUES OCD07.01.202097800.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2020 | January 06 | Holy Mass | FR. J. B. SALDANHA06.01.2020105000.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2020 | January 06 | Holy Mass | FR. JOSEPH D'SOUZA OCD06.01.202042600.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2020 | January 06 | Holy Mass | FR. DON TONY D'SOUZA OCD06.01.202058610.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2020 | January 06 | Holy Mass | FR. ANDREW D'SOUZA BAJAL06.01.202092840.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2020 | January 06 | Holy Mass | FR. JOHN F. SEQUEIRA OCD06.01.202049630.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2020 | January 06 | Holy Mass | FR. JOHN F. SEQUEIRA OCD06.01.2020122900.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2020 | January 05 | Holy Mass | FR. JEEVAN TAURO OCD05.01.202077700.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2020 | January 05 | Holy Mass | FR. JEEVAN TAURO OCD05.01.20201443120.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2020 | January 05 | Holy Mass | FR. JOACHIM RODRIGUES OCD05.01.202029310.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2020 | January 05 | Holy Mass | FR. JOACHIM RODRIGUES OCD05.01.2020110230.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2020 | January 05 | Holy Mass | Fr. Wilfred Rodrigues OCD05.01.202092200.00$
Annual Feast 2020, | Infant Jesus Shrine, Bikarnakatte04.01.202054400.00$
INFANT JESUS NOVENA MASS I CARMEL KIRAN | 12 Dec |12.12.2019146000.00$
ಜೆಜು ಬಾಳ್ಕಾಕ್ ಗೀತ್ | Christmas Special - 2019 | Official Music Video |06.12.2019389800.00$
INFANT JESUS NOVENA MASS I CARMEL KIRAN | 5 Dec | Fr. Alwyn Sequeira, OCD | |05.12.2019244100.00$
Morye Tuzo Aaz | Official Music Video | CARMEL KIRAN |29.11.2019383800.00$
CARMEL KIRAN | INFANT JESUS NOVENA MASS I Nov 28 | Fr. Jocy Siddakatte, OCD | |28.11.2019138700.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2019|January 15|Holy Mass|Concluding Mass | FR. CHARLES SERRA15.01.20192853170.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2019 | January 15 | Inner Healing Prayer | 5.30PM |15.01.2019206160.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2019 | January 15 | Holy Mass | Kannada |12.15 PM | FR. RAJENDRA15.01.201990790.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2019 | January 15 | Holy Mass | 10.30 AM | BISHOP PETER PAUL SALDAN15.01.20195137570.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2019 | January 15 | Holy Mass | 9.00 AM | FR. VICTOR MACHADO15.01.2019117130.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2019 | January 15 | Holy Mass | 7.30 AM | FR. AUSTINE PERIS15.01.201995310.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2019 | January 14 | Holy Mass | 6.00 PM | BISHOP ALOYSIUS D'SOUZA |14.01.20196461980.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2019 | January 14 | Holy Mass | Kannada | FR. FRANKLIN, SHIMOGGA14.01.20191521160.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2019 | January 14 | Holy Mass | FR. FRANKLIN, SHIMOGGA14.01.2019129350.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2019 | January 14 | Holy Mass | FR. FRANKLIN, SHIMOGGA14.01.20193388350.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2019 | January 14 | Holy Mass | FR. JOSEPH MARTIS, SEMINARY14.01.20191355150.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2019 | January 14 | Holy Mass | 7.00AM | English | FR.SYLVESTER OCD14.01.201960100.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2019 | January 14 | Holy Mass | 6.00AM | FR. STEPHEN PERIERA14.01.2019105330.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2019 | January 13 | Novena Mass | 6.00PM | FR. PROVINCIAL | SERMON13.01.2019144570.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2019 | January 12 | Malayalam Mass | 4.00PM13.01.201939500.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2019 | January 13 | Novena Mass | FR. SUNIL PINTO, KINNIGOLI13.01.20192342410.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2019 | January 13 | Holy Mass | 9.00AM | FR. ROHIT D'COSTA13.01.2019169300.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2019|January 3|Holy Mass| 6.00AM | FR. JOHN PINTO OCD, VASAI13.01.201938200.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2019 | January 12 | Novena Mass | FR. STEPHEN LOBO OCD, XELLIM12.01.20192590230.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2019 | January 11 | English | Holy Mass | 5.00PM | FR. MARK FURTADO12.01.201934400.00$
Annual Feast of Infant Jesus 2019 | Jan 12 | Holy Mass| Fr Stephen Lobo OCD| Prayer Service| Kannada12.01.20191164130.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2019 | January 12 | Holy Mass | 7.30AM| FR. GREGORY D'SOUZA, OCD12.01.201928000.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2019 | BALA YESU NAMANA | January 11 | 8.15PM | FR.CYRIL11.01.201991200.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2019 | January 10 | Holy Mass |1.00PM | FR. PIUS JAMES11.01.201961350.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2019 | January 11 | Novena Mass | FR.JOACHIM FERNANDES, SCC11.01.2019157070.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2019 | January 11 | Holy Mass | 7.30AM | FR FRANCIS D'SOUZA, JEPPU11.01.201997320.00$
Infant Jesus Feast 2019 | Reflection | | January 11 | 6.00AM | FR. LANCY LEWIS11.01.201964200.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2019 | January 10 | Holy Mass | Kannada | 7.00PM | FR. JERALD SAGAR10.01.201936200.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2019 | January 10 | Novena Mass | FR. ARCHIBALD OCD, MARGOA10.01.20191448100.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2019 |English | Holy Mass | FR. RICHARD D'SOUZA, BAJJODI10.01.201939710.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2019 | January 10 |12.00 P.M. | Prayer Service | Kannada | FR. JERA10.01.201948320.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2019 | January 10 | Novena Mass | FR. ANDREW D'SOUZA, KATIPALLA10.01.20192036950.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2019 | January 10 | Holy Mass | FR. BONIFACE PINTO, SEMINARY10.01.2019136300.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2019 | January 10 | Holy Mass| 7.30 P.M. | FR. NELSON ALMEIDA, SAND10.01.201964310.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2019 | January 09 | Holy Mass | Kannada | 7.15PM | FR. JERALD SAGAR09.01.201936710.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2019 | January 09 | Novena Mass | FR. RONALD D'SOUZA, BAJJODI09.01.20192606210.00$
Infant Jesus Feast 2019 | January 09 | Holy Mass | English | 5.00PM | FR. JOSEPH D'SOUZA09.01.201924500.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2019 | January 09 | Novena Mass |10.30AM | FR. DERRICK OFM, BEJAI09.01.2019115950.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2019 | January 09 | Holy Mass | 9.00AM | FR. RUPESH MADTHA, BAJJODI09.01.2019330430.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2019 | January 08 | BALA YESU NAMANA | 8.15PM | FR.CYRIL08.01.201974000.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2019 | January 08 | Kannada Mass | FR. PRAVEEN KUMAR, MYSURU08.01.201932510.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2019 | January 08 | Novena Mass | 6.00PM | FR. RAJESH D'SOUZA OCD08.01.2019679110.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2019 | Malayalam Mass | FR. SIJU | January 08 | 4.00 P.M.08.01.201914700.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2019 | Prayer Service | Kannada | FR JOACHIM RODRIGUES OCD08.01.201926950.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2019 | Novena Mass |10.30AM | FR. RAJESH D'SOUZA OCD, HONNAVAR08.01.20191550420.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2019 | January 08 | Holy Mass | FR. ANTONY LOBO, GURPUR08.01.2019186140.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2019 | January 07 | BALA YESU NAMANA | FR.CYRIL07.01.2019114300.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2019 | Kannada Mass | FR. PRAVEEN OP, KALMADI07.01.201930300.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2019 | Novena Mass | FR. CLIFFORD FERNANDES, JEPPU07.01.20195027260.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2019 | English Mass | FR. PATRICK OCD, BAJJODI07.01.201920720.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2019 | English Mass | FR. PATRICK OCD, BAJJODI07.01.20197200.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2019 | Malayalam Mass | FR. JACOB | January 07 | 4.00 P.M.07.01.201917100.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2019 | Prayer Service | Kannada | FR. JOACHIM RODRIGUES07.01.201923730.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2019 | January 07 | Novena Mass | 10.30 A.M |FR. VIJAY MACHADO, BAJ07.01.20191090100.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2019 | January 07 | Holy Mass | 9.00 A.M | FR. ANIL LOBO, BAJJODI07.01.2019123550.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2019 | January 06 | Novena Mass | 10.30 A.M | FR. RAYAN PAIS OCD06.01.2019135610.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2019 | January 06 | Novena Mass | 10.30 A.M | FR. RAYAN PAIS06.01.2019108120.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2019 | Kannada Mass | FR. RAYAN PAIS OCD05.01.201922320.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2019 | Novena Mass | FR. J.B.SALDANHA, PERMANNUR05.01.20191763300.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2019 | English Mass | FR. ROSHAN PINTO OCD05.01.201952600.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2019 | Malayalam Mass | FR. BIJU (O.P)05.01.201912110.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2019 | January 05 | Novena Mass - 1.00 P.M | FR.WILFRED RODRIGUES05.01.201955100.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2019 | Adoration | FR.JOEL CAPUCHIN05.01.201935310.00$
The Annual Feast of Infant Jesus 2019 - January 05 - Novena Mass - 10.30 A.M - FR. DOMINIC VAS OCD05.01.2019567110.00$
Infant Jesus Feast 2019 - Inaugural Day04.01.201995700.00$